Služby a technologie přenosu dat

Mobilní telefonní sítě se dnes stále častěji používají pro přenos dat. Odborníci očekávají, že v horizontu tř...


Mobilní telefonní sítě se dnes stále častěji používají pro přenos dat.
Odborníci očekávají, že v horizontu tří až pěti let by mohly mobilní datové
přenosy převýšit množství hlasových dat. V tomto textu vám nabízíme komplexní
přehled všech technologií a služeb, které jsou na našem trhu dostupné u
kteréhokoliv z operátorů.
Nejdříve se podívejme na trh z pohledu technologií, které nějakým způsobem
participují na přenosu dat. Poté se zaměříme na související služby operátorů.

CSD
Technologie CSD (Circuit Switched Data) je základní technologií pro přenos dat
v sítích GSM. V těchto sítích je implementována od samotného jejich počátku.
Jelikož je součástí standardů GSM, podporují ji všechny tuzemské i světové sítě.
V dobách, kdy bylo GSM koncipováno, nebyla ještě elektronika tolik vyspělá a
proto byla prioritou přenosu spolehlivost. Důsledkem této priority byla volba
příliš nízké přenosové rychlosti, kterou tato technologie nabízí 9,6 Kb/s. Tato
technologie tedy využívá poměrně velkou část fyzicky dostupného přenosového
pásma (22,8 Kb/s) k přenosu redundantních dat, aby byla dosažena spolehlivost
přenosu.

HSCSD
Technologie HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) zvyšuje přenosovou
rychlost dvojím způsobem. Prvním způsobem (který bývá též často z HSCSD
vyčleňován) je použití jiného kódování přenášených dat při fyzickém přenosu a
druhým způsobem je spojování fyzických přenosových kanálů dohromady. Jedním z
prvních nápadů, jak zvýšit přenosovou rychlost, byla změna kódování dat při
přenosu přes rádiové rozhranní. Jak vyplývá z informací uvedených u CSD,
poměrně velká část fyzického přenosového pásma (více než polovina) padla na
přenos redundantních informací. Kódování HSCSD snižuje rozsah redundantních
informací a proto je schopno dosáhnout rychlosti 14,4 Kb/s. Důsledkem této
změny je o málo nižší spolehlivost v oblastech s velmi slabým signálem tak může
docházet k problémům, které by při použití technologie CSD nemusely nastat.
Naštěstí je takových míst dnes málo a uživatelé tyto problémy reálně nejspíše
nepocítí. Telefonů, které podporují toto nové kódování, je poměrně dost Nokia
7110, 6150, 6210, Motorola TimePort a mnohé další.
Hlavní myšlenkou HSCSD je ovšem možnost spojování fyzických přenosových kanálů
(do jednoho velkého logického), jehož přenosová kapacita je příslušným násobkem
základní přenosové rychlosti 14,4 Kb/s. Důležité je si uvědomit, že jiný počet
kanálů může být použit pro uplink (odesílání dat z mobilního telefonu) a jiný
počet pro downlink (přijímání dat mobilním telefonem). Všechny v současnosti
dostupné telefony podporují dva režimy přenosu tzv. "symetrický", kdy je v obou
směrech možné přenášet 28,8 Kb/s a tzv. "asymetrický", kdy je pro downlink
vyhrazeno 43,2 Kb/s, ale pro uplink jen 14,4 Kb/s. Asymetrický přenos je
obvykle používán pro přístup k Internetu, kde typický uživatel více informace
stahuje než odesílá. Standard HSCSD ale definuje obecně mnoho způsobů, jak
kanály propojovat (až do teoretické hranice 115,2 Kb/s v obou směrech), takže
se možná dočkáme později jiných telefonů, které budou podporovat i tyto vyšší
přenosové rychlosti. Technologii HSCSD včetně propojování fyzických přenosových
kanálů podporují telefony Nokia CardPhone, Nokia 6210 a Siemens S40.
Technologii HSCSD dnes z českých sítí podporuje pouze EuroTel a oba zbylí
operátoři prohlašují, že ji implementovat nebudou. Ačkoliv v tomto okamžiku
ještě neexistuje technologie, která by byla schopna přenášet data rychleji, je
již nyní všeobecně vnímáno HSCSD jako slepá vývojová větev. Mnoho nového nelze
na tomto poli očekávat ať už půjde o podporu dalších operátorů, příchod mnoha
nových telefonů nebo příchod zařízení, která budou lépe (jinak) spojovat
přenosové kanály a dosahovat vyšší přenosové rychlosti. Oči všech jsou obráceny
směrem k technologii GPRS.

GPRS
Technologie GPRS je v mnoha směrech přelomová používá jiného způsobu přenosu
dat přes rádiové rozhranní sítě (tzv. paketového přenosu). Ten přináší mnoho
nových možností pro uživatele bude nejviditelnější možnost účtování nikoli
délky spojení (jako u kanálových technologií CSD a HSCSD), ale objemu
přenesených dat. To umožňuje vznik nových typů mobilních aplikací, které budou
využívat možnosti "stálého připojení" (za které se nemusí platit).
I na přenosovou rychlost se u technologie GPRS pamatovalo. Zvyšování rychlosti
GPRS dosahuje podobně jako HSCSD propojováním fyzických přenosových kanálů.
Podstatné ale je, že u GPRS není přenosová rychlost nijak garantovaná. V praxi
je navíc zatím vždy asymetrická, přičemž větší rychlost vždy náleží downlinku.
V současnosti jsou k dispozici pouze dva typy telefonů od Motoroly, které
podporují rychlosti 26,8/13,4 Kb/s. V blízké době by ale mělo být uvedeno
několik dalších telefonů, které budou podporovat rychlosti 53,6/13,4 Kb/s,
resp. 53,6/26,8 Kb/s. Do konce roku by snad měly být k dispozici i telefony s
podporou 107,2 Kb/s. Ani tato přenosová rychlost nemusí být definitivní, neboť
jsou definována i jiná kódovací schémata pro přenos informací po fyzické
vrstvě. Maximální teoretickou rychlostí pro GPRS je dle současných standardů
171,2 Kb/s.
GPRS již v tuto chvíli podporuje GSM síť EuroTelu. RadioMobil s Českým Mobilem
jednoznačně vyjádřily této technologii podporu, mají ji (více méně)
implementovanou a čekají na příchod většího množství vhodných telefonů. Bude-li
tomu osud nakloněn, do konce prvního čtvrtletí by snad měli nabízet GPRS
všichni operátoři.

