Snadněji po Praze

Multimediální atlas Prahy je název nového prostředku, který vám nabízí rychlejší orientaci v hlavním městě. Tent...


Multimediální atlas Prahy je název nového prostředku, který vám nabízí
rychlejší orientaci v hlavním městě. Tento trojjazyčný (česky, anglicky,
německy) plán Prahy s poměrně širokým obsahem vám připravily firmy Kartografie
Praha, MultiMedia Computer a Institut městské informatiky.
Atlas je složen ze tří základních tematických celků pokrývajících oblast
administrativního rozdělení, dopravního systému a kulturních objektů v Praze
(turistická mapa). Mimo to zde naleznete i ortofoto snímek středu Prahy.
Pracovat s atlasem budete ve známém prostředí Microsoft Internet Exploreru.
Při zvolení tématu s dopravním systémem se v mapě zobrazí trasy tramvají,
autobusů a metra a zvýrazní se nejfrekventovanější ulice. Při zvětšování mapy
se při určitém měřítku (1 : 15 000) kromě názvů ulic zobrazí i jednotlivé
zastávky MHD, parkoviště, jednosměrky apod. Při dalším zvětšování se dozvíte
názvy objektů (včetně čísla popisného), pokud kliknete na značku zastávky,
okamžitě se vám objeví informace o číslech spojů, včetně spojů nočních.
Obdobně se chová turistická mapa, která nese značky a informace o divadlech,
kinech, kostelech, muzeích, hotelech a dalších objektech běžně se vyskytujících
v turistické mapě. Pokud na některý z nich zaklikáte, dozvíte se o něm některé
základní údaje (např. o historii nebo telefonu).
V mapě se pohybujete nad daným územím a nebo posunem myši. Zde je program
poněkud pomalejší a to hlavně při velkých zmenšeních.
Zajímavé jistě jsou i nástroje pro hledání prvku, kdy můžete podle roztříděných
seznamů vyhledat patřičný objekt z oblasti kulturních památek, ubytování,
dopravy... Vybraný objekt ze seznamu se nalistuje v mapě a ten se automaticky
zvýrazní. Zde bylo zvláště při vyhledávání položek v seznamu nepříjemné, že
nešel rozšířit dialogový sloupec a delší názvy bylo nutné prohlížet pomocí
jezdce. Např. u kostelů bylo téměř vyloučeno vidět celý název i s popisem
polohy.
Další zajímavou položkou je dohledání místa na mapě pomocí zadání ulice a čísla
popisného, stejně jako možnost označení místa na mapě s odkazem do databáze,
kam si zapíšete potřebné údaje.
Příjemné je, že se můžete kdykoliv přepnout do zobrazovací části ortofotomapy,
která zobrazí právě prohlíženou část mapy v ortofotosnímku (toto platí pro
střed Prahy) a na požádání vypíše i názvy ulic.
Snad jen ještě poznámku: Mapa vám zabere 129 MB na disku, vyžaduje minimálně
procesor Pentium 133 MHz, 16 MB RAM a Windows 95.
(Multimedíální Atlas Prahy na CD-ROM, vydala MultiMedia Computers spolu s
Kartografií Praha a Institutem městské informatiky hlavního města Prahy, 999 Kč)
8 2905 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.