Software jako zařízení

Co kdyby bylo možné implementovat příští verzi vašeho ERP nebo CRM tak snadno jako firewall? Přesně to je cílem posk...


Co kdyby bylo možné implementovat příští verzi vašeho ERP nebo CRM tak snadno
jako firewall? Přesně to je cílem poskytování softwaru jako
zařízení, tedy přístupu, jenž by mohl dávat smysl pro každou organizaci, která
se potýká s obtížemi nákupu, nasazení a správy podnikového softwaru.

Podnikový software - pomyslete na SAP, Oracle či PeopleSoft - má své typické
problémy. Je drahý, složitý a náročný z hlediska nasazení i správy. Přidávání
nových aplikací do firemních prostředí obvykle znamená pustit se do zdlouhavého
integračního projektu, jenž často přinese více bolestí hlavy než užitečné
funkcionality.

Neúspěšné ASP
Předchozí pokus celého odvětví o řešení této složitosti vyústil v model ASP
(Application Service Provider), tj. poskytovatele aplikačních služeb. U ASP je
pro nasazení aplikace vyžadováno pouze vlastnictví internetového připojení a
webového prohlížeče, software je pak součástí modelu pronájmu, u nějž se platí
průběžně za využívání aplikace, což firmě významně ulehčí situaci z hlediska
přímých nákladů. Software poskytovaný formou ASP je také dostupný na modulární
bázi, což organizacím umožňuje kupovat a používat pouze tu funkcionalitu,
kterou potřebují (namísto integrace rozsáhlé funkcemi nabité softwarové sady
jen proto, aby získaly několik klíčových funkcí).
Bohužel ASP neřeší zdaleka všechny z dnešních obchodních problémů, mezi něž
patří také ochrana soukromí a dodržování legislativním norem. "ASP model vás v
podstatě nutí k tomu, abyste vzali klíčová data svá a svých zákazníků
(například týkající se HR, CRM či webových analýz), a umístili je vně
společnosti. Tam by měla být pod dohledem mnohem menšího, častokrát ještě
ztrátového mladého poskytovatele ASP," vysvětluje Peter Relan, CEO firmy
Business Signatures. "To dnes není u většiny organizací, jež jsou vystaveny
problémům s dodržováním předpisů, možné interně obhájit."

Nová koncepce
Zaměřte se tedy spíše na softwarová zařízení, která, jak říká Relan, poskytují
to nejlepší z modelů ASP a aplikací nasazených přímo v podniku. Podobně jako
ASP aplikace je softwarové zařízení modulární, založené na webových
technologiích a je k dispozici na bázi pronájmu či plateb za provoz. Nezávislé
softwarové moduly zahrnují klíčovou aplikační logiku běžící nad stohem
základního open source softwaru, který představuje operační systém, webový
server a podobně.
Uvedená softwarová zařízení mají svoji vlastní databázi, jež je specifická pro
danou aplikaci, a také nástroje pro správu dat. Pro veškerý import i export dat
přitom využívají standardní XML API webových služeb. Zákazník takové softwarové
zařízení jednoduše "posadí" na holý server a ono běží. Stejně jako u typického
jednoúčelového hardwarového zařízení nejsou zapotřebí žádné údržby ze strany
databázových administrátorů nebo provozního personálu.
Tato technologie, jejímž průkopníkem je právě zmiňovaná firma Business
Signatures, je podobná zařízením, která jsou dnes dostupná především ve světě
bezpečnosti a ukládání dat. Poskytují je takové společnosti, jako jsou Permeo
Technologies (VPN softwarové zařízení řady Base5) či Network Engines (produkty
řady NS Series).
Uvedená řešení nabízejí programy podobným způsobem - software je navržen tak,
aby běžel na serveru, který poskytne koncový uživatel, avšak při zachování
jednoduchosti a funkcionality typického hardwarového zařízení. Rozdíl je podle
Relana v tom, že takový software se ve své povaze více blíží systémům podnikové
kategorie a má svoji vlastní aplikačně specifickou databázi i nástroje pro její
správu, což jej činí zcela samospravovatelným a samoopravným.
"Jednoduché umístění aplikační logiky nad stoh LAMP (Linux, Apache, MySQL,
Perl) je nedostatečné řešení, neboť zákazník je stále nucen se starat o
operační systém Linux, správu a podporu toho všeho," říká Relan. "My ale
tvrdíme ‚Ano, systém běží nad stohem LAMP, nemusíte se však správou čehokoliv
vůbec zabývat'."
Softwarové jádro systému Business Signatures, označované jako Intent Processor,
disponuje vestavěným relačním enginem, jenž nevyžaduje "žádnou archivaci,
žádnou správou dat, žádné vytváření či úpravy tabulek - a tedy ani žádného
databázového administrátora," tvrdí Relan. Kromě samotné aplikační logiky
napsali vývojáři firmy Business Signatures také klíčový software navržený
speciálně pro správu této aplikační logiky. "Není to žádný obyčejný software -
je velmi cíleně zaměřen na problémy aplikačně specifické správy dat pro tuto
konkrétní logiku," říká.
Faktem je, že úspěch strategie softwarových zařízení podle expertů závisí na
tom, jak dobře budou fungovat právě ty části, jež v produktu zajišťují funkce
samostatných oprav a správy.
"Mnoho výrobců to slibuje. IBM pracuje na realizaci tohoto slibu už dlouhou
dobu, stále však zůstává jen u něj," říká James Kobielus, přispěvatel časopisu
Network World a analytik technických systémů v konzultační firmě XO Star.
"Realita u každého komplexního hardwarového, firmwarového nebo softwarového
produktu je taková, že v praxi není nic úplně jednoduché. Takže jakákoliv
tvrzení výrobců o samoopravných a samospravovatelných systémech beru s
rezervou." Uživatelé ale tvrdí, že Business Signatures svému slibu dostála,
alespoň doposud.

