Software cestující Internetem

Dar za 1,8 milionu korun věnovala Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy společnost Hewlett-Packard. Vybavení,...


Dar za 1,8 milionu korun věnovala Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy společnost Hewlett-Packard. Vybavení, které zahrnuje mj. i pracovní
stanici HP VISUALIZE J2240, bude využito k projektům, které ústředí společnosti
vyhodnotilo jako hodné podpory.
Podle Doc. Františka Plášila z MFF UK se jedná především o projekt SOFA/DCUP,
jehož cílem je řešení stahování softwaru a jeho komponent prostřednictvím
Inernetu. V jeho rámci vznikla architektura, kde jednotlivé softwarové
komponenty definovaným způsobem sdělují, co jsou schopny ostatním nabídnout a
ti následně využívají jejich služeb. Na Internetu pak mají existovat jednotlivé
uzly, kde se příslušné komponenty nacházejí a umožňují aplikacím update jejich
součástí za chodu.
Základními prvky navrhované architektury jsou Component manager a Component
builder. Dostane-li objekt požadavek na svůj update, Component manager zastaví
v komponentě provoz a vyzve Component builder k updatu. Component builder pak
uchová rozpracovaná data na disku, updatuje objekt, obnoví data a následně
sdělí Component manageru, že může pokračovat v provádění operací.
"Za společnost HP mohu říci, že chceme být dobrým občanem všude tam, kde
působíme, a s tím souvisí i náš filantropický program. Ročně věnujeme 60
milionů dolarů na nejrůznější dary, v České republice je to pravidelně tak 9 až
10 milionů korun," konstatoval při příležitosti předání daru Pavel Kalášek,
generální ředitel společnosti HP. I to je zajímavý příspěvek k oslavám 60.
výročí založení společnosti, které HP letos oslaví.
9 0104 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.