Smíchané signály

Kam směřují dodavatelé systémů pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a co si přejí uživatelé těchto aplikací...


Kam směřují dodavatelé systémů pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a co si
přejí uživatelé těchto aplikací, nemusí být nutně stejné. Přáním dodavatelů je
zajistit, aby jejich současný růst pokračoval i v příštích letech, až opadne
nákupní horečka způsobená příchodem roku 2000. Uživatelé si obecně přejí, aby
se dostali nahoru a postupovali rychleji, s využitím tak velké integrace a
konfigurace, jaká jim bude umožněna.
Dodavatelé systémů ERP vyvíjejí množství iniciativ, které podle jejich názoru
budou moto-rem budoucího růstu. Patří mezi ně expanze rozsahu tradičních
systémů výrobního plánování zdrojů (MRP) a balíků ERP, nabízení produktů pro
vertikální trhy, nabízení řešení pro středně velké a menší podniky a
zjednodušování implementace těchto aplikací.
Podle Davida Dobrina, ředi tele společnosti Benchmarking Partners, určují trend
oboru ERP společnosti SAP, Baan, PeopleSoft, J.D. Edwards a Oracle. "Tito
dodavatelé mají největší příjmy a největší podíl na trhu," poznamenává. Mají
rovněž největší výsady. Jiní dodavatelé technologií ERP, např. Lawson Software,
Marcam Solutions nebo QAD inklinují k užšímu zaměření na konkrétní obory.
Dodavatelé klíčových systémů ERP zaměřují veškerou pozornost na to, jakým
způsobem mohou zvýšit svůj odbyt. Jim Shepherd, viceprezident AMR Research
říká, že tento trend nachází ve "vertikalizaci produktů" nebo tehdy, když
dodavatelé přizpůsobují určitý produkt konkrétnímu průmyslovému odvětví.
Podle Dobrina dodavatelé rozšiřují své trhy prostřednictvím expanze rozsahu ERP
za horizont MRP do nových oblastí, jakou je např. řízení dodavatelského
řetězce. Expanze rozsahu systémů ERP je vidět v úsilí předních dodavatelů o
uzavírání partnerství nebo akvizici společností, které nabízejí doplňkové
produkty. "Existuje falešný mýtus, že systémy ERP dokážou cokoliv. Není tomu
tak. Dodavatelé vědí, že existuje mnohem více problémů než pouhé plánování
zdrojů a financování," vysvětluje Dobrin.
Ačkoliv expanze směrem k řízení dodavatelského řetězce přitáhla většinu
pozornosti, dodavatelé své systémy rovněž rozšiřují o automatizaci odbytových
kapacit, služby zákazníkům, logistiku, prodej, marketing a další. Tato
strategie působí proti metodě výběru nejlepší značky, podle níž organizace
přebírají nejlepší produkt pro každou funkci a o integraci přemýšlejí později.
Baan např. v minulém roce pohltil firmu Aurum Software, aby do svého balíku ERP
doplnil interakci se zákazníky. Společnost J.D. Edwards zveřejnila úmysl
integrovat do svého produktu OneWorld množství aplikací od fi-rem MatrixOne,
Premisys, Camstar Systems a SynQuest.
Vertikalizace (branžová řešení) se dnes stala nezbytností, pokud dodavatelé
hodlají pokračovat v růstu, říká Shepherd. Prostřednictvím vertikalizace je
obecný ERP produkt dodavatele prezentován jako série produktů, z nichž každý je
uživatelsky přizpůsoben konkrétnímu oboru.
PeopleSoft zakoupil firmu TriMark Technologies, která dodává software pro obor
životního pojištění a Interpid Systems, která nabízí prostředky pro správu
maloobchodu. Oracle zase oznámil záměry nabídnout řešení pro oblasti
automobilního průmyslu, maloobchodu, veřejných služeb a zdravotní péče.
Vertikalizace může být považována za součást rozsáhlejšího úsilí dodavatelů
ERP, jehož cílem je usnadnit implementaci těchto produktů. Asi neexistuje
nikdo, kdo by neslyšel hororové příběhy o implementacích systémů ERP trvajících
2 nebo dokonce 3 roky při nákladech v řádu desítek milionů dolarů. K tomu
částečně došlo, protože balíky ERP vyžadují od základu provedenou konfiguraci
pro určitý podnik a určitý obor. Prostřednictvím předem provedené konfigurace
částí balíku pro dané odvětví a odstranění funk-cí, které v tomto odvětví
nejsou požadovány, mohou dodavatelé zkrátit a usnadnit implementační proces.
Předběžná konfigurace může vycházet z velikosti společnosti, z konkrétního
hardwaru nebo vertikálního trhu.
SAP, jenž se poučil z historek uživatelů o strastech implementace, nabídl
rychlou implementaci nazvanou ASAP. Letos oznámil iniciativy týkající rychlé
implementace pro veřejný sektor a pro některá průmyslová odvětví nafta a plyn,
média, špičkové technologie a elektronika, strojírenství, stavebnictví a chemie.
Dalším trendem je pronikat na trhy malých a středně velkých firem. V roce 1980
středně velké společnosti intenzivně investovaly do systémů MRP II běžících na
minipočítačích. Dnes jsou tyto systémy zralé pro výměnu, což znamená pro velké
dodavatele systémů ERP příležitost, pokud ovšem dostatečně usnadní implementaci
svých řešení.
Trh malých podniků, jenž je tvořen uživatelskými společnostmi s ročním obratem
50 mil. dolarů či méně, je dokonce ještě větší příležitostí. Ale vstoupit na
tento trh je pro velké hráče na trhu ERP mnohem těžší, protože cena prodeje a
poskytování služeb malým podnikům je příliš velká ve srovnání s tím, co mohou
na prodeji vydělat.
Z hlediska technologických trendů jsou podle Dobrina nejdůležitější Internet a
Windows NT. Web je zatím trochu problematický. "Dodavatelé připravují své
produkty pro použití na Webu, protože to vyžadují uživatelé, ale ani ti
většinou neví, na co to využít," říká Dobrin. Windows NT jsou v kurzu, protože
nabízejí jednodušší správu a nižší náklady a proto jsou zejména v menších
podnicích lepší alternativou. Zatím se však ukazuje, že uživatelé projevují
menší zájem o základní technologie. Prakticky je nezajímá, zda aplikace
používají komponenty, objekty, Javu nebo jinou moderní technologii.
Další trendy směřují k jednodušší správě systémů ERP prostřednictvím jejich
integrace se softwarem specializovaným na tuto oblast. A dále se objevuje snaha
o zlepšený přístup k velkému množství dat, která tyto systémy shromažďují.
Zatímco lepší správa systémů ERP většinu uživatelů zase tolik v tomto okamžiku
nezajímá, lepší možnosti přístupu k datům by rozhodně uvítali.
8 2736 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.