Složitá data prezentovaná v jednoduché formě

Nová technologie slibuje jasné a přehledné zobrazení složitých informací bez ohledu na jejich formát. Zatímco př...


Nová technologie slibuje jasné a přehledné zobrazení složitých informací bez
ohledu na jejich formát.
Zatímco převládající část světa IT usiluje o vytvoření počítačů, které by byly
rychlejší, menší, levnější a chytřejší, Peter Lucas, výkonný ředitel
společnosti Maya Design, je stejně jako jeho spolupracovníci posedlý
představou osvobodit kvanta dat obsažených v počítačích od hardwaru, který je
svazuje. A to bez ohledu na to, v jakém formátu jsou uložena.
Podle Lucase je počítač jen jakýsi přenašeč dat jde o nutné, avšak nezajímavé
protetické zařízení pro jejich zobrazování. "Data nejsou vidět, a proto
stavíme počítače. Je to úplně stejné, jako když používáme speciální brýle,
abychom viděli infračervené záření," říká Lucas.
Vývoj počítačů pak podle něj nejde zcela správným směrem. Za mnohem výhodnější
by považoval vývoj nové architektury počítačů, která by měla umožňovat sdílení
dat, jež jsou nyní izolována v oddělených relačních databázích, jimž Lucas
říká informační ostrovy. V praxi ovšem nejde ani tak o změnu hardwaru, jako o
významnou softwarovou změnu. Výkonný hardware v pozadí bude stále potřebný.
Uvedený cíl tedy větší prostor pro možnost sdílení komplexních dat z více
zdrojů si ostatně kladou i zastánci technologií takzvaného sémantického webu
(viz například CW 27/2003). Technologie společnosti Maya je však podle Lucase
mnohem radikálnější pokud jde o způsob uvolňování dat z jakékoliv konkrétní
webové stránky nebo z počítače.
Namísto popisování dat standardním způsobem anebo tak jak to probíhá na
sémantickém webu pomocí metadat balí navržená technologie data do jakýchsi
přepravních kontejnerů či schránek, které jsou uloženy ve zdrojích
peer-to-peer informačního prostoru; v něm se pak lidé mohou setkávat a
spolupracovat.

Kontejner u-form
Společnost Maya, která byla kdysi součástí Carnegie Mellon University, tedy
přichází s novým typem uvedeného kontejneru, který nazývá u-form. Tento formát
podle Lucase umožňuje jednodušší způsob přenosu a manipulace s daty v různých
typech počítačových systémů a aplikací. Nad kontejnery u-form lze pak použít
sémantiku vyššího stupně.
Různí uživatelé mohou využít rozmanitých způsobů prohlížení dat. Například
vedoucí logistiky by na svém počítači viděl mapu skladišť v konkrétní oblasti,
a to včetně stavu jejich zásob. Vedoucí zásobování by mohl využít stejných dat
a zobrazit si na svém přenosném počítači graf s přehledem o zboží, které lze
z těchto skladišť vypravit.
Na tomto příkladu je vidět, jak by taková mnohonásobná distribuce dat a jejich
paralelní zobrazení mohly být vzájemně propojeny v reálném čase. Samotná data
se tak mohou stát prostředkem pro spolupráci. Dá se to přirovnat k situaci,
kdy dva uživatelé pracují v Excelu se stejnými daty, a pokaždé když jeden z
nich změní číselný údaj, na monitoru druhého uživatele se změna okamžitě
zobrazí.
Přenos dat je koordinován souborem průvodců či softwarových agentů ovládaných
pravidly vytvořenými přímo vlastníky dat. Při veřejném používání by podle
Lucase mohly být u-form zakódovány a příslušná služba by mohla být poskytována
pouze těm uživatelům, kteří by za ni zaplatili.
Uvedené činnosti umožňuje technologie CoMotion, kterou vyvinula firma Maya
Viz, softwarová odnož společnosti Maya Design. CoMotion představuje soubor
prostředků pro realizaci různých způsobů zobrazování dat ukládaných v u-form.
Přenos dat je řízen a směrován na základě metadat (čili dat o datech)
obsažených v jedinečném identifikátoru každého souboru u-form. Jednotlivé
aplikace v počítači uživatele se zabudovanou zobrazovací technologií CoMotion
řídí způsob, jak budou data zobrazována.

