Softimage 3D dnes a zítra

Softimage 3D je špičkový animační nástroj pro film a profesionální video, pro animátory a umělce, kteří vytvářej...


Softimage 3D je špičkový animační nástroj pro film a profesionální video, pro
animátory a umělce, kteří vytvářejí a produkují high-end 3D animace. Donedávna
byl produkován stejnojmennou divizí firmy Microsoft, která se však v červnu
tohoto roku stala součástí firmy Avid Technology. Podívejme se nyní na nedávno
ohláše-né novinky programu Softimage, pohlédněme do budoucna na jeho zcela
novou verzi, známou zatím pod kódovým jménem Sumatra a v závěru si ještě
povšimněme výkonnější verze programu Softimage 3D Softimage 3D Extreme.
Softimage 3D je program, který obsahuje několik modelovacích technik
(polygonální, relační, vytváření instancí), inverzní kinematiku, dynamickou
simulaci, animaci pomocí expressions výrazů (animace tělesa v závislostí na
pohybu jiného tělesa) a možnosti připojení snímačů pohybu. Nyní se objevuje
nová verze tohoto programu 3.8, která přináší nové možnosti především v oblasti
animace postav, vývoje her a texturování.
Nová verze je navržena tak, aby mohla spolupracovat s Twisterem, což je kódové
označení pro novou generaci interaktivního renderovacího systému, následníka
známého Mental Raye, kte-rý bude integrován do Sumatry. Twister má být
pravděpodobně v prodeji již ve 3. kvartále tohoto roku. Tyto nové možnosti
ukazují také některé základní vlastnosti Sumatry, příští generace Softimage 3D,
která bude k dipozici na konci roku.
Nové nástroje
Podívejme se alespoň na některé novinky programu Softimage. A začněme nástrojem
Animation Sequencer. Tento nástroj poskytuje novou vrstvu rozhraní pro animace
postav. Umožňuje uživatelům pracovat se skupinami zvanými "Actions", které
mohou být ovládány nezávisle. Skupiny akcí mohou být definovány pro libovolnou
postavu ve scéně a potom seřazeny na časové ose, což výrazně zjednodušuje
řízení složitých animovaných postav.
Nástroj Character Skin nyní umožňuje rychle a jednoduše kopírovat povrchy
postav, včetně obalů s různým rozlišením, čímž zkracuje čas potřebný pro
vytvoření postavy.
Nová verze Audio supportu včleňuje podporu pro zvuk a umožňuje uživatelům
manipulovat se zvukovými daty a animací nezávisle. To usnadňuje synchronizaci.
Objevily se i nové nástroje pro vývojáře her. Radikálně nová metoda
interaktivní polygon redukce umožňuje zachovat atributy povrchu jako například
materiál a textury. Není tedy nutné aplikovat atributy znovu po redukci modelu.
Import a export v ASCII formátu umožňuje převádět data mezi Softimage a novým,
jednoduše přizpůsobitelným formátem, založeným na DirectX API Microsoftu.
Softimage Sumatra
se objeví koncem roku
Kromě novinek v Softimage 3D se koncem roku očekává uvedení zcela nové verze
Softimage 3D, a to pod názvem Sumatra.
Je to kódové označení pro novou generaci produktu Softimage 3D. Nejedná se jen
o "pouhý" upgrade, ale o jeden ze základních prvků nové architektury pro nové
integrované digitální produkční prostředí Digital Studio.
V architektuře Sumatry mají plug-in nástroje stejnou váhu jako původní paleta
efektů. Vývojáři mohou přímo využívat geometrie, animačních a renderovacích
rutin. Sumatra API je plně kompatibilní s existujícím Softimage SDK.
Sumatra nezůstane pozadu za excelentním uživatelským rozhraním Softimage 3D,
jež si oblíbilo velké množství hlavně umělecky orientovaných uživatelů a hodlá
dále rozvíjet kvalitu tohoto rozhraní. Prakticky každá hlavní funkce bude
dostupná maximálně dvojím kliknutím myši.
Důležitou novinkou programu je i podpora síťové spolupráce. Budoucnost tvorby
3D animací spočívá ve spolupráci vícečlenného týmu umělců, animátorů a
modelářů, kteří pracují současně na jednom projektu. Takováto paralelní práce
na projektu velmi urychlí dobu potřebnou pro výrobu 3D animací (zatímco
animátor připravuje animaci postavičky, může jeho kolega modelovat či
renderovat na pozadí).
Pro náročné uživatele
je tu Softimage 3D Extreme
Pro uživatele vyžadující ještě větší výkon než dokáže Softimage 3D, se ale už
dnes, před zrodem Sumatry, nabízí řešení. Je tu Softimage 3D Extreme, který
obsahuje základní verzi Softimage 3D plus, ale navíc nabízí některé speciální
efekty pro modelování a rendering. Jedná se zejména o Meta-Clay (Metaballs),
což je modelovací technika pro modelování organických částí (svalstva),
MentalRay pro kompletní fotorealistický rendering s nastavitelnými speciálními
efekty a hlavně Particle systém pro realistickou simulaci částicových jevů
(exploze, proud vody, ohňostroje a jiné speciální efekty simulující dynamiku
reálného prostředí).
Speciální efekty
SOFTIMAGE 3D Extreme obsahuje velmi robustní částicový systém Particles, pomocí
něhož lze vytvářet sníh, kouř, jiskry a mnoho dalších efektů. Co odlišuje
Particle System Softimage od jiných částicových systémů je to, že je
optimalizován pro produktivitu. Namísto používání pomalých vektorově založených
částic je Particle System Softimage založen na pixel-based částicích, což
znamená, že rychle získáte správný efekt, namísto abyste čekali minuty nebo
dokonce hodiny na výpočet každé fáze vektorovými systémy. Softimage 3D Extreme
je samozřejmě dodáván s rozsáhlou knihovnou particle efektů.
Softimage mental ray je nejrychlejší a nejvýkonnější komerčně dostupný
renderingový systém na trhu. Můžete s ním vytvářet extrémně vysoce kvalitní,
fotorealistické, plně raytracované renderingy. Softimage mental ray je plně
programovatelný pomocí flexibilních shaderů programovaných v C, takže můžete
vytvářet jakýkoli materiálový, texturový nebo renderingový efekt, který si jen
dokážete představit. Softimage mental ray je plně multithreadový, a tak s
výhodou využívá výkon multiprocesorových strojů anebo multiplatformních
renderfarm k dosažení optima.
Softimage Live představuje stand-alone motion capture prostředí a runtime
viewer k přehrávání animací či k testování herních interakcí. S tímto nástrojem
můžete velmi rychle zkoumat 3D prostory, abyste mohli testovat pocit z určité
scénerie, herní prostředí aj.
Jak je z uvedených možností programu Softimage 3D a jeho rozšíření patrné, jeho
kvalita a rozšíření jsou takové, že si zřejmě uchová svou roli i v rámci Avid
technology a bude se dále rozvíjet podle původního plánu.
8 1648 / jam









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.