Slovník počítačových zkratek

Ačkoli se název tohoto sloupku může na první pohled zdát až přespříliš fiosofický, alespoň pro začátek zůstane...


Ačkoli se název tohoto sloupku může na první pohled zdát až přespříliš
fiosofický, alespoň pro začátek zůstaneme rozhodně na zemi. Řeč totiž bude o
Velkém lexikonu počítačových zkratek a akronymů, který donedávna vycházel v
Computerworldu na pokračování.
Když jsme zhruba před třemi roky s tímto projektem začínali, považovali jsme
vydávání takovéhoto unikátního díla na pokračování za velmi dobrý nápad, a
četné ohlasy čtenářů nás v tomto názoru utvrzovaly. Slovník, který byl autorem
soustavně doplňován a rozšiřován, se však během doby nad očekávání rozrostl.
Ačkoli jsme původně předpokládali, že celé dílo vyjde v průběhu jediného roku,
nedostali jsme se po necelých třech letech dále, než k písmenu N. Neustálé
bobtnání, které je pro výslednou kvalitu slovníku jistě velmi příznivé, se tak
dostalo do rozporu s formou jeho publikování.
Tři roky jsou z hlediska týdeníku velmi dlouhá doba a není tedy divu, že
většině původních příznivců seriálu už dnes chybí větší nebo menší počet
pokračování. Kromě toho za tuto dobu už hesla ze začátku slovníku stihla značně
zastarat. Obě výše uvedené skutečnosti nás donutily k zamyšlení, co dál.
Vycházíme z toho, že za onu dobu od počátku vydávání slovníku se změnila i
technika kolem nás rozšíření přístupu na Internet sice stále ještě jaksi vázne,
CD-ROM mechanika se však stala povinnou součástí prakticky každého počítače. A
právě vydání celého slovníku na CD-ROM s možností rychlého vyhledávání
považujeme za řešení, které bude na úrovni doby. Zatímco papírová kniha by se
vzhledem k morální životnosti slovníku s počítačovou tematikou, který vyžaduje
častou aktualizaci, neúměrně prodražila, nabízí CD-ROM poměrně příznivé řešení
i po ekonomické stránce. V současné době tedy spolu s autorem intenzivně
pracujeme na výsledné elektronické podobě Velkého lexikonu počítačových zkratek
a akronymů. Věříme, že celé dílo bude na CD--ROMu k dispozici v historicky
krátké době určitě podstatně dřív, než by se jej podařilo dokončit formou
seriálu.
Než se tak stane, budeme postupně přidávat nová hesla na náš Web.
Nejaktuálnější i když samozřejmě stále pracovní verzi slovníku můžete proto
vždy najít na adrese www.cw.cz.
Lze z toho vyvodit nějaké poučení? Myslím, že v současné době jde o to, abychom
s každou novou technologií pečlivě zkoumali její dopady na různé oblasti našeho
života. Žádná technologie tu není sama pro sebe nebo pro pár technických
nadšenců, ale proto, aby přetvářela naši současnost. IT to dělají s ohromující
rychlostí a my všichni se musíme snažit, aby tyto změny byly maximálně k
lepšímu. Za redakci mohu slíbit, že se vynasnažíme být vám na této cestě co
nejlepším průvodcem.
9 1156 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.