Soft-tronik posiluje své pražské aktivity

Společnost soft-tronik se na našem trhu již několik let profiluje jako value added distributor řady předních světovýc...


Společnost soft-tronik se na našem trhu již několik let profiluje jako value
added distributor řady předních světových firem z oblasti sítí, komunikací,
Unixu, multiuživatelských systémů a v neposlední řadě i počítačů a periferií.
Hlavní sídlo má tato firma v Ostravě, nepřestává však rozšiřovat své aktivity
ani na pražském teritoriu.
Od začátku července je za tuto oblast zodpovědný nový ředitel pražské pobočky
soft-troniku Karel Hlaváček, který v minulosti zastával funkci ředitele firmy
ELKO. Jeho úkolem je zejména budování a vedení týmu pracovníků, kteří budou
zajišťovat obchodní, marketingovou, projektovou a technickou podporu pražským
zákazníkům, kteří s firmou soft-tronik spolupracují v oblasti počítačových
sítí, Unixu a databázových systémů.
K novým internetovým aktivitám soft-troniku patří sekce, věnovaná problematice
"tenkého klienta". Na adrese www.soft-tronik.cz lze nyní nalézt řadu
technologických informací (Win terminál, NC, NetPC) i informací o konkrétních
produktech z této oblasti (např. od firem Citrix nebo Wyse). Tato problematika
bude tvořit také jádro expozice soft-troniku na letošním Invexu.
Na téže webové adrese je od července možné navštívit i sekci s názvem "Veřejné
problémy". Lze tu čerpat z velké databáze vyřešených a zveřejněných problémů,
které řešilo oddělení technické podpory soft-troniku od poloviny loňského roku
do dnešních dnů. Tato databáze je neustále doplňována o všechny nově vyřešené
problémy, které se dají vhodně zobecnit.
(Maf)
8 1803 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.