Smlouvy a akvizice

Úřad pro státní informační systém (ÚSIS) ČR a společnost Software602 spolu v pátek 6. srpna 1999 podepsaly dohodu o...


Úřad pro státní informační systém (ÚSIS) ČR a společnost Software602 spolu v
pátek 6. srpna 1999 podepsaly dohodu o společném záměru uzavřít Rámcovou
smlouvu, která vytvoří jednotné podmínky všem subjektům veřejné správy pro
nákup licenčních práv k produktům Software602. Budoucí Rámcovou smlouvou se
budou řídit obchodní případy uzavřené se subjekty veřejné správy od 6. srpna
letošního roku. Tato smlouva se bude samozřejmě týkat i rozpočtových a
příspěvkových organizací zřízených subjekty veřejné správy.
Společnosti Getronics a Wang Global oznámily 9. srpna 1999 úspěšné zakončení
procesu vzájemné integrace. Podle Gartner Group se nová společnost zařadí mezi
5 největších světových dodavatelů služeb a řešení v oblasti informačních a
komunikačních technologií. Podle uzavřené dohody zůstanou vedoucí pracovníci
obou firem na svých pozicích. Členy představenstva nové firmy budou Joe Tucci a
Mias van Vuuren (Wang Global), spolu s Ceesem van Luijkem, Janem Docterem a
Peterem van Voorstem (Getronics). Pražská pobočka ponese název Getronics a její
servisní didvize se bude jmenovat Getronics SeCom.
Společnost Cisco Systems hodlá investovat do konzultační firmy KPMG více než
miliardu dolarů. Cílem transakce je vývoj komunikačního propojení KPMG s jejími
klienty přes Internet. Finanční prostředky, které KPMG obdrží za zhruba 20%
podíl Cisca v divizi KPMG Consulting, budou použity k zaplacení služeb více než
4 000 počítačových specialistů. Jejich úkolem bude předmětný systém vyvinout a
uvést do provozu. Společnost Cisco bude pro projekt zajišťovat hardware.
Součástí projektu je i vybudování 6 společných technologických center.

9 2167 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.