Služby s přidanou hodnotou

Uvedený trend má několik rovin. Zřejmou je rovina technologická tedy příchod takových technologií, které umožňují...


Uvedený trend má několik rovin. Zřejmou je rovina technologická tedy příchod
takových technologií, které umožňují za rozumnou cenu dostatečně rychle přenést
i větší objem dat. Další důležitou rovinou je rovina psychologická tedy to, že
si uživatelé zvykli na komfort mobilních komunikací, důvěřují jim a naučili se
vytěžit maximum ze služeb, které poskytují. Zmínit je třeba ještě rovinu
aplikační je k dispozici dostatek aplikací, které lze na cestách použít.
Mění se také struktura trhu cenové rozdíly se postupně vyrovnávají, pokrytí
přestává být rozlišovacím prvkem jednotlivých operátorů, a rozhodování
uživatelů je tak stále více ovlivňováno úrovní péče o zákazníky a rozsahem
služeb s přidanou hodnotou.
Celou záležitost poněkud komplikuje fakt, že žádný z operátorů není
"univerzálně nejlepší" tedy každý má své silné i slabé stránky. Je proto velmi
individuální, pro jakého uživatele se hodí který operátor.

Přidaná hodnota
Součástí nabídky, která bude nabývat s postupem času na důležitosti, jsou
služby s přidanou hodnotou. Jde o takové služby, které nejsou poskytovány pouze
síťovou infrastrukturou (technologickými prvky), ale pro jejich funkci je
potřeba nějakých dalších informací, které dodává operátor.
Někdo považuje za služby s přidanou hodnotou SMS zprávy nebo rychlé datové
přenosy (např. HSCSD). To však není korektní pohled takovéto služby (obrazně
řečeno) přivezl na korbě kamionu dodavatel síťové infrastruktury (jsou tedy
zcela poskytované sítí) a běží takřka "bez zásahu lidské ruky". Operátor do
takovýchto služeb žádnu hodnotu nepřidává. Správným příkladem služeb s přidanou
hodnotou naopak jsou např. lokalizační služby a rozličné "informační služby
přes mobilní telefon". Nemusí ale jít pouze o informace může jít také o
specifickou funkcionalitu (šitou na míru operátorovi), která je zákazníkům
poskytována.
Pro provoz služeb s přidanou hodnotou je většinou zapotřebí doplnit technologii
nějakou informací, resp. informační databází. Může jít o informace rozličného
charakteru články, vtipy, adresy různých objektů, obrázky, mapy a podobně.
Kritická je také kvalita těchto informací, neboť ta přímo ovlivňuje kvalitu
služby jako takové. Informace je třeba udržovat stále dostatečně podrobné a
dostatečně aktuální. Kvalita těchto služeb je potažmo přímou konkurenční
výhodou příslušného mobilního operátora.

Obchodní model
Postupem času bude do popředí vystupovat obchodní model, kdy budou služby s
přidanou hodnotou zajišťovány nezávislými partnery a mobilní operátor jim bude
pouze dodávat punc kvality a v jistém smyslu garance. Mobilní operátoři jsou
vesměs velké firmy, které neumějí dostatečně flexibilně poskytovat zajímavé
informace (mají např. příliš složité schvalovací mechanismy). A když už je
poskytují, tak je to pro ně zbytečně nákladné. Naopak malé nezávislé firmy
budou mít dost potenciálu, aby vyhledaly a zaplnily mezeru na trhu.
Operátoři se ale musejí k takovému kroku připravit. Mnozí (a nejen ti naši)
doposud vnímali partnerství jako jednosměrnou ulici a nabízeli svým
potenciálním partnerům nesmyslné (a nesplnitelné) podmínky. Jejich partnery se
tak staly v podstatě pouze firmy, kde partnerství bylo pro operátora nutností
(těžko poskytovat zpravodajství bez ČTK). Je třeba, aby operátoři měli takový
obchodní model, kde by se o zisk spravedlivě dělili se svými partnery, kteří
jim službu s přidanou hodnotou budou zajišťovat.
Operátoři by se tedy měli obklopit dostatkem partnerů, se kterým by mohli
zákazníkům nabídnou široké spektrum služeb s přidanou hodnotou. Budou to totiž
služby, jejichž význam poroste a které mohou zajistit strategickou výhodu pro
operátora.
1 1874 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.