Služby reportingu podle Microsoftu

Řada z vás, kdo si nainstalovali Microsoft SQL Server, si možná ani nevšimla, že na CD jsou kromě samotného DBMS (Data...


Řada z vás, kdo si nainstalovali Microsoft SQL Server, si možná ani nevšimla,
že na CD jsou kromě samotného DBMS (DataBase Management System, systém řízení
báze dat) i další produkty. Nainstalovali jste SQL Server a vůbec netušíte, že
jste lehkomyslně přehlédli velmi užitečný nástroj pro reporting SQL Server 2000
Reporting Services (SSRS).
SQL Server 2000 Reporting Services (SSRS) je serverový nástroj, který zajišťuje
spojení se zdroji dat (a nemusí nutně jít o data SQL Serveru spolupracuje se
všemi zdroji dat, pro které má vhodný vlastní řídicí program; nebo řídicí
program využívající rozhraní OLE nebo ODBC) a zprávy zpracovává buď plánovaně,
nebo ad hoc. Na serveru musíte nejdříve uložit definice zpráv; server pak již
provádí opatření potřebná ke generování požadovaných dat. Výsledky jsou
zobrazovány v internetovém prohlížeči, ale uživatel má k dispozici menu s
možnostmi pro další výstupy. Můžete v něm vybírat z mnoha různých formátů od
triviálního textového formátu CSV až ke složitému PDF nebo TIFF.
ejběžnější způsob tvorby zprávy se děje prostřednictvím Report Wizardu, což je
jedna z možností objevujících se při vytváření nového projektu v programu
Visual Studio. (SSRS s ním úzce spolupracuje, a tak abyste získali výhody jeho
IDE, stojí za to do něj investovat.) Nejprve je nutno vytvořit datový spoj, což
se provádí buď vložením spojovacího řetězce ADO do příslušného rámečku, nebo
vyplněním formuláře. Systém pak provede test spoje a vytvoří spojovací řetězec.
Následně systému zadáte SQL dotaz, který bude moci používat k vybírání dat z
tabulek. Až vyberete typ zprávy (nabízené možnosti ve Wizardu: základní seznam
nebo matice), budete vyzváni ke zvolení polí. Potom provedete výběr ze seznamu
definovaných stylů, a tím jste připraveni na používání SSRS.
Při vytváření jednoduchých zpráv je tento rychlý postup vše, co musíte udělat,
abyste mohli začít získávat potřebná data ze systému. Nastavení je dokonce
velmi jednoduché, i pokud chcete nechat zadání parametrů na uživateli (např.
rozsah dat nebo identifikátor produktu, o který máte zájem).
Složitost systému samozřejmě narůstá přímo úměrně s tím, jak členitou a
podrobnou zprávu vyžadujete, ale jestliže budete postupovat metodicky a své
zprávy náležitě plánovat, pak ani tvorba komplikovaných zpráv by vám neměla
činit potíže. Čím složitější zprávu ale budete potřebovat, tím je
pravděpodobnější, že budete muset nechat Wizard Wizardem a místo něj definovat
parametry zprávy pomocí různých konfiguračních obrazovek. K tvorbě uspořádání
své zprávy můžete pochopitelně použít i Toolbox programu Visual Studio.
U Reporting Services je však nutno mít na paměti, že rychlost podávání zpráv
plně závisí na tom, jak jste vytvořili databázi nebo databáze a jak dobře jste
promysleli dotazy, které řídí sběr dat. Pokud vaše tabulka zákazníků obsahuje
čtyři miliony řádků a zpráva seskupuje informace na neindexovaném poli,
nemůžete očekávat, že se výsledek objeví nějak rychle. Proto je důležité, ještě
než začnete reporting používat, využít další komponenty Query Analyzer (je
součástí DBMS, který je nezbytný pro analyzování a optimalizaci vámi
vytvořených dotazů). Zvažte také vliv systému reportingu na svůj DBMS vždy,
když tento typ programu instaluji v nějakém podniku, management je mocí, kterou
má při mačkání kláves, tak překvapen, že s tím, jak s entuziasmem používá data,
která dříve nebylo možno sledovat, prudce stoupá zatížení databáze.
Stručně řečeno, SQL Server 2000 má v SSRS velmi účinnou, avšak často opomíjenou
komponentu, která může firemním uživatelům přinášet hmatatelný prospěch.

SQL Server 2000 Reporting Services
+snadná příprava jednoduchých zpráv, součást SQL Serveru, pracuje s různorodými
zdroji dat (nejen s daty SQL Serveru)
-osvojování si potřebných znalostí může být dosti nepohodlné, bývá nutné
instalovat výkonnější servery zvládající zvýšenou zátěž
Prodejce: SWS, www.sws.cz
Cena (bez DPH): standardní edice SQL Serveru: 48 000 Kč včetně licence pro 5
uživatelů

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.