Smontujte si vlastní počítač disky, diskety a troubleshooting

V tomto 3. díle dokončíme montáž pevných disků, disketové mechaniky a CD-ROM. Dovíte se něco o připojování perife...


V tomto 3. díle dokončíme montáž pevných disků, disketové mechaniky a CD-ROM.
Dovíte se něco o připojování periferií k počítači (klávesnice, reproduktory) a
část bude věnována i problémům, ke kterým může dojít. V této části tak bude
dokončen celý popis montáže, na jehož konci byste měli mít funkční počítač,
který bude připraven k instalaci softwaru. Takže vzhůru do práce, dělníci
počítačové revoluce.
Z minulého dílu máte již předpřipravené harddisky a určili jste pozice, kam
budete tato zařízení montovat. Důležité je nezapomenout správně nastavit
přepínače na jednotlivých mechanikách, aby vše po zabudování fungovalo. Také si
zapamatujte, kde je začátek konektoru tedy kam připojíte červený drát.
Montáž disků
Nyní můžete namontovat disketovou mechaniku, harddisk a CD-ROM do skříně
harddisky mají speciální šroubky, které nejsou metrické, ale pozor, jsou
podobné jiným šroubům používaným v PC proto buďte opatrní a nezaměňte je.
Vhodné je si je předem vyzkoušet. Pokud totiž k montáži použijete špatné
šroubky, bude se vám harddisk později velice špatně odmontovávat. Pokud máte
levnější nebo menší skříň, kde je přístup k šroubkům disketových mechanik či
harddisku blokován motherboardem, tak stačí uchytit tato zařízení pouze na 3
šrouby (což plně postačuje) nebo je namontovat dříve než motherboard. Jestliže
plánujete častější vyměňování harddisků a jiných komponent, myslete na to již
při nákupu skříně a pořiďte si raději skříň s odnímatelným držákem
motherboardu, pak se totiž k pevným diskům a mechanikám můžete dostat relativně
lehce. Jakmile jsou všechny diskové mechaniky přišroubovány, můžete připojit
jejich napájení a plochý datový kabel v takovém pořadí, ve kterém se vám to
bude lépe realizovat.
Napájecí konektory nelze otočit, mají klíče, které tomu zabraňují. Většinou se
používají konektory Molex (podle firmy, která ho vyrábí) tedy zejména pro
harddisky, mechaniky CD-ROM a pro 5,25palcové disketové mechaniky. Často jde
takový konektor velmi ztuha vysunout, v takovém případě se ho pokuste vytáhnout
kýváním ze strany na stranu. Dalším používaným konektorem je menší konektor
Berg (např. pro 3,5palcovou disketovou mechaniku), který lze násilím špatně
nasadit. To má fatální důsledky spečený kabel, zápach a zničený motherboard
nebo disketová mechanika.
Co se týká datových kabelů, je situace velice podobná. U harddisku nezáleží,
který konec kabelu je který (i když na straně označené červenou ano) ale u
disketových mechanik na tom záleží. Do floppy se připojuje ten konec, který má
kousek od konce překříženo několik drátů, do počítače se pak připojuje opačný
konec kabelu.
Nyní ještě malá zmínka týkající se UltraDMA. Pro využití UDMA/66 na moderních
motherboardech je třeba použít 80žilového kabelu dodaného výrobcem, který má
lepší elektrické vlastnosti. Zde je důležité upozornit na nutnost připojovat na
tento kabel pouze zařízení s UDMA/66. V případě připojení jiných disků, které
UDMA/66 nepodporují, nelze využít výhody 66MHz přenosu a zařízení pak budou
pomalejší.
Konečně hotovo
Teď by měl být počítač již plně zapojen. K jeho dobré dlouhodobé funkčnosti je
dobré, aby se zevnitř skříně odsával horký vzduch prouděním. To však v případě
malých skříní není vůbec jednoduché a pokud začne počítač chybovat, na vině
může být právě příliš vysoká vnitřní teplota. Částečně se to dá zlepšit
vyvázáním vnitřních kabelů (speciálně datové kabely od harddisků a floppy
mechanik), které v úzkých prostorách vadí proudění vzduchu. Vyvázání je však
vhodné provést jako úplně poslední krok, poté, co již máte plně funkční počítač
a je nainstalován operační systém.
Ještě předtím je ale potřeba zjistit, jestli opravdu vše funguje tak jak má.
Chyby se mohou vyskytnout např. v příliš volných konektorech napájení,
vedoucích postupem času k jejich vyklepání a k poškození dat na disku či k jeho
zničení. Další možné příčiny chyb mohou být špatně nastavené jumpery na disku
nebo CD-ROMu, polovysunutý plochý datový kabel, otočený kabel v jednom
konektoru, zasunutí pouze jedné řady konektorů u floppy mechaniky apod.
Právě takový první testovací krok provede BIOS vašeho počítače. Po zapnutí by
měly být detekovány všechny disky a floppy mechanika by měla provést kalibraci
projevující se rozsvícením a zabzučením při pohybu servozařízení. Na to je
potřeba (většina motherboardů je tak defaultně nastavena) mít v BIOSu počítače
nastaven mod autodetekce u všech disků a povolenou položku "floppy seek at
boot". Pokud váš počítač nalezne všechna zařízení můžete předběžně považovat
svoji montáž za úspěšnou.
