Smlouvy a akvizice

Symix Systems ukončil akvizici dodavatele aplikací pro řízení dodavatelských řetězců, společnosti Distribution Archi...


Symix Systems ukončil akvizici dodavatele aplikací pro řízení dodavatelských
řetězců, společnosti Distribution Architects International (DAI), která byla
oznámena letos v březnu. Symix vydá přibližně 625 tis. kmenových akcií výměnou
za kmenové akcie DAI. Akvizice bude účtována jako nákupní transakce a neočekává
se její vliv na finanční výsledky pro 4. čtvrtletí fiskálního roku 1999 nebo
pro fiskální rok 2000. DAI se sídlem v Arizoně vyvíjí a prodává aplikace pro
řízení dodavatelských řetězců. Americká firma Symix Systems vyvíjí a dodává
systémy pro řízení podniku se zaměřením na středně velké výrobní firmy. Její
koncepce plánování zdrojů řízeného zákazníkem (Customer Synchronized Resource
Planning) rozšiřuje model ERP (Enterprise Resource Planning) o potřebu
začlenění zákazníka do procesu hlavního plánování výrobců. V současnosti má
Symix přes 3 600 zákazníků, kteří využívají produkty pro řízení výroby
průmyslových výrobků SyteLine nebo produkty pro řízení výroby spotřebního zboží
SyteCentre. Výhradním zastoupením pro český trh je třinecká společnost Autel.
Trojice firem z ostravského regionu Indusoft, Medium Soft a Taxnet se rozhodla
sloučit do jedné společnosti. Nově vytvořený subjekt bude mít roční obrat více
než 100 mil. korun (převážně v oblasti služeb), čisté obchodní jmění 52 mil.
korun a téměř 28 mil. korun základního jmění. Počet zaměstnanců nové firmy
dosahuje asi 140 programátorů, analytiků a techniků. Ke konci ledna proběhlo
sloučení Indusoftu a Medium Softu do jedné akciové společnosti pod názvem
Medium Soft a začátkem června valná hromada schválila přistoupení firmy Taxnet.
Společnost Taxnet je původně softwarovým domem, který se jako partner IBM
dlouhodobě podílí na řešení informačního systému ADIS pro Ministerstvo financí
ČR. Kromě zmíněných partnerských vztahů s IBM spolupracuje Medium Soft také s
firmami Hewlett-Packard, Sun, Compaq a dalšími. Je VAR Partnerem firem
Informix, Oracle, Sybase, SCO, Novell a jako Solution Provider spolupracuje s
Microsoftem. Medium Soft působí na trhu od roku 1992 a mezi jeho významné
zákazníky patří město Ostrava, Nová huť, JAKL Karviná, ŽDB, BRANO a řada
dalších. Ve specializovaných segmentech trhu působí na celém území ČR a také na
Slovensku a zahajuje vstup na trhy v Polsku.
Medium Soft se zabývá 3 hlavními oblastmi řešení integrované záchranné systémy
(dispečerské, komunikační a informační systémy pro Českou policii, hasičské
sbory, záchranné služby), marketingové a manažerské systémy (systémy Leonardo a
PROMIS) a oblast vývoje software na zakázku pro státní správu.
Společnost Princeton Softech, pobočka firmy Computer Horizonts, zakoupila
veškerá práva na produkty vlastněné firmou Select Software Tools, kterou na
českém trhu zastupuje LBMS. Pro zajištění dalšího vývoje produktů a jejich
podpory a prodeje znamená akvizice i převzetí příslušných pracovníků. Princeton
Softech bude nadále podporovat vývoj produktů Select a rovněž investice do
výzkumu v této oblasti. Zákazníci firmy Select mohou počítat s dlouhodobou
podporou a pokračujícím vývojem jimi vlastněných nástrojů, ať už používají
tradiční přístup (SELECT SE), či objektově orientovaný vývoj (SELECT
Enterprise). Veškeré dosavadní názvy produktů budou zachovány.
Compuware připravuje akvizici společnosti Data Processing Resources
Corporation. Podle dohody obou společností bude provedena veřejná nabídka na
odkup veškerých kmenových akcií v oběhu za 24 dolarů za kus. Compuware usiluje
o odkoupení nejméně 91 procent akcií DPRC, avšak uskutečnění nabídky je ještě
vázáno na uplynutí nebo ukončení všech příslušných čekacích antitrustových
lhůt. V případě neúspěchu při odkupu akcií bude uskutečněna fúze, v rámci níž
se DPRC stane plně vlastněnou dceřinou společností Compuwaru a akcie DPRC se
konvertují na právo získat 24 dolarů za akcii. Kalifornská firma DPRC, jejíž
tržby za poslední rok dosáhly 335 mil. dolarů, podporuje projekty vývoje
podnikových aplikací, implementace správy počítačových sítí, podpůrných
pracovišť, propojení počítačových sítí a plánování podnikových zdrojů. Jejich
přibližně 3 400 technologicky zaměřených odborníků se stane zaměstnanci
Compuwaru.
Seagate Technology dokončila prodej své síťové a softwarové skupiny pro správu
dat (NSMG doposud součást pobočky Seagate Technology Seagate Software)
společnosti Veritas Software. Veritas a Seagate Software NSMG se spojí na
základě nedaněné transakce. Seagate Technology získá za divizi NSMG přibližně
34,6 milionu akcií Veritas Software v hodnotě přibližně 3,1 miliardy dolarů
(podle květnových cen na burze). Společnost Seagate zůstane vlastníkem zbytku
pobočky Seagate Software, která bude pokračovat v dodávkách řešení zaměřených
na trh business intelligence. Spolu s více než 900 zaměstnanci a pobočkami na
více než 32 místech světa má Seagate Software své hlavní sídlo ve Scotts Valley
v Kalifornii. Terry Cunningham, dřívější prezident a COO (Chief Operating
Officer) Seagatu, je nyní ve stejné funkci u společnosti Veritas Software.
Správní rada společnosti byla ze sedmi členů rozšířena o Terryho Cunninghama a
dva ředitele dosazené společností Seagate Technology.
Logica a firma FCC Folprecht úspěšně ukončily první etapu integrace. Hlavním
cílem českého zastoupení společnosti Logica pro fiskální rok začínající 1.
červencem 1999 je jednak výrazně překročit obrat jedné miliardy korun a jednak
prosadit se i na dalších středoevropských trzích. K podpoře expanze jsou
zaměřeny i některé organizační změny, z nichž nejvýznamnější je vytvoření
samostatné divize SAP a výrazné posílení divize Telekomunikace. S ukončením
finančního roku 1998/99 byla zároveň uzavřena první etapa integrace firem
Logica a FCC Folprecht. Zároveň jsou podnikány kroky potřebné k tomu, aby 1.
ledna 2000 byly firmy plně sloučeny i po právní stránce.
9 1953 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.