SOA Maturity model

Způsob, jak stanovit strategickou hodnotu implementace a plánování vlastní SOA. Servisně orientovaná architektura (SO...


Způsob, jak stanovit strategickou hodnotu implementace a plánování vlastní SOA.

Servisně orientovaná architektura (SOA, Service Oriented Architecture) se
ukázala jako nejvýznamnější posun za posledních 10 let ve způsobu, jak jsou
aplikace navrhovány, vyvíjeny a nasazovány.
Konsorcium producentů softwaru a konzultantských firem nedávno uvedlo do
provozu Model vyspělosti SOA (SOA Maturity Model), který je navržen tak, aby
lidem s rozhodujícími pravomocemi o IT poskytl framework pro stanovení
strategické hodnoty implementace a plánování jejich vlastní SOA. Model je
rozdělen do pěti základních úrovní.
Úroveň 1: Počáteční služby V prvotním stadiu vytvoří organizace definice
služeb a začlení SOA do metodologie vývoje projektů. V prostředí finančních
služeb může projekt na úrovni 1 využít aplikačního serveru a sbernici ESB
(Enterprise Service Bus), a vytvořit tak jednoduchý způsob vyvolávání webových
služeb využívajících protokoly SOAP (Simple Object Access Protocol) nebo HTTP a
probíhajících mezi správním systémem, který objednávku zadává, a obchodní
službou, jež objednávku přijímá.
Úroveň 2: Navržení architektury služeb Na této úrovni jsou nastaveny normy pro
technický dozor implementace SOA. K podpoře opakované využitelnosti služeb, k
poskytnutí jednoznačnější správy a k řízení služeb v rámci celé organizace je
využita standardní architektura a také standardní komponenty SOA, jako jsou
například ESB, archivy služeb a pravidel, služba správy výjimek, transformační
služba a služba jednotného přihlašování.
Úroveň 3: Obchodní služby a služby pro spolupráci Úroveň 3 se vyznačuje
zavedením služeb orientovaných na obchodní činnost, jako je například správa
obchodních procesů (Business Process Management, BPM). Díky partnerství mezi
technologickými a obchodními organizacemi Úroveň 3 optimalizuje pružnost
obchodních procesů, což informačním technologiím dovoluje rychle reagovat na
měnící se obchodní požadavky.
Projekt úrovně 3 tak mimo jiné může při využití BPM upotřebit takzvaný
Univerzální adresář obsahující seznam a popis dostupných webových služeb
(Universal Description, Discovery and Integration, UDDI) k realizaci služeb pro
převádění peněžních prostředků (funds-transfer service), jež by mohly významně
zkrátit časy transakce (ze dnů na sekundy). Tato služba by mohla být zapojena
do procesu ESB v řádu hodin od okamžiku, kdy podnik zjistí, že ji potřebuje.
Úroveň 4: Měřitelné obchodní služby Úroveň 4 poskytuje plynulou zpětnou vazbu
o výkonnosti a obchodních dopadech procesů implementovaných v úrovni 3. Klíčová
pozornost je na této úrovni věnována sběru dat a jejich poskytování příslušným
uživatelům, což jim dovolí zcela změnit způsob, jakým reagují na příslušné
události.
V našem příkladě může projekt na úrovni 4 zavést průběžné zaznamenávání údajů
(logging) a službu určenou pro monitorování obchodních aktivit. Tyto funkce
poskytují pro obchodní manažery jak sběrný, tak i zobrazovací proces, díky
čemuž mohou vidět operace směrování obchodních procesů. Kontrolorům to zase
dovoluje sledovat obchodní návyky vlastních pracovníků i konkrétních zákazníků.
Úroveň 5: Optimalizované obchodní služby Na poslední úrovni jsou přidána
pravidla pro optimalizaci obchodního procesu, a SOA se tak stává nervovým
systémem podniku. Automatizované reakce na měření a výsledky přicházející z
úrovně 4 organizaci umožňují, jakmile se objeví konkrétní podnět, přijmout
okamžitá opatření.
Projekt úrovně 5 může přebírat zprávy s požadavky vstupující do sběrnice ESB a
tyto informace směrovat do procesoru toku událostí (event stream processor).
Tato služba hledá vztahy v chování všech obchodníků napříč mnoha úrovněmi a
identifikuje v něm důležité vzory. Taková informace může být využita při
realizaci nových procesů nebo k blokaci těch obchodníků, kteří se ocitnuli mimo
dohled kontrolorů.
Vyspělý model SOA poskytuje framework pro uživatele IT i pro obchodníky, kteří
tak mohou správně vyhodnotit použitelnost a výhody SOA ve své organizaci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.