WAP
WAP (Wireless Application Protocol) je poněkud jinou technologií, než ty, o
kterých byla dosud řeč. Nezabývá se totiž přenosem dat v síti GSM na nejnižší
vrstvě, ale přenosem uživatelského rozhraní vzdálených aplikací (v podobném
duchu, jako webové technologie). WAP umožňuje, aby mobilní telefon mohl
fungovat jako front-end k různým aplikacím, které je výhodné používat
odkudkoliv a kdykoliv například jízdní řády, ale i důležité vnitrofiremní
aplikace.
Ačkoliv jde o technologii ve své podstatě velice šikovnou, byla hloupým
marketingem operátorů prakticky pohřbena (obzvláště na tuzemském trhu).
Zákazníci od ní totiž očekávali více, než mohla reálně přinést.

Služby
Doposud byla řeč pouze o technologiích. Podívejme se, jak je dokázali
jednotliví operátoři využít k prospěchu uživatelů. Nabídka služeb EuroTelu je
pravděpodobně nejširší. Nabízí běžné datové a faxové přenosy "bod-bod" (z
telefonu na telefon) a přístup na Internet pomocí technologií CSD a HSCSD až do
rychlosti 43,2 Kb/s. Za přístup na Internet je účtována jednotná cena 2 Kč za
minutu. Důležitou službou do budoucna je připojení na Internet pomocí
technologie GPRS. Zde se platí 30 Kč za přenesený 1 MB dat. Pro podnikové
zákazníky je též nabízeno připojení do firmy (na intranet) pomocí technologií
GPRS ale i HSCSD, resp. CSD. EuroTel dále nabízí wapový informační portál
Juice, který by měl integrovat přístup k různým užitečným službám vystavěným na
technologii WAP. O nedostatcích tohoto portálu jsme zde již několikrát hovořili.
RadioMobil v současné době neposkytuje uživatelům dedikované faxové a datové
číslo, takže má problémy i s běžnými datovými přenosy "bod-bod". Připojení na
Internet je zatím nabízeno technologií CSD (tedy pouze rychlostí 9,6 Kb/s) od 2
Kč za minutu. S uvedením GPRS bude RadioMobil také nabízet připojení do
Internetu i intranetu přes GPRS. I RadioMobil provozuje svůj wapový portál
možná méně honosněji než EuroTel, ale o poznání lepší.
Český Mobil zatím nabízí pouze běžné datové a faxové přenosy "bod-bod"
technologií CSD (9,6 Kb/s). Nepříjemné je, že doposud nenabízí žádný přípojný
bod do Internetu ve své síti je nutno používat externí přístupové body a za
výrazně vyšší peníze (od 3,50 Kč za minutu). S uvedením GPRS by mělo být
připojení do Internetu nabídnuto, ale pravděpodobně jen pro GPRS. Oskarův
portál je podle mého názoru z českých překvapivě nejlepší (i když i on má slabá
místa).

Závěr
Nejkomplexnější nabídku datových služeb a technologií nabízí v současné době
EuroTel, jehož portfolio zákazníků tyto služby ochotně využívá. Tento výsledek
je dosti nelichotivý pro RadioMobil, který se rád pasuje do role inovátora.
Pokud se v segmentu datových služeb urychleně nevzchopí, může si tím způsobit
velmi výrazné ztráty.

Kanálové versus paketové technologie
Pokusme se krátkým srovnáním technologií kanálových (CSD a HSCSD) a paketových
(GPRS) ukázat hlavní výhody obou skupin technologií a jejich budoucí
perspektivu.
Z podstaty kanálových technologií vyplývá, že je během celého přenosu (podobně
jako u pevné telefonní linky) požadovaná přenosová kapacita pevně rezervována
na všech prvcích sítě. V okamžiku, kdy je jednou přenos nastartován, je
přenosová rychlost již garantována (neboť ji nemá co ovlivnit). Bohužel, za
rezervování přenosové kapacity také uživatel něčím platí cena přenosu je
závislá pouze na jeho délce, ačkoliv efektivně je něco přenášeno třeba jen v
polovině celkového času.
Paketové GPRS oproti tomu přes rádiové rozhraní přenáší data pouze tehdy, když
je co přenášet. Přenosová kapacita ale není nikde pevně vyhrazena, takže pokud
se v nějaké oblasti projeví větší nároky na datový tok, dojde k omezení
přenosových rychlostí jednotlivých uživatelů. Jelikož přenos přes rádiové
rozhraní neprobíhá stále, je pro paketový přenos charakteristická určitá
latence pokud po delší přestávce chcete znovu "nastartovat" nějaký přenos, jeho
startování nějakou dobu potrvá (cca 1/2-3 sekundy).
Ukazuje se ale, že uživatelé jsou ochotni se spíše smířit s drobnými nedostatky
GPRS, aby získali možnost dlouhodobého (resp. trvalého) připojení do sítě,
které se platí pouze objemem přenesených dat.
1 0207 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.