Směrovač na jednom čipu

Se svými plány do budoucna a řadou nových produktů, které budou vystavovány poprvé na letošním CeBITu, seznámili ve...


Se svými plány do budoucna a řadou nových produktů, které budou vystavovány
poprvé na letošním CeBITu, seznámili veřejnost při příležitosti své technické
konference zástupci společnosti RAD data communications. Výhradním
distributorem této společnosti je u nás firma VUMS DataComm.
Společnost RAD data communications se nespecializuje na jádra páteřních sítí,
ale na přístupová zařízení k nim. Tam se v současnosti projevuje trend ke
spojení různého druhu provozu na jednom vedení, kterému se RAD svými produkty
přizpůsobuje. Vedle produktů využívajících techniku TDM nabízí nyní i celou
řadu zařízení s technologií ATM, kde umožňuje zajistit kvalitu služeb v síti
"end-to-end" a to i pokud jde o komunikaci se zahraničím. Produkty od této
společnosti využívá např. i největší izraelský operátor GSM.
Za zmínku stojí i skutečnost, že je RAD data communications členem The RAD
Group, 13 společností svázaných osobami majitelů a řadou sdílených technologií.
Do této skupiny patří mj. i firmy Silicom, RIT, RADCOM, RADLAN nebo BYNET.
Pokud jde o představené produkty, velmi zajímavým se jeví zařízení s názvem
TinyRouter. Jedná se o router integrovaný v jediném čipu, který podporuje
spojení do WAN do max. rychlosti 10 Mb/s a forwardování 35 000 paketů za
sekundu. Novinkou je i přístupové zařízení FCD-IP LTU s rozhraním pro
pobočkovou ústřednu, směrováním protokolů IP/IPX a možností správy přes linky
E1/T1.
"Naše firma je velmi technologická. Když chce nějakou technologii Cisco náš
velký konkurent, tak si koupí firmu, která ji vyvinula. My tu technologii
vyvineme sami," konstatoval Yoram Holtz, viceprezident pro marketing. "Tomu
odpovídá i struktura naší firmy kromě provozních techniků a prodejců máme 6 %
úředníků, 17 % marketingových pracovníků a 28 % zaměstnanců ve výzkumu,"
dodal.(pen)
9 0408 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.