Služby pro podniky

Velké zákazníky má každá firma ráda. Nejinak je tomu i u našich operátorů mobilních sítí. Podívali jsme se proto...


Velké zákazníky má každá firma ráda. Nejinak je tomu i u našich operátorů
mobilních sítí. Podívali jsme se proto trochu operátorům pod pokličku, abychom
vás seznámili, jaké služby a cenová zvýhodnění připravují pro velké zákazníky.
Hned v úvodu poznamenejme, že v nabídce služeb pro podniky jsme neuvažovali
Český Mobil, neboť ten zatím není příliš schopen podnikovou klientelu oslovit.
Je to především díky určité syrovosti jeho sítě pokrytí se již pomalu stává
konkurenceschopné, ale nabídka služeb s přidanou hodnotou je zatím v síti Oskar
podstatně slabší než u konkurence.
Nejdříve je nutné si definovat, co pro jednotlivé operátory znamená "velký
zákazník". RadioMobil podnikové služby nabízí již pro firmy s deseti telefony.
EuroTel je v tomto smyslu náročnější a podnikové služby nabízí teprve od
hranice padesáti telefonů. Obě firmy ale mají také malý okruh "hodně velkých
zákazníků", kterým dělají úplně speciální nabídku, šitou na míru. Těmito
extrémně velkými zákazníky nemá cenu se příliš zabývat, neboť jejich tarify se
skutečně značně liší. Nicméně, okruh služeb se již dále nerozlišuje.
V prvním kroku nabízejí oba operátoři vytvoření "podnikové sítě" v terminologii
EuroTelu zvané "Virtuální podniková síť", v terminologii RadioMobilu zvané
"Privátní podniková síť". Z hlediska financí přináší podniková síť úsporu
nákladů na komunikaci. Oba operátoři nabízejí speciální tarifní programy, které
umožňují komunikovat v rámci vymezené skupiny telefonů za 1,50 Kč za minutu.
Úspor lze ale vesměs dosáhnout i u běžných tarifních programů.
Druhou podstatnou výhodou je zjednodušení komunikace uvnitř firmy. Pro své
telefony totiž získáte vlastní číslovací plán, takže vaše telefonní čísla budou
začínat stejnými číslicemi a koncové číslice si můžete sami vybrat. Například
firma dostane vyhrazený číselný prostor 0603 567 XXX a koncové trojčíslí si
může pro každý telefon zvolit podle potřeby. Další důležitou možností je
využití tzv. "zkrácené volby". Uvnitř podnikové sítě totiž mohou jednotliví
uživatelé volat pomocí zkrácené volby stejně jako v pevné síti ve firmě vytáčí
se pouze číslo linky. Typicky je touto zkrácenou volbou právě koncová část
čísla, která podléhá vlastnímu číslovacímu plánu. Při správném naplánovaní tak
může jeden účastník mít stejné číslo linky ve firmě i na mobilním telefonu.
Další službou pro firmy je přímé spojení firemní pobočkové ústředny se sítí
příslušného operátora. Tím získáte opět další úsporu nákladů, neboť ušetříte na
hovorech z mobilní sítě do firemní pevné sítě a naopak. Pevné telefony uvnitř
firmy tak mohou být součástí podnikové sítě a mohou být opět volány zkrácenou
volbou.
Mobilní telefony uvnitř podnikové sítě je možné rozdělit na skupiny a pro
každou skupinu nastavit speciální přístupová práva. Povolit můžete například
pouze volání v rámci firmy, můžete zakázat mezinárodní hovory a můžete
jednotlivě specifikovat povolené nebo zakázané směry (0603, 02 apod).
Oba operátoři také dávají těmto velkým zákazníkům k dispozici podrobný účet v
elektronické podobě. Zákazník tak získá nástroj pro efektivní kontrolu a
analýzu komunikace uvnitř firmy.
EuroTel nabízí svým zákazníkům, že svoji podnikovou síť budou moci spravovat na
dálku přes Internet. Z materiálů dodaných RadioMobilem vyplývá, že možnost
správy "vlastními silami" po Internetu zatím neposkytuje. Zákazník si tedy v
tomto případě musí veškeré úpravy nechat provádět přímo pracovníky RadioMobilu
a za tuto službu samostatně platit.
Velcí zákazníci také dostávají přístup ke kvalitnější informační lince. Zde
pracují obzvláště kvalitní operátoři z infolinky normální, takže servis je na
mnohem vyšší úrovni.
EuroTel rovněž nabízí jednu zvláštní a šikovnou funkci označování speciálních
hovorů. Pokud před vytáčené číslo vložíte *0*, bude takový hovor označen jako
"speciální". Tyto hovory jsou pro každého uživatele sečteny a uvedeny
samostatně. Tak je možné označovat soukromé hovory zaměstnanců, anebo třeba
hovory, které se týkají určitého projektu. Význam těchto hovorů a jejich
použití závisí na každé firmě.
0 1868 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.