V praxi
Betaverzi technologie CoMotion testovalo Americké vojenské dopravní
velitelství (Transcom) na Scottově letecké základně v Illinois. Používalo
tento software pro realizaci různých způsobů zobrazení ohromného objemu dat,
se kterými musí pracovat.
"Od začátku roku jsme realizovali přesun sedmi set tisíc lidí a přes dva
miliony malých tun leteckého nákladu (1 malá tuna = 907,185 kg). Máme celkem
sedm databází s požadavky, ze kterých čerpáme informace. Každá z nich používá
odlišná schémata a formáty dat," vysvětluje koordinátor operací podplukovník
Cody Smith. Technologie společnosti Maya umožňuje velitelství Transcom
zobrazit tato data rozdílnými způsoby podle požadavků zákazníků.
"Při nákladní letecké dopravě potřebujeme například zobrazit hmotnost nákladu
v jednotkách metrické soustavy. Odběratel ale může chtít znát objem nákladu v
malých tunách," říká Smith. To vše podle něj nová technologie usnadňuje.

Možnosti využití
"Účelem u-form a sémantického webu je pomoci při řešení problémů v různých
oblastech," říká Jason Bloomberg, vedoucí analytik společnosti ZapThink.
"Sémantický web lze využít zejména při obchodní komunikaci, kdy společnost A a
společnost B potřebují používat jednotnou obchodní terminologii a rozumět jí.
Konkrétní odborný výraz musí mít stejný význam pro obě strany."
"Cílem sémantického webu je přimět počítače, aby rozuměly datům, která
obsahují. U-form pak dává lidem mnohem větší možnost kontrolovat obsah
počítačových systémů, se kterými pracují," dodává Bloomberg.
"Technologický průlom těchto postupů spočívá v tom, že umožňují oddělit
samotné informace od procesu jejich zobrazování a zpracování," říká Lucas. V
budoucnosti bude podle něj existovat svět rovnocenné (peer-to-peer) komunální
síťové komunikace, kde téměř veškeré veřejné informace budou ukládány ve
formátu u-form v nějakém veřejném informačním prostoru, do něhož bude moci
kdokoliv a kdykoliv vstoupit. Této vizi dala společnost Maya název Projekt
Civium (z latinského slova civic občanský).
"Měli bychom přestat využívat peer-to-peer sítě k takovým věcem, jako je
ilegální stahování hudby. Místo toho zkusme vysvobodit veškerá data
nahromaděná ve veřejných sítích a vytvořit rozsáhlý informační prostor, ve
kterém by byla data každému volně dostupná," říká Lucas.

Zelená mapa
Jako zhmotnění Lucasovy vize může působit takzvaná Zelená mapa Pittsburghu
(Pittsburgh Green Map), což je interaktivní služba pro vyhledávání rekreačních
či chráněných přírodních oblastí v západní Pennsylvánii. Byla vyvinuta ve
spolupráci s neziskovou ekologickou organizací 3 Rivers Connect sídlící v
Pittsburghu a obsahuje data z databází geografických informací i další typy
dat z jiných veřejných databází, které používají různá schémata a formáty.
Tato data byla konvertována do formátu u-form a jsou umístěna v "informačním
prostoru", který je přístupný přes aplikaci Geobrowser vyvinutou společností
Maya.
Tato technologie je podle Petera Lucase ve stejném stadiu rozvoje, jako byl
internet v roce 1991. "Dá se předpokládat, že její rozvoj se bude ubírat
podobným směrem a potrvá stejně dlouho. To by znamenalo, že ji za pár let bude
v praxi využívat mnoho lidí a za pět let by se dokonce mohla objevit na
titulní straně časopisu Time," uvažuje Lucas.









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.