Snažíme se zužitkovat naši - výhodu komplexnost

Sítě jsou dnes komplexní řešení a nestačí být jen výrobcem VoIP nebo bezpečnostního řešení. Toho si je vědoma ...


Sítě jsou dnes komplexní řešení a nestačí být jen výrobcem VoIP nebo
bezpečnostního řešení. Toho si je vědoma také firma 3Com, jejíhož regionálního
ředitele pro východní Evropu Aleše Mudruňku jsme požádali o rozhovor.

Jaké jsou vaše cíle s 3Comem z vaší pozice obchodního ředitele pro prodejní
kanály v MCR? Jak vy osobně vidíte jeho budoucnost v oblasti sítí?
Cíle a úkoly, které mám nyní z pozice regionálního ředitele pro východní Evropu
(Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, ex Jugoslávie, Bulharsko a
Rumunsko), jsou podobné, jako byly pro východní Evropu, se kterou jsem předtím
spolupracoval téměř čtyři roky. Rozdíl je jen v tom, že se nyní zaměřuji na
větší a velmi rozmanitý region, channell organizaci a řešení pro SMB, jejichž
cena dramaticky klesá a náš podíl v této oblasti je značný. Bude to velká výzva
držet podobnou dynamiku růstu, jakou dosahujeme v enterprise řešení. V MCR
regionu (MultiCountry Region) se pak budu zaměřovat zejména na Střední východ,
kde jsou obrovské možnosti CIS, samozřejmě východní Evropu a ČR, které jsou mi
blízké a velmi mi záleží na tom, aby zde byl 3Com úspěšný a byl dobře vnímán
jak partnery, tak koncovými uživateli.
A co se týče budoucnosti 3Comu v oblasti sítí, vidím ji dobře. Naší výhodou
oproti konkurenci je totiž kromě lepšího řešení pro bezpečné konvergované sítě
v některých oblastech to, že produkty jsou založeny na standardech, což dává
uživateli větší flexibilitu, šetří náklady a umožňuje také rychleji
implementovat nové technologie. Je však samozřejmě nutné, co nejdříve
zužitkovat výhodu, kterou nyní máme, neboť za nějaký rok mohou mít kvalitní
řešení pro bezpečné konvergované sítě i další firmy.

Co by měl 3Com podle vás zlepšit v oblasti VoIP? Tady velmi záleží na konkrétní
zemi a na tom, jak se místní zastoupení zaměřuje na oblast VoIP. Například
dynamika růstu prodeje NBX (Network Branch Exchange) řešení pro SMB sice v
některých zemích poklesla, což je dáno určitým nasycením trhu, ale také díky
razantnímu nástupu a zaměření na VCX (Voice Computer Exchange) řešení, které je
založeno na standardu SIP (Session Initation Protocol), umožňuje uživatelům
zásadním způsobem zvýšit produktivitu práce a mění pohled na využívání
telefonie a LAN. V současné době je přitom hlavním kritériem v menších
regionech růst obratu, profitabilita, produktivita a, vezme-li v úvahu velikost
trhu, návratnost investic a dobu, za kterou se vám investice vrátí.

Mohl byste konkrétněji představit program 3Comu na podporu bezpečnosti, který
má zástupcům internetové komunity nabídnout finanční obnos za informaci o
případném odhalení softwarového napadení? Divize 3Comu TippingPoint vyvíjí a
vyrábí Intrusion Prevention System-UnityOne. Tento systém provádí inspekci
paketů a vyčistí datový tok od virů, červů, trojských koní, smíšených útoků a
různých typů DoS útoků. Dále chrání aplikace a operační systémy, síťovou
infrastrukturu, optimalizuje výkon sítě atd. Systém podporuje všechny
filtrovací metody. Součástí řešení je digitální vakcína, což je automatická
celosvětová distribuce nových filtrů k zajištění okamžité ochrany proti právě
objeveným novým typům narušení. Pokud získáme informaci od internetové komunity
o narušení, vytvoříme proti takovému narušení ochranu, která mu zabrání.

Jak vysoká může být ta finanční odměna?
Odměna závisí na tom, jakým škodám můžeme zabránit u našich klientů díky včasné
dodávce vakcíny, která bude chránit jejich systém. Jinými slovy, pokud se bude
jednat například o objevení "díry" v systému, který je hodně rozšířen, napadení
je snadné a případné škody velké, bude také odměna velká. Odměna přitom může
být v řádech tisíců dolarů.

Myslíte si, že by program fungoval i bez odměny?
V nějakých pár procentech by systém mohl fungovat v některých zemích. Objevitel
by mohl být asi pod nějakým jménem zveřejněn na jakési desce cti, že pomohl
zabránit tomu a tomu. Efektivně by ale systém nefungoval.

Nedá mi, abych se nezeptala na vaši akvizici TippingPointu. Jakou roli hraje
při výrobě nových produktů? Budou se produkty TippingPointu slučovat do jednoho
zařízení s produkty 3Comu?
Bezpečnost bude stále důležitější faktor, a tak i zařízení pro SOHO segment
budou v brzké době obsahovat prvky IPS (Intrusion Prevention System). Náš vývoj
reaguje na tento trend. Připravujeme také například řešení, která budou
garantovat uživatelům stejnou kvalitu služeb a bezpečnosti bez rozdílu, zda
pracují v centrální budově nebo jsou připojeni z domu. Již dnes jsou funkce
TippingPointu provázány s našimi přepínači a systém přinášejí spolu s jejich
spojením pro uživatele vyšší užitnou hodnotu. V brzké době budeme dodávat
TippingPoint jako modul do stávajících šasi systémů.


3Com je dodavatelem
bezpečných řešení konvergovaných hlasových a datových sítí pro podniky všech
velikostí. Vyvíjí a vyrábí zařízení pro počítačové sítě LAN/VAN, MAN,
bezdrátové sítě a jejich zabezpečení. Jeho divize TippingPoint dodává systémy
prevence narušení sítě (IPS).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.