Slovník spisovné češtiny 2.0

[spisovný jazyk útvar národního jazyka užívaný v oficiálním veřejném styku (psaném i mluveném)] Česká multimed...


[spisovný jazyk útvar národního jazyka užívaný v oficiálním veřejném styku
(psaném i mluveném)]
Česká multimediální
encyklopedie
Slovníky jsou nejtypičtějším pomocníkem při cestách i při studiu cizích jazyků.
A čím více je člověk v daném jazyce zběhlejší, tím více mu záleží na
kvalitnějším slovníku, který vystihuje i ty nejslabší významy slov. A
mimochodem, není to právě čeština, kterou doufejme zvládáme nejlépe?
Jestliže zmiňujeme elektronické jazykové pomůcky a současně i českou produkci v
této oblasti, naprosto nemůžeme přehlédnout aktivity firmy LEDA, která je zde
nejrenomovanějším českým softwarovým domem. Firmu Leda, známe z knižní
produkce, kde se specializuje na vydávání slovníků a jazykových učebnic.
Důležité je a firma to náležitě marketingově využívá že autory publikací jsou
renomovaní odborníci (Hais a Hodek, Fronek a další). To je důležité nejen u
cizojazyčných produktů, ale i u děl dotýkajících se současné češtiny kde souboj
o pravidla ještě ani zdaleka neutichl a občas je skutečně třeba se rozhodnout,
na jakém zdroji či jménu člověk svůj pravopis postaví.
Pro Ledu bylo samozřejmě logické nastoupit cestu převádění svých
profesionálních slovníků do elektronické podoby. Postupně vznikla Česká
slovníková databáze (ČSD), což je postupně doplňovaný soubor elektronických
slovníků. Slovy autorů: je to soubor elektronických slovníků vhodných pomůcek
při studiu, psaní vlastních textů, překládání a multimediálních titulů, které
slouží nejen pro poučení a studium, ale i pro inteligentní zábavu a potěšení.
Jednotlivé slovníky přitom pracují v rámci stejného ovládacího programu, který
umožňuje využívat obsah slovníků při psaní, překládání, studiu atd., takže je
možné dokupovat postupně jako moduly. Nutno ovšem podotknout, že jak jsou
slovníky LEDA bezesporu obsahově velmi kvalitní, jsou většinou pro náš trh
drahé a jen málokterý uživatel bude aspirovat na kompletní vlastnictví ČSD
ačkoli je to lákavé.
Jako "jedno dílo za všechny" by bylo možné jmenovat Velký A-Č a Č-A slovník,
jediný existující oboustranný slovník vzniklý "digitalizací" čtyřsvazkového
Velkého anglicko-českého slovníku autorů Haise a Hodka, obsahujícího nějakých
280 000 anglických a 250 000 českých slov a sousloví.
Minirecenze
My se teď ale spíše zastavíme u Slovníku spisovné češtiny, který se snáze
přehlédne v dnešní, tlaky cizích kultur zmítané, době. Jde o výkladový slovník
určený k získání dobré orientace v české slovní zásobě. Pokud znáte druhé
knižní vydání Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, určitě už
netápete. Pokud nikoli, určitě si vzpomenete na mírně zastaralá Pravidla
českého pravopisu, o která jste se opírali ve škole a jejichž forma byla
podobná.
Slovník obsahuje výstižná vysvětlení významů slov, příklady použití v
jednotlivých významech, synonyma, slova s podobným významem, slova opačná.
Slovník poskytuje inspiraci při volbě správného výrazu a oporu, když nemáme
jistotu, zda jsme použili správný tvar nebo pravopis. Nechybí informace o
původu a vývoji slov. To se týká i cizích slov, i když pro ta je zřejmě
vhodnější Akademický slovník cizích slov téhož nakladatelství.
Z předchozího možná již jasně vyplynulo, že nad kvalitou vlastního obsahu
slovníků Leda nemá příliš smysl diskutovat, protože naše vlastní vzdělání v
tomto oboru nějakou tou cestou (učebnice, učitel) souvisí s jeho autory. Můžeme
ovšem jaksi vymezit jejich platnost či určení a také náležitě rozebrat formu
jejich "podání", v těchto případech převážně kvalitu softwarového vybavení.
