SMSky bez reklamy

Poté co se naši přední mobilní operátoři rozhodli skoncovat s bezplatným posíláním SMS zpráv z internetu nebo je r...


Poté co se naši přední mobilní operátoři rozhodli skoncovat s bezplatným
posíláním SMS zpráv z internetu nebo je rozšířit o své reklamy, není mnoho
možností, jak poslat normální zprávu. A co takhle na "služby" operátorů
zapomenout a pořídit si vlastní SMS bránu?
Řešení, které vám chceme v následujícím textu představit, není samozřejmě
určeno pro jednotlivce nebo domácnosti, ale spíše pro podnikovou sféru. Ale i
organizaci s například 50 zaměstnanci se již vyplatí o softwaru společnosti
Datasys uvažovat. Pokud si uvědomíte, že SMS zpráva může ve firmě působit v
mnoha podobách a být součástí jak marketingu, tak obchodu či zabezpečení, věci
se najednou mají jinak.

SMS brána je když...
Pod pojmem GSM brána si můžeme představit programové vybavení a samozřejmě
mobilní telefon, který zajišťuje spojení do mobilní sítě. Společnost Datasys
pojmenovala svoji GSM bránu MobilChange a jde o soubor aplikací pro platformu
Windows NT a Windows 2000. Jednotlivé moduly plní specifické úkoly a zajišťují
konverzi zpráv z formátu e-mailové zprávy, jejich zpracování do podoby SMS,
odeslání pomocí GSM telefonu nebo modulu, zpětné potvrzení příjmu a další úlohy.
Základní funkcí MobilChange je přijetí e-mailu od poštovního serveru MS
Exchange, Lotus Domino nebo jiného nespecifikovaného SMTP serveru. Pro
směrování SMS zpráv adresátům se vytvoří na serveru nová doména, například GSM.
Na tuto doménu směrované zprávy jsou potom předány do schránky MobilChange. Ten
si zprávu vyzvedne, transformuje ji do podoby SMS a prostřednictvím GSM modulu
nebo mobilního telefonu ji odešle do mobilní sítě. V opačném směru brána
funguje stejně, tedy je možné poslat uživateli e-mailu SMS, která skončí v jeho
příchozí poště. Kromě toho je možné posílat plnohodnotné zprávy do mobilní sítě
pomocí webového rozhraní, stejně jako to dovolovaly brány operátorů (všechna
čest Oskarovi), než došlo k jejich nepochopitelnému zmrzačení.
Kromě prostých SMS zpráv je možné pomocí MobilChange přistupovat do poštovní
schránky na serveru MS Exchange nebo Lotus Domino. K tomu je využito
technologie WAP a SIM Toolkit. Uživatel má pak ve svém mobilu možnost jak číst
došlé "zásilky", tak na ně odpovídat.

Zprávy a co dál?
Posílání prostých textových zpráv je sice pěkné a zábavné pro teenagery, ale
pro firemní použití je to trochu málo. Je samozřejmě nutné jejich používání
"poněkud vylepšit". Datasys proto zabudoval do MobilChange podporu programování
v jazyku VisualBasic. Jaké to přináší výhody? Pomocí VisualBasicu si může
uživatel nechat naprogramovat i velmi komplikovanou aplikaci, která bude např.
automaticky analyzovat, zpracovávat došlé zprávy či na ně reagovat. Nebo jiný
příklad týkající se zabezpečení firmy. Máte docházkový systém, který sleduje
pohyb pracovníků. Pokud se někdo zapomene odhlásit z firmy, nedojde k zapnutí
bezpečnostního systému. MobilChange se dokáže napojit na databázi tohoto
systému a neodhlášenému zaměstnanci poslat SMS. Ten jen odpoví a MobilChange
následně zařídí jeho odhlášení a zapnutí zabezpečení.
MobilChange je poměrně rozsáhlou aplikací, ale její nároky přitom nejsou příliš
velké. Systém se spokojí na straně serveru (kam se aplikace instaluje) i s
procesorem Pentium 233 MHz a 128 MB RAM operační paměti. Pro komunikaci pak
poslouží některý z následujících podporovaných přístrojů: 2N Ateus Compact,
Ericsson GC-25, GM-12, Nokia CardPhone nebo Siemens M1, M20T, TC35. Dále jsou
podporovány mobilní telefony Siemens a Ericsson, a to jak v režimu připojení
pomocí sériového datového kabelu, tak pomocí rozhranní IrDA. Samozřejmě nesmíme
zapomenout na kartu s některým z výhodných tarifů.
Naše zkušenosti se zhruba dvoutýdenním provozem by se daly shrnout jako čiré
nadšení. MobilChange pracoval naprosto spolehlivě, jeho administrace je po
krátkém zaškolení snadná a přehledná a při pomyšlení, jaké možnosti skrývá
programování a napojení brány na nejrůznější aplikace, se srdce správce raduje.
Investice do pořízení vlastní GSM brány se jistě vrátí, zvláště pokud ji v
podniku či firmě používáte v oblasti obchodu nebo služeb pro zákazníky.

MobilChange
+univerzálnost použití, možnost programování ve VisualBasicu, nízké hardwarové
nároky na server, jednoduchá instalace
-internetové rozhraní brány nepodporuje zasílání log na mobilní telefony Nokia
Poskytl: Datasys, www.datasys.cz
Cena (bez DPH): 19 900 Kč verze Standard, 49 900 Kč verze Enterprise
Platformy: Windows NT/2000

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.