Příklad z praxe
Stejně je tomu i v případě firmy Safeway.com, která využívá několik
softwarových modulů pro monitorování výkonu webů a pro zajištění optimální
obsluhy zákazníka na webu, popisuje Joe Divine, CTO tohoto on-line obchodu s
potravinami. Software firmy Business Signatures Joe Divine provozuje na
hardwaru dřívějšího webového serveru - na 3U stroji se dvěma 3GHz procesory
Xeon, 2 GB paměti a osmi 36GB disky. "Je to počítač, který jsme tu už tak jako
tak měli," dodává.
Během šesti měsíců software sám o sobě žádnou údržbu nevyžadoval. "Je
škálovatelný a spravuje svoji vlastní infrastrukturu i komponenty, disk i
paměť, a to v rámci aplikace," říká. "Jakmile je jednou nainstalován a běží,
provádí ta nejlepší rozhodnutí týkající se toho, jak data prioritizovat,
distribuovat, archivovat atd. Nemusíme si s tím dělat žádné starosti." V
průměru vyžaduje aplikace 2 kilobajty úložného prostoru týdně. "Do té doby, než
vyčerpáme diskový prostor, všichni dávno zestárneme a umřeme," tvrdí Divine.
"Nikdy do ničeho nezasahujeme."
Ačkoliv Divine říká, že by software firmy Business Signatures koupil dokonce i
tehdy, kdyby nebyl vyvinut a nasazen jako softwarové zařízení, vidí v tomto
provedení klíčové výhody. "Líbí se mi, že se systém podobá konceptu zařízení,
avšak typické hardwarové produkty nenabízejí příliš mnoho možností upgradu.
Jestliže je chcete upgradovat, musíte obvykle koupit úplně nový box. Se
systémem Business Signatures však mohu použít tentýž box a pouze nainstalovat
upgrade." Smysluplné mu toto řešení připadá i z hlediska efektivity. "Kdybych
se z nějakého důvodu rozhodl, i když pochybuji, že by k tomu mohlo dojít v
dohledné době, přestat spolupracovat s firmou Business Signatures, mohl bych
hardware, který byl dedikován pro jejich systém, použít k jakémukoliv jinému
účelu v našem podniku. To je významná výhoda ve srovnání s typickým hardwarovým
zařízením."

Co si vybrat
Mike Riley, viceprezident marketingu a strategie ve firmě Network Engines,
která pomáhá výrobcům aplikací vyvíjet softwarově i hardwarově založená
zařízení, říká, že obě verze jsou životaschopné. Klíčem k úspěchu je ale jejich
schopnost samostatné správy. "Mnozí z našich zákazníků si myslí, že přenesení
aplikace do zařízení je pouze otázkou hardwaru," vysvětluje. "Ovšem pro nás je
takové zařízení spíše otázkou softwaru, protože jej musí být možné vzdáleně
spravovat, udržovat a aktualizovat."
"Jestliže se systémem ztratíte spojení a má nějaký problém, musí být schopen
provést nějakou samostatnou diagnózu a samoopravu," popisuje. "Jak můžete
vědět, že je třeba provést zálohování konfigurace a obnovit ji poté, co se
systém dostane zpět do režimu on-line? Všechny tyto druhy atributů na úrovni
systému představují softwarové problémy."
Podniková softwarová zařízení si podle Rileye začínají získávat pozornost.
Vedoucí pracovníci z oblasti bezpečnosti kupují hardwarově založená zařízení,
neboť jsou zvyklí takové produkty nakupovat a spravovat. Avšak manažeři
podnikových systémů a datových center jsou zvyklí nakupovat klasický hardware v
rámci dlouhodobějších kontraktů od výrobců, jako jsou IBM, HP nebo Dell. Poté
chtějí nakoupit software, jenž má běžet na hardwaru, který mají po ruce. "Trh
je tedy nakloněn oběma přístupům," říká.