Jak již v textu padlo, není ČSD určen jako slovník cizích slov. Na druhé
straně, právě u významu či pravopisu cizích slov, nejčastěji pocítí čtenář
rozpaky, což bývá důvodem pořizování si slovníků či encyklopedií. Ostatně, co
to vlastně takové "cizí slovo" je? Vysvětlení, že jde o slovo převzaté z jiného
jazyka, příliš neobstojí, protože taková "škola" pochází z latiny a nikdo
takové slovo jako cizí nechápe. Takže je to možná časový faktor, který
rozhoduje. V případě tohoto Slovníku nebudete mít žádný problém se slovem
altruizmus "altruizmus, altruismus [-z-], -mu m <l> způsob jednání a chování ve
prospěch druhých lidí (# egoizmus); alt-". Totéž však už neplatí o slově
Internet, které zde nenalezneme píše se tedy s malým či velkým "I"? (Všimněte
si, že stejně jako u "WWW" se na tom počítačové časopisy nedokázaly sjednotit.)
(V CW píšeme s velkým I pozn. red.)
Toto je ovšem obecný problém všech elektronických slovníků či encyklopedií
většinou v prvních vydáních vycházejí z papírových předloh a nedokáží
dostatečně rychle reagovat na velmi radikálně se měnící realitu. (Obzvláště
zřejmé je to u České Multimediální Encyklopedie viz samostatná recenze).
Nicméně to je právě to, co se od elektronických forem informací očekává. Zřejmě
jediným efektivním řešením je možnost aktualizací přes Internet, které již
pomalu přestávají být vzácností u zahraničních encyklopedií.
Velmi důležitým u slovníku je ovšem jeho snadná použitelnost. U papírového
bychom pravděpodobně hodnotili tuhost papíru, přehlednost sazby, případně
"vykousnuté" stránky pro rychlé přechody mezi písmeny. V případě softwarové
formy budeme zřejmě preferovat maximální rychlost, přesnost vyhledávání a také
shovívavost nad nepřesným zadáním dotazu.
To vše můžeme v případě ČSD hodnotit kladně. Pokud půjdete cestou plné
instalace, vyžádá si cca 30 MB na vašem disku a vyhledávání bude velmi rychlé
ve většině případů bude prostě okamžité. Způsob práce nás ničím nezaskočí
zadáme vyhledávací dotaz a ve zvláštním okně se otevřou vyhledaná slova. Použít
můžeme i speciální znaky "*,?,/" , které nám umožní vyhledávat i pomocí částí
slov. S tím nijak nesouvisí možnost vyhledávání správného tvaru slova, protože
na "kopito" dostaneme nabídku možností včetně správného "kopyta", aniž bychom
nejasné písmenko museli nahrazovat otazníkem.
Správný slovník by měl být schopen dobře spolupracovat s programy zejména s
textovými procesory. ČSD byl poměrně dobře integrován s MS Wordem 7, kde jej
šlo vyvolat zvláštní položkou v menu, což bohužel nefunguje s Officem 97.
Naštěstí má ČSD příkazy pro kontrolu obsahu clipboardu či označeného bloku
textu, to ovšem samozřejmě funguje jen u zahrnutého interního textového
procesoru. V každém případě nemá ČSD sloužit jako "pouhý" jazykový korektor,
takže to není zásadní vadou.
Několik výtek si zaslouží programátorská práce, kde by intenzivnější
beta-testování např. pod Windows NT neuškodilo, neboť jistá zastaralost
prohlížecího programu vede až k "padání". Konkurence se v poslední době výrazně
zlepšila a co se prohlížecího "engine" týká, Leda jednoznačně zaostává. (A
mimochodem, kde jsou vysvětlivky k používaným zkratkám?)
Nic z toho ovšem nic neubírá na hodnotě tohoto produktu, který prostě nemá
jinou alternativu, snad jedině doplňky zaměřené jiným směrem. Pokud je vůbec
budete potřebovat, protože nějakých 45 366 heslových slov, 62 872 významů a
samozřejmě frazeologická spojení to by vám přece mělo stačit, nebo snad nikoli?
8 2081 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.