Softimage inovuje

Nové funkce se objevily ve dvou systémech patřících do rodiny Softimage, konkrétně v animačním systému XSI i v postp...


Nové funkce se objevily ve dvou systémech patřících do rodiny Softimage,
konkrétně v animačním systému XSI i v postprodukčním produktu DS.
U SoftimageXSI je hlavní důraz kladen na zvýšení produktivity práce,
SoftimageDS je zase zaměřen na sjednocení úprav obrazu (úpravy, kompozice,
barvy, přidávání titulků).
Z prezentace, kterou uspořádal distributor produktů Softimage, společnost
Visual Connection, vyplynuly i výhody, které má vazba těchto produktů na
technologie Microsoftu. Jedná se zejména o přístup "do hloubky", tedy přímo k
abstraktní hardwarové vrstvě. Výsledkem je značná nezávislost na konkrétních
systémech.
Ještě zajímavější pak je skutečnost, že 3D grafika ze Softimage by se výhledově
měla objevit ve webových prohlížečích i set--top boxech. V tuto chvíli nejsou
známy podrobnosti, jak a kdy k tomu dojde.
(pah)
0 1642 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.