Další bod, který vás čeká po zavření počítače, je připojení všech vstupních/
výstupních zařízení, která jste ještě nepřipojili. Ve většině případů je to
jednoduchá akce připojení monitoru nebo tiskárny. V těchto případech totiž
konektor pasuje pouze do jedné zástrčky vzadu na počítači. Daleko hůře je tomu
u PS/2 klávesnice a myši nebo při připojování audiozařízení. Často je sice
konektor navíc označen vysvětlujícím piktogramem, ale není to bohužel pravidlo.
V tomto případě se vám může stát, že připojíte zařízení nesprávně. Není to sice
žádná tragédie, přesto je to nechtěná komplikace. Právě proto vznikl standard
PC99, který kromě jiného zavedl i barevné označování konektorů (viz tabulka).
Teprve nyní po připojení všech potřebných zařízení, po nainstalování operačního
systému a otestování všech součástek, máte padla. Většinou taková montáž
dopadne dobře a vy si můžete užívat plodů své tvorby počítače, který jste si
nejen sami koupili, ale i sami oživili. Nebýt vás, vašeho šroubováku,
rozčilování a hlavně času, nikdy by ten počítač před vámi neožil. Bohužel neumí
ještě myslet a vděčnosti se asi od něj příliš nedočkáte, ba právě naopak, spíše
bude chtít nové součástky, další paměť jinými slovy moře práce a peněz. To je
ale trošku o něčem jiném.
Tady vlastní montáž pro ty šťastnější (tedy pro ty, kterým všem funguje) končí
a začíná část, která snad poradí těm méně úspěšným část věnovaná lokalizaci a
řešením problémů.
Troubleshooting
První věc, kterou je dobré udělat v případě výskytu jakýchkoliv problémů, je
zkontrolovat, jestli je správně zapojen reproduktor na motherboard pomocí
pípání je tak motherboard schopen oznámit některé problémy.
Kromě defektních součástek (které jsou spíše raritou, příklad vidíte na
fotografii) se většinou jedná o některý z těchto problémů:
Přepínač 120/230 V je přepnut na 120 V, což se může nechtěně stát v takovém
případě je zdroj asi zničen a musíte ho nahradit.
Po startu čelním tlačítkem Power u ATX systémů se nic neděje buď není počítač
zapojen do sítě, nebo není zapnut kolébkový vypínač vzadu na zdroji (pokud tam
je) anebo je na základní desce špatně připojen kablík tlačítka Power.
Samozřejmě je nutné mít zapojen napájecí kabel k motherboardu.
Po startu se rozběhnou větráky, ale nesvítí kontrolka Power na skříni asi je
otočen kablík k LED--diodě nebo je připojen nesprávně.
Nefunguje klávesnice, kontrolky na klávesnici při startu neblikly asi není
připojena (některé motherboardy v tomto případě pípají). U ATX systémů
zkontrolujte, jestli není klávesnice zapojena do konektoru PS/2 určeného pro
myš.
Nefungující počítač staršího systému AT napájecí konektory u AT systému jsou
nesprávně nasazeny, mají být černými kabely k sobě, pravděpodobně nedojde ke
zničení motherboardu, ale nefunguje. Musí se tedy zapojit správně buď otočit
polaritu, nebo podle manuálu najít správnou pozici.
Počítač sice naběhne, ale po určité době se zakousne pravděpodobně buď
nekvalitní paměť, která nestíhá (dá se v BIOSu zpomalit), nebo se přehřívá
procesor (zkontrolujte, zda-li se bez problémů točí větrák na procesoru).
Počítač ani po kontrole všech zapojení konektoru nenabíhá možná je v BIOSu
špatně nastavena rychlost nebo napájení procesoru. V tomto případě vymažte
obsah CMOS paměti zkratováním (propojením) jumperu na základní desce podle
manuálu dodaného k motherboardu. U systému, kde se rychlost procesoru nastavuje
jumpery na desce, zkontrolujte nastavení rychlosti a napětí procesoru.
Počítač nenalezne harddisk nebo floppy mechaniku kromě nezapojení napájení k
floppy mechanice či harddisku je problém většinou v otočeném plochém datovém
kabelu, u floppy se tato chyba projevuje svícením kontrolky, u harddisku je to
indikováno většinou jeho neroztočením.
Počítač nenalezne harddisky kabely k HDD jsou správně, ale disky na témže
kabelu jsou špatně nastaveny, u IDE disků mohou být dva na jednom plochém
datovém kabelu, jeden disk musí byt nastaven (jumperem) jako první(master) a
druhý jako podřízený(slave), jinak se nedohodnou a počítač je nenalezne. To
samozřejmě platí i v kombinaci s IDE CD-ROM mechanikou.
Jindy funkční počítač přestal po převozu na jiné místo fungovat nejspíše je
vypadlý konektor, u levných skříní z tenkého plechu se mohou přeusadit karty a
vyskočit z konektoru.
Končíme?
A to je opět protentokrát všechno. V příštím díle byste měli najít dokončení
Troubleshootingu. Probereme také podrobně výhody a nevýhody montáže počítače
doma a v neposlední řadě se budeme věnovat konkretním radám pro nákup
komponent. To vše ale samozřejmě až za týden.
Pokračování příště
Doporučené barvy konektorů standardu PC99
Konektor Barva
Analogové VGA modrá
Audio vstup světle modrá
Audio výstup citronová
Digitální monitor bílá
IEEE 1394 šedá
Mikrofo růžová
MIDI/Gameport zlatá
Paralelní port burgundská
PS/2 klávesnice purpurová
PS/2 myš zelená
Sériový port zelená nebo tyrkysová
Reproduktor/subwoofer oranžová
Reproduktor/pravo-levý kanál hnědá
USB černá
Video výstup žlutá
SCSI, síť, telefon, modem atd.žádná
0 0054 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.