Snem mnohých je být úspěšný aneb Příklad z minulosti

Při vyslovení jmen mamu-tích nadnárodních společností si málokdo uvědomí, že u jejich kolébky stál jedinec, kter


Při vyslovení jmen mamu-tích nadnárodních společností si málokdo uvědomí, že u
jejich kolébky stál jedinec, který svým důvtipem a pracovitostí vytvořil
podnik, jenž se stal legendou ve svém okolí. Podívejme se například na Standard
Oil Company. Před více jak 120 lety ji se svými společníky založil John D.
Rockefeller.
To, že z malé podnikatelské činnosti se stala proslulá, pro někoho v dobrém,
pro jiné ve špatném slova smyslu, nadnárodní společnost, je právě jeho
zásluhou. Kdybychom nahlédli do jeho životopisu, zjistili bychom, že měl
vlastnosti, kterými oplývali i jiní úspěšní podnikatelé. Na prvním místě to
byla cílevědomost, smysl pro podnikatelskou strategii, schopnost vybrat si
dobré spolupracovníky a pracovní vytrvalost.
Rockefeller byl původně účetním u obchodníka s obilím. Když našetřil nějaké
peníze, založil v roce 1859 ještě s jedním partnerem obchod s obilím a
potravinami. V době, kdy na americkém Středozápadě propukla naftová horečka,
nebál se riskovat a zaměřil se na tento průmysl. V roce 1863, ještě se dvěma
společníky, investoval do výstavby a provozu rafinerie. Na sklonku roku 1865 se
jeho firma stala jednou z největších. Odtud pramení počátek jeho cesty k
úspěchu. Jaká byla? Krátká a úspěšná.
Když v roce 1870 založil Standard Oil Company, to znamená za 11 let od svých
pracovních podnikatelských počátků, patřila mu většina rafinerií v Clevelandu.
Bylo mu 31 let. Už od počátku svého nástupu do naftařského průmyslu si
uvědomoval, že úspěšné podnikání vyžaduje být lepší nežli konkurence. Aby měl
nad svými protivníky dostatečnou výhodu, zaměřil se na snižování nákladů.
Protože nemohl ovlivnit cenu suroviny, zaměřil se na náklady ve své
společnosti. Například si začal vyrábět barely, protože koncem 19. století stál
barel 2,5 dolarů za kus. Rockefeller začal tyto obaly produkovat za 96 centů.
Dalším příkladem, jak snížit náklady, byl nákup pomocných surovin. Protože
objednával ve velkém, prosadil u dodavatelů, aby mu poskytovali různé druhy
slev. Velké objednávky byly výhodné a dávaly záruku plynulých dodávek, proto na
ně podniky přistupovaly.
Obdobně přistupoval i k železničním společnostem. S jednou z nich uzavřel
smlouvu, že bude u ní přepravovat 60 cisteren nafty denně, jestliže mu nabídne
tarif maximálně do výše 1,30 dolarů za barel. Konkurence, která připravovala
menší množství, takové výhody nezískala.
Jeho další strategickou zbraní byla cílevědomá reinvestice zisku do dalšího
rozvoje Standard Oil Company.
Na sklonku roku 1865, to znamená 2 roky po založení původní firmy Excelsior
Words, produkoval 505 barelů denně, v roce 1869 již 1 500 barelů a po vzniku
Standard Oil Company 10 000 barelů denně.
Při takovém množství produkce mu výhodné železniční tarify nestačily.
Potřeboval dostupné, spolehlivé dopravní prostředky a distribuční síť. Koupil
železniční vozy, později i cisterny. Investoval do nového způsobu dopravy
ropovodu, aby odstranil závislost na železničních společnostech. První, z roku
1865, měl délku pouhých 5 mil, ale po roce 1870 patřila Standard Oil Company
většina podniků zabývajících se stavbou ropovodů. Budoval sklady a překladiště
v blízkosti dopravních uzlů. Později se zaměřil i na poslední článek
distribuční-ho řetězce na síť čerpacích stanic pro konečné spotřebitele. V roce
1882 vlastnil 130 čerpacích stanic, v roce 1906 už 3 500. Začal těžit vlastní
ropu a v roce 1895 činil podíl z těžby 14 % z celkových příjmů Standard Oil.
Těch několik dat a čísel dokresluje, že Rockefeller při budování svého
království jednak využíval integrace podniků, jednak různých možností
segmentace trhu. Hlavně však to všechno stihl za krátkých 20 let.
Horizontální integrace využil při spojení svých dvou původních rafinerií
Excelsior Works a Standard Works v Standard Oil Company a při dalších odkupech
nebo fúzích menších rafinerií v Clevelandu a později v dalších místech USA.
Později vytvořil trust, a akcionáři společností, které spadaly pod Standard
Oil, si mohli vyměnit akcie za akcie tohoto trustu.
V roce 1882 ovládl trust 80 % amerického naftařského průmyslu, 90 % ropovodů v
celé zemi a zaujal dominantní postavení v dalších odvětvích spojených s naftou.
Vertikální integraci zahájil jak zpětnou, tak i dopřednou integrací. Zpětnou
tím, že rozšířil svou činnost do předchozího prvotního stupně výrobního procesu
do těžby ropy.
(Dokončení v příštím vydání)
8 1100 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.