Sofistikovaný autoatlas USA vznikl za přispění produktu ARC/INFO

Vloni v říjnu vydala firma GeoSystems Global Corporation spolu se společností National Geographic Maps zcela nový autoatl...


Vloni v říjnu vydala firma GeoSystems Global Corporation spolu se společností
National Geographic Maps zcela nový autoatlas USA, který byl vytvořen za
vydatného přispění produktu ARC/INFO. Nový, plně barevný 144stránkový autoatlas
je zatím nejsofistikovanější automapou Severní Ameriky nabízející velmi vysokou
kvalitu kartografického zpracování.
Jedná se v poslední době o první komplexně přepracovaný autoatlas Ameriky.
Geosystems vytvořily tohoto na cestách nepostradatelného společníka za pomoci
řady softwarových nástrojů včetně GeoTools Suite, kartografická stránka a
management dat je plně postaven na produktu ARC/ /INFO.
Důležitou roli hrají GeoTools Suite
Geosystems navrhly své GeoTools Suite tak, aby byly efektivní technologickou
základnou pro kartografické, databázově řízené operace. Tato technologie nabízí
uživatelům možnost převádět data během kartografické výroby z ARC/INFO přímo na
film nebo na výstup v podobě digitálních souborů. GeoTools Suite nabízejí
vysokou výkonnost a značnou flexibilitu a jsou přizpůsobeny pro rychlé výrobní
procesy.
GeoTools Suite staví na špičkových modulech ARC/INFA. K jejich ovládání je
možno použít ikon a tlačítek. Nabízejí rychlý přístup k managementu souborů,
široký výběr písem pro popis míst a rychlý výběr povelů a funkcí. Jejich menu
umožňuje jediným kliknutím přístup ke všem užívaným ARCEDIT povelům a funkcím
softwaru ARC/INFO pro kartografickou výrobu.
Zákaznicky upravitelný grafický uživatelský interface eliminuje potřebu
operátorů procházet na cestě k užívaným funkcím přes různé úrovně menu. K
redukci
času potřebného pro vytvoření publikovatelných kartografických produktů
přinášejí GeoTools Suite automatické nástroje pro manipulaci s geografickými
daty, které podporují snadnější editování písma, bodů, čar a oblastí.
Autoatlas pro nové století
"Vydání autoatlasu znamená, že na trh přichází nový, trvalý
bestseller," poznamenal Allen Carroll, ředitel managementu
National Geography Maps. "S jeho aktuálností, přitažlivou tváří a přesností
definuje autoatlas National Geographic nový standard autoatlasů pro příští
století."
Tolik vychvalovaný autoatlas je prvním produktem nově se zrodivší aliance pro
tisk map mezi GeoSystems a National Geographic. Autoatlas je charakterizován
bohatými, jasnými barvami a nápaditou grafikou. Mapy jsou vytvořeny tak, aby
byly maximálně čitelné. Jejich užití by mělo být co nejpříjemnější.
Žádné jiné národní autoatlasy prý nenabízejí ve svých mapách větší množství
detailů. Autoatlas poskytuje více mapových stran než jiné nyní v USA prodávané
atlasy, široce pokrývá centra měst a jeho součástí je i rozsáhlá příloha map
měst a národních parků. Spirálová vazba a trvanlivá obálka dovoluje nechat
atlas rozevřený na rovné ploše, záložka, která je součástí obálky, pomůže
motoristům rychle se k potřebné mapě vrátit. Na mapách jsou vyznačeny
turisticky zajímavé trasy, vybrané experty National Geographic.
Na Internetu se můžete s autoatlasem seznámit na adrese www. ngroads.com.
Nabízí se vám vyhledání trasy z místa A do místa B podle zadaných požadavků,
vyhledávání míst podle jména a interaktivní cestovatelský magazín.
Vlastní výroba map
GeoSystems užívá jako základ pro tvorbu map svou databázi USA v měřítku 1 : 2
000 000 vybudovanou v ARC/INFO. Kartografové data nejprve zpracují
prostřednictvím softwaru GeoTools Suite, který umožní vytvoření plně
specifikovaných, vrstevnatých souborů Illustratoru z dat v ARC/ /INFO.
Dalším krokem během výrobního procesu je zobrazení souborů Illustratoru a
vytvoření barevných náhledů. V redakci GeoSystemu se zkušební tisky vrstev map
editují. Jsou do nich zaneseny opravy, upřesnění a případně jsou mapová data
ještě aktualizována. Poté jsou jednotlivé vrstvy map skenovány a rastrovány a
rastrové obrázky editovaných vrstev jsou zapsány v Illustratoru jako mapové
soubory.
Mapy s výrazně rozlišeným výškovým reliéfem krajiny jsou jedinečným rysem
autoatlasu National Geographic a nenajdete je nikde jinde. Tato inovace dává
motoristům užitečný prostorový vjem o jejich cestě. GeoSystems užívá k
vytvoření vysoce kvalitního terénního reliéfu v ARC/INFO z veřejně přístupných
digitálních elevačních modelů soubor nástrojů GeoRelief AML. "GeoRelief
umožňuje uživateli interaktivně definovat vybraný stupeň šedi či barvu ze škály
šedi či škály barev v případě barevně odlišeného reliéfu," říká John Fix,
výzkumný pracovník v oblasti GeoSystemu a vedoucí vývojář GeoReliefu. Obrazy
reliéfu ve formátu TIFF jsou integrovány s vektorovými mapami v Adobe
Photoshopu. Reliéf je tištěn nevýraznou PMS barvou, aby bylo minimalizováno
vsakování a chráněna integrita silničních sítí.
Další projekt
GeoSystems rozšiřuje postupně užití ARC/INFA i při výrobě dalších produktů
National Geographic. Výroba autoatlasu byla teprve prvním, ještě hybridním
přiblížením, během něhož docházelo k výrobě různých softwarových nástrojů pro
výrobu map a grafiku. GeoSystem však nyní v nové "Edici tisíciletí" dokončil
tvorbu slavného Atlasu světa National Geographic, tentokrát již plně s GeoTools
Suite. GeoSystems má pro letošní jaro připraveny i nové verze dalších
kartografických produktů, u nichž počítá s tím, že budou později rozšířeny
užitím ARC/INFO.
8 0537 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.