Snadný tisk pod Windows

Tisk je jedna z aktivit, kterou při práci v prostředí Windows bereme jako samozřejmost do té doby, než se objeví něja...


Tisk je jedna z aktivit, kterou při práci v prostředí Windows bereme jako
samozřejmost do té doby, než se objeví nějaké problémy. Zde vám přinášíme
několik tipů, jak produkovat papírové kopie dokumentů rychleji a jednodušeji.
Vždy, když na určité aplikaci požadujete vytištění příslušných dat, informace
směřují nejdříve do spool souboru na pevném disku počítače. Windows pak začnou
směřovat data na tiskárnu tehdy, jakmile spool soubor obsahuje dostatek
informací pro vytištění první stránky, a to i v případě, že jsou do něj další
data z aplikace ještě stále stále přenášena. To je vlastně kompromis mezi
potřebou uvolnit aplikaci pro další práci co nejdříve a požadavkem rychle
obdržet výtisk dokumentu. Avšak nemusíte zůstat u defaultního nastavení Windows.
Pro nastavení parametrů, které ovládají funkci spoolingu, klikněte v menu Start
na Nastavení/Tiskárny, zvolte ikonu tiskárny, a vstupte do nabídky Vlastnosti.
Ve Windows 98/Me zvolte Podrobnosti a následně zařazování ve Windows 2000/XP
klikněte na pole Upřesnit.
Jestliže je vaší prioritou minimalizace času, po který vás daná aplikace nutí
čekat, zvolte "Řadit dokumenty do fronty a umožnit tím programům rychleji
ukončit tisk" (to je nastaveno defaultně) a následně "Zahájit tisk po zařazení
poslední stránky". Tato volba pak přirozeně vyžaduje více volného prostoru na
disku pro ukládání spool souboru.
Chcete-li naopak, aby tisk stránek probíhal rychleji, a nezáleží vám na tom,
jak dlouho je tím aplikace zaneprázdněna, vyberte "Tisknout přímo na tiskárnu".
V některých verzích Windows je tato volba znemožněna v případě, že je tiskárna
sdílena v nabídce Sdílení lze zaškrtnout "Není sdílena".

Tiskněte, kdy chcete
Ve Windows 2000 a XP máte možnost realizovat tisk v určeném čase bez toho,
abyste museli myslet na to, že je v této době třeba poslat všechny potřebné
dokumenty na tiskárnu. Nastavením konkrétního času je možné zefektivnit práci
vytížených síťových tiskáren nebo minimalizovat hluk na pracovišti.
V menu Upřesnit zvolte "Přístupná od" a nastavte počáteční a koncový čas, kdy
mohou Windows posílat úlohy tiskárně. Od té chvíle můžete přidávat soubory ze
svých aplikací do tiskové fronty, kdykoliv chcete, nic však nebude do
přednastaveného času vytištěno. Navíc nemusíte být omezeni na plošné nastavení
můžete stanovit čas tisku i pro jednotlivé dokumenty v tiskové frontě dvojitým
kliknutím na daný dokument ve frontě otevřete jeho okno Vlastností. V položce
Obecné pak opět specifikujte počáteční a koncový čas, kdy může být dokument
vytištěn.

Tiskněte po vašem
Není těžké si představit, že v průběhu doby budete potřebovat využít různá
nastavení uvedených parametrů (bez nutnosti prokousávat se vždy bludištěm
dialogových boxů či menu) nebo je naopak nemůžete využít, protože tiskárnu
připojenou k vašemu počítači sdílíte. Trik spočívá v instalaci několika ikon
pro jednu tiskárnu a u každé z nich nastavit různé preference.
V nabídce tiskárny si podle výše uvedených tipů nakonfigurujte nejpoužívanější
nastavení. Poté ikonu této tiskárny přejmenujte (F2) tak, aby název upozorňoval
na provedené nastavení (např. "Tisk do fronty"). Pak klikněte na ikonu Přidat
tiskárnu a s pomocí příslušného wizarda postupujte tak, jako byste opakovaně
instalovali již existující tiskárnu (s použitím existujícího driveru). Název
zvolte opět podle charakteristiky nastavení tiskárny (např. "Přímý tisk") po
ukončení instalace klikněte na novou ikonu a proveďte alternativní nastavení
tiskárny. V dialogovém okně pro tisk v určité aplikaci si pak v nabídce
tiskáren jednoduše zvolte tu, která odpovídá nastavení, jež chcete pro daný
dokument využít.
Dokumenty se řadí do fronty postupně tak, jak je posíláte na tiskárnu. Ve
Windows 98/Me lze jejich pořadí změnit pouhým přetažením ve frontě. Ve verzích
2000/XP otevřete dvojitým kliknutím na dokument okno Vlastnosti, v němž lze
zvýšit či snížit prioritu dokumentu ve frontě. Navíc můžete ve zmíněném
dialogovém okně Vlastnosti v sekci Upřesnit zaškrtnout "Zařazené dokumenty
vytisknout nejdříve" pro přidělení vyšší priority dokumentům, které Windows již
poslaly na pevný disk. Toto nastavení je nadřazeno manuálnímu nastavení priorit
popsanému výše.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.