SMC TigerSwitch 6508T8T: dva aktivní prvky v jednom

Síťové karty značky SMC jsou známy již delší dobu. Tři písmena SMC se však nenalézají pouze na uvedených kompone...


Síťové karty značky SMC jsou známy již delší dobu. Tři písmena SMC se však
nenalézají pouze na uvedených komponentech, ale objevují se i na nové řadě
aktivních síťových prvků. Stále častěji totiž zatížení sítí i v malých firmách
vyžaduje nasazení switchů (přepínačů) a rychlých páteřních větví typu
FastEthernet, což testovaný model switche SMC v dostatečné míře nabízí, a to
současně. Kombinovaný model switche SMC TigerSwitch 8T8T byl k dispozici v
TestCentru IDG díky společnosti Compex Data Bohemia, s. r. o., která jej
zapůjčila k testování.
Všechny tři nabízené varianty, nesoucí společné označení TigerSwitch 8, jsou
založeny vždy na osmici přepínaných portů 10BaseTX pro sítě Ethernet s
rychlostí komunikace každého z kanálů 10 Mbit a jednom portu 100BaseTX,
tentokrát pro FastEthernet s rychlostí přenosu dat 100 Mbit. Jednotlivé modely
se od sebe odlišují až v posledním z přepínaných portů. Zatímco jedna varianta
switche, model SMC6508TT, je vybavena dalším portem 100BaseTX u druhého z
modelů SMC6508TF je nahrazen konektorem pro optický kabel 100BaseFX. Testovaná
verze SMC6508T8T však přináší další rozšíření možností v podobě kombinace s
aktivním prvkem, kterým je 8portový hub Class II pro Fast Ethernet. Tímto
řešením firma SMC přináší integraci dvou jinak velice exponovaných aktivních
prvků a dovoluje značné rozšíření možností ve větvení páteřní 100Mbitové sítě
(obr. 2). Navíc integrace těchto dvou elementů odstraňuje nutnost jejich
vzájemného propojení a zároveň šetří místo i při montáži do skříní Rack. Vysoká
rychlost přenosu dat nejen na 100Mbitové větvi pro FastEthernet je mj.
zajištěna i díky podpoře plně duplexního provozu na každém z přepínaných portů.
Volba duplexního režimu je zajištěna pomocí automatické detekce schopností a
nastavení zařízení na druhé straně propojovacího kabelu. Filtrování a směrování
paketů probíhá na všech portech v reálném čase s maximální délkou latentního
času cca 12 ms. Základní architektura zařízení je sběrnicová s centrální pamětí
a možností dynamické alokace 2 Mbyte DRAM. Dále je využita architektura
"store-and-forward" a "non-blocking", které rovněž přispívají k celkové
propustnosti zařízení, blížící se hranici až 560 Mbit. Koncepce switche však
nabízí i nasazení ve velmi rozsáhlých sítích, protože tabulka podporovaných
adres MAC má velikost až 8 192 položek. Samozřejmostí je podpora segmentace
sítí, monitoringu a řízení jak pomocí SMNP, tak i RMON. Ovládání a komunikace
se switchem je dále zajištěna jednak pomocí instalovaného 9pinového sériového
rozhraní RS-232, nebo využitím služby TFTP a běžného programového nástroje
Telnet. To samozřejmě předpokládá možnost nastavení vlastní IP adresy pro
switch. Kromě pevného nastavení adresy je možné využít i podpory funkce DHCP.
Ovládací software je uložen v paměti Flash ROM o kapacitě 256 kB s možností
upgradu pomocí speciálního softwaru. Ochrana před nepovolanými zásahy do
konfigurace je zajištěna pomocí přístupového hesla.
Při pohledu na zapůjčenou verzi switche je patrné, že všech 8 portů v přepínané
části je označeno symbolem "X" a jsou tedy křížené. TigerSwitch 8 se tímto
staví do pozice hlavního uzlu v rámci lokální sítě, což ovšem nevylučuje ani
jiné uspořádání a kombinace s dalšími aktivními prvky. Záleží pouze na
případném překřížení vodičů a na vlastnostech připojených zařízení. Tytéž
symboly pak charakterizují i standardní rychlý port 100BaseTX. U modelu s
integrovaným hubem je 7 portů této části opět kříženo, osmý je však vybaven
přepínačem pro volbu křížený--přímý. Každý z portů integrovaného hubu je
vybaven dvojicí indikačních LED diod (Partition a Link/Receive) signalizujících
základní provoz, a hub jako celek je rovněž vybaven indikací kolizních stavů.
Indikace činnosti ve switchové části je ještě rozšířena. Stejně jako u hubu, má
každý port své 2 vlastní indikační diody a dále společnou čtveřici spolu s
přepínačem. Přepínač umožňuje postupně volit podrobnou signalizaci pro
jednotlivé porty (komunikace, kolizní stav a Full Duplex). Čelní strana
zařízení rovněž obsahuje štěrbinu pro jeho reset a již zmíněný 9pinový sériový
port pro ovládání a komunikaci se switchem. Po dovybavení switche dodávanými
montážními prvky jej lze snadno umístit i do skříně Rack, jak již bylo
naznačeno. Napájení je zajišťováno dvěma způsoby. Základním je standardní
integrovaný napájecí zdroj, běžně používaný v této oblasti. Druhým pak je
speciální konektor pro napájení pomocí tzv. "Redundant Power Supply" se
stejnosměrným vstupem 5 a 12 V. Tento způsob napájení je vhodný jednak při
uložení switche do skříně Rack, kdy není dále zvyšováno tepelné namáhání prvků
běžícími interními zdroji, jednak jako alternativní napájení, i přes UPS, což
zajistí provoz i při výpadku zdroje, ať již poruchou, nebo vlivem elektrické
sítě.
Již jsem se částečně zmiňoval o programovém vybavení switche. Standardně je
spolu se zařízením sice dodávána 1 disketa, ta ovšem obsahuje pouze datové
soubory pro modifikaci softwaru, uloženého v paměti switche. Disketa ale
neobsahuje ani žádný výkonný či komunikační program. Pokud je tedy třeba
modifikovat základní firemní nastavení pomocí sériového portu, nezbývá než
potřebný software získat od dodavatele samostatně. Pomocí WEBové stránky
společnosti SMC je však možné získat administrátorský produkt Eliteview. Jde o
nástroj pracující v prostředí MS Windows a dovolující velice podrobný
monitoring celé sítě, včetně všech uzlů, větví apod. Spolu se switchem je
dodávána i velice podrobná dokumentace, která se však zabývá pouze samotným
prvkem a jeho nastavením. V rámci dokumentace je však dodávána i informační
karta s WWW adresou a heslem pro rozbalení již uvedeného nástroje Eliteview.
Switch je na našem trhu nabí-zen spolu s tříletou zárukou a společnost Compex
Data Bohemia, s. r. o. jej má uveden ve svém katalogu s cenou 62 100 Kč bez DPH.
8 0018 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.