Služby SMS komerčně

Nezávislí provozovatelé mobilních služeb s přidanou hodnotou mohou využít nový produkt sjednocená SMS čísla od spo...


Nezávislí provozovatelé mobilních služeb s přidanou hodnotou mohou využít nový
produkt sjednocená SMS čísla od společností ATS a NetKit.
Sjednocené číslování SMS služeb zefektivňuje komunikaci koncových uživatelů s
provozovateli příslušných služeb SMS. SMS služby jsou zákazníkům poskytovány na
sedmimístných číslech ve tvaru 90ABCXY. Volitelné trojčíslí (ABC) identifikuje
partnera, poslední volitelné dvojčíslí (XY) vyjadřuje cenu služby včetně DPH.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.