Snem mnohých je být úspěšný aneb příklad z minulosti (2)

Tím příkladem je kariéra Johna D. Rockefellera a osudy nadnárodní společnosti, u jejíhož zrodu stál, Standard Oil Co...


Tím příkladem je kariéra Johna D. Rockefellera a osudy nadnárodní společnosti,
u jejíhož zrodu stál, Standard Oil Company. Posledně jsme pana Rockefellera
opustili ve chvíli, kdy zahájil vertikální integraci svého impéria.
Vertikální integraci zahájil jak zpětnou, tak i dopřednou integrací. Zpětnou
tím, že rozšířil svou činnost do předchozího prvotního stupně výrobního procesu
do těžby ropy. Dopřednou integraci prezentovalo spojování podniků zabývajících
se produkcí dalších finálních výrobků z nafty, o budování distribuční sítě až
po maloobchod.
Úspěch, kterého dosáhl na americkém trhu, doplnil exportem do zahraničí. Od
počátku své existence dodával do Evropy petrolej a mazací oleje. Protože hned z
kraje předpokládal, že se export bude zvyšovat, otevřel v New Yorku kancelář,
která se zabývala obchody v zahraničí. Kontakty se zahraničím se později
upevnily také tím, že si pro zahraniční zákazníky vybudoval nezávislou
distribuční síť, která mu zlevnila a zrychlila vývoz.
Pustil se i do moderní organizace a řízení trustu v době, kdy s uspořádáním tak
velkého kolosu nebyly žádné zkušenosti a ani teoretická fronta se těmito
otázkami ještě nezabývala.
Rockefeller nejvyšší autori-ta Standard Oil Company si vytvořil 2 stupně řízení
ústředí a jednotlivá ředitelství. Ústředí společnosti se zabývalo a určovalo
všeobecné tendence vývoje. Jednotlivá ředitelství podniků se zabývala
operačními úkoly, měla částečnou autonomii a jejich povinností bylo vykazovat
vlastní zisk.
V ústředí rozdělil Rockefeller činnost na několik úseků, za které nesli
odpovědnost ředitelé: nákup surovin, ropovody, doprava, právní činnost.
Později, kdy nebylo únosné, aby všechny problémy řešilo vedení Standard Oil,
vznikly výkonné výbory, které dohlížely na dílčí oblasti výroby a obchodu jako
transport, vývoz, výrobu, obalové materiály, mazací oleje, vnitrostátní odbyt a
výnosy.
Své podnikatelské úspěchy včetně vrcholu kariéry dosáhl Rockefeller za 20 let.
Ve svých 50 letech se vzdal aktivní činnosti a zbytek života věnoval veřejně
prospěšné činnosti. Dotoval vznik Chicagské univerzity a založil nadaci, která
podporuje vzdělávací a zdravotnické projekty po celém světě. Zemřel ve svých 92
letech.
Kolují o něm pověsti zkorumpovaného, nemilosrdného dravce a totéž si myslí
veřejnost o Standard Oil Company. Společnost stála mnohokrát před soudy pro
porušení protitrastových zákonů a zákonů na ochranu životního prostředí.
Rockefellerovi však nelze upřít, že na počátku své kariéry tvrdě pracoval i
hladověl, aby měl peníze do začátku své podnikatelské činnosti, že měl obchodní
talent, nadhled a smysl pro strategii.
Cílevědomými horizontálními i vertikálními integracemi činností vytvořil mamutí
podnik, vybudoval racionální distribuční kanál a vytvořil základy organizace,
techniky a řízení velkých společností.
8 1177 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.