Sníte o kariéře CIO?

Neexistuje žádný vzorec pro to, jak se stát šéfem podnikové informatiky. Ale k získání takové pozice je zapotřebí...


Neexistuje žádný vzorec pro to, jak se stát šéfem podnikové informatiky. Ale k
získání takové pozice je zapotřebí souhry 4 okolností. Musí se objevit
příležitost v podobě volného místa, musíte se dostat do pole uchazečů, musíte
se od ostatních kandidátů odlišovat a musíte mít vůli práci získat.
Pokud nechcete získat pověst fluktuanta, nevrhejte se po každé nabídce, kterou
objevíte. To je zaručený postup, jak svou kariéru zničit. Musíte se obrnit
trpělivostí a zejména nezanedbat čas vlastní přípravy. Lidé rozhodující o vašem
přijetí hledají někoho s jistým vystupováním a velkými zkušenostmi. Proto je
lepší nejprve v nějakém zaměstnání dostatečné zkušenosti a přehled získat.
Uchrání vás to přinejmenším od osudu odmítnuté většiny, která o danou pozici
také stála.
Úspěch musí přijít s vaší proměnou ve výjimečného vůdce. Existuje obrovský
rozdíl mezi řízením a vedením. V tuto chvíli je mnoho vysoce technicky
schopných manažerů, kteří nemají práci. Ale u silného vůdce s přehledem v
oblasti ICT a nejlépe i se zkušenostmi z chodu podniků příležitosti neklepou na
dveře, ale přímo je rvou z pantů. Jak se takovým vůdcem stát? Musíte žít jako
on. Ustanovte si sadu principů, kterými budete řídit svá rozhodnutí, a s
odvahou je realizujte a přijímejte jejich důsledky. Zvyšujte svou důvěryhodnost
cestou přijatých a splněných závazků.
Členové vašeho týmu vás budou dobrovolně následovat jen na základě vaší
přirozené autority, ne formální. Proto řešte i to, jak se s týmem propojit na
emocionální rovině. Mějte vždy vůli vypořádat se s těžkými úkoly, čiňte závažná
rozhodnutí a přijímejte vysoké cíle. Vy i váš tým občas selžete, ale vždy
přijměte zodpovědnost a těžte ze svých chyb a přehmatů. Buďte svým lidem
vzorem, jen tak po nich můžete chtít výkon, jaký si sami představujete.
Smýšlejte o sobě jako o podnikové osobě. Dobrý CIO neprovozuje obchod s
technologiemi, ale pohání podnik. Je klíčovým členem vedení organizace a v
podstatě zajišťuje chod firmy. Být pro podnik užitečný znamená rozumět svému
oboru a dělat jej co nejefektivněji. Proto je vaše vysoká odbornost tím
nejdůležitějším.
Součástí vaší práce je i porozumění podnikovým strategiím a účast na jejich
technologické realizaci. To se samozřejmě neobejde bez povědomosti o práci
obchodních jednotek či znalosti jejich problémů. Staňte se důvěrným přítelem
čísel. Jazykem podnikání jsou peníze, a pokud nebudete vědět, jak se ve vaší
firmě peníze vydělávají a utrácejí, nebudete schopni řídit jejich pohyb ani ve
vlastním oboru. Zajímat vás proto musí nejen rozpočet informatiky, ale i
rozpočty všech obchodních jednotek podniku.
Zapamatujte si staré pořekadlo: Vol svá přání opatrně, protože by se ti mohla
splnit. Stát se CIO je obrovsky uspokojivou prací pro ty, kteří jsou
připraveni. Ti druzí, nepřipravení, se nejspíš budou cítit jako psi, kteří
konečně dohnali dlouho pronásledovaný náklaďák, aby ho mohli přelézt a běžet
dál. Udělejte vše pro svou přípravu a zdokonalení a poté si užívejte. Mohu vám
slíbit, že se rozhodně nebudete nudit. Hodně štěstí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.