Perspektivní blady
Místem, které podle Rileyho představuje skutečnou šanci, aby se na něm
softwarová zařízení uchytila, jsou podniková datová centra, která využívají
blade servery. "Když si kupujete blade server, tím posledním, co chcete, je
kupovat 10 kopií operačního systému, 10 různých aplikací a 10 kusů softwaru pro
správu, integrovat je a zavést do provozu," říká.
"Celá myšlenka blade serverů spočívá v tom, že můžete výrazně zvýšit hustotu
aplikací a procesorů ve vašem datovém centru. Pokud budete sami předem zavádět
software na každý blade, přivodíte si ale také spoustu komplikací.
Se softwarovým zařízením však můžete vytvořit image bladu velmi rychle. Nejenže
tak máte samostatně se spravující softwarový systém, ale navíc vám běží na
samostatně se spravujícím kusu hardwaru. A to je docela působivé."Softwarová zařízení - pro a proti Softwarová zařízení v některých situacích
fungují dobře, v jiných se však osvědčit nemusejí. Nabízíme pět bodů, které
byste měli zvážit, než se rozhodnete takový produkt nasadit:

Výkon: Některé aplikace jsou extrémně náročné na výkon. V těchto případech by
možná dávalo smysl zvolit hardwarové zařízení, v němž jsou aplikace a procesor
těsněji propojeny, aby zajistily optimální výkon.

Strategie nákupů: Pro organizace zvyklé nakupovat a nasazovat zařízení jsou
vhodné hardwarové systémy. Ovšem pro firmy s dlouhodobými kontrakty, jež
hledají nové možnosti využití existujícího hardwaru, se budou perfektně hodit
právě softwarová zařízení.

Upgrady: Pokud na ně výrobce hardwarového zařízení nemyslel předem, mohou
vyžadovat nasazení zcela nového zařízení - ať už hardwarového nebo
softwarového. Upgrady softwarových zařízení mohou být naproti tomu obvykle
prováděny na existujícím serveru, aniž by byl nový hardware nezbytný.

Bezpečnost: Softwarová zařízení, podobně jako jejich hardwarové protějšky,
mají předpoklady být bezpečnější než tradiční software, neboť celý komplex
operačního systému a aplikace může být lépe zajištěn.

Integrace: Softwarová zařízení využívají standardní rozhraní, jako jsou XML
API webových služeb, čímž se do stávajících prostředí snáze integrují.


Pět otázek, na něž se musíte zeptat

Mnozí z výrobců tvrdí, že prodávají softwarová zařízení, ale jen u některých z
nich je tomu skutečně tak. Odpovědi na následující otázky vám mohou napovědět,
zda výrobce opravdu dodává skutečné softwarové zařízení.

Kolik to stojí? U pravých softwarových zařízení je cena flexibilní.
Přinejmenším by měl být produkt nabízen na bázi pronájmu během doby provozu. V
lepším případě by měl být dostupný v obou formách, pronajímané i tradiční.

Nakolik je modulární? Skutečná softwarová zařízení své funkce nabízejí
modulárním, optimalizovaným způsobem. Nejedná se o monolitické softwarové
platformy, které nabízejí všechno všem. Namísto toho uživatelům dovolují vybrat
si funkcionalitu, kterou potřebují.

Jak je standardizováno? Nefalšovaná softwarová zařízení podporují široce
akceptované standardy, jako jsou LAMP a XML API webových služeb. Díky tomu
nenarušují provoz existujícího prostředí a umožňují snazší nasazení. Jestliže
nějaký software vyžaduje rozsáhlý integrační proces, pak se nejedná o
softwarové zařízení.

Jak snadná je správa? Skutečná softwarová zařízení jsou jednoduše spravována,
aktualizována a udržována vzdáleně. Měla by také disponovat nějakým typem
nástrojů pro samostatnou správu a řešení problémů. Jestliže je vyžadována
údržba a dohled od vašeho podnikového personálu, nejde o softwarové zařízení.

Jak je bezpečné? Pravá softwarová zařízení mají předpoklady být bezpečnější
než jejich tradiční softwarové protějšky, neboť jsou postavena na bázi
zpevněného stohu operačního systému a aplikace, který podporuje pouze
vlastnosti a funkce nezbytné pro provoz zařízení. Pokud je využíván univerzální
operační systém a stoh, nelze mluvit o softwarovém zařízení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.