Software k faxmodemům

Hardware faxmodemu není jednoduchý a správná instalace může skrývat pár záludností. Přesto takový složitý modem ...


Hardware faxmodemu není jednoduchý a správná instalace může skrývat pár
záludností. Přesto takový složitý modem sám o sobě moc neumí a pro zvládnutí i
těch základních funkcí je vždy potřeba příslušný program. O tom, jaké druhy
softwaru využijete s modemem, je právě tento článek.
Věnovat se budeme hlavně základním funkcím vybraných programů. Komunikačního
softwaru pro modemy je totiž tolik, že by podrobnější recenze zaměřené i na
menší rozdíly mezi konkrétními produkty klidně zaplnily několik Computerworldů.
Běžně se totiž používají různé sharewarové verze a navíc by bylo
potřeba přičíst OEM verze komerčních výrobků, přibalované k modemům, a součásti
operačních systémů.
Jednotlivé programy se pokusíme roztřídit podle účelu, ale protože mnoho
programů kombinuje nejrůznější funkce, tak to nemusí být jednoznačné. Zároveň
mnoho programů poskytuje obdobné služby po modemu, Internetu i lokální síti.
Začneme základními programy a pro jistotu u těch produktů, které lze najít
přibaleny k modemům. K modemu bývá dodáván téměř vždy jen software pro využití
těch schopností, které přístroj skutečně ovládá. Ještě donedávna bylo
pravidlem, že byly dodány programy pro Windows 3.x a někdy i pro DOS. Tím byla
s minimální námahou zajištěna maximální kompatibilita. Takové programy obvykle
bez problémů pracují i v 32bitových Windows, ale třeba také pod OS/2 Warp. Dnes
už někdy bývají dodány samostatné 32bitové verze určené pro Windows 95/98 a NT.

Terminálový program
Emulátor terminálu (často označovaný jen jako terminál) je základním nástrojem
pro datovou komunikaci mezi počítači. Dnes už význam terminálového programu
klesá, neboť se přímá komunikace mezi počítači omezuje ve prospěch připojení k
Internetu. Ještě nedávno sloužil terminálový program často při připojování ke
stanicím BBS nebo jiným službám poskytujícím data přímo po modemu. Stejně se
však hodí pro přímé propojení dvou počítačů, byť jen kvůli testu, a pro přenos
souborů.
Při vzdáleném připojení k unixovému systému pak poslouží jako skutečný
terminál. Důležitost kvalitního terminálu potvrzuje i fakt, že majitel nového
modemu má obvykle k dispozici alespoň dva produkty tohoto typu. Hyperterminál,
který je součástí téměř všech verzí Windows, a další dodaný s modemem.
Základními možnostmi se tyto programy obvykle neliší, poskytují přenos
zobrazovaných znaků podle běžných terminálových protokolů (jako např. VT100),
případně v barvě a s dalšími specialitami pomocí ANSI sekvencí. Pro přenos
souborů jsou k dispozici různé protokoly jako Kermit, X-, Ya Z-modem, z nichž
se v praxi používá hlavně ten poslední. Umí se totiž sám přizpůsobit horším
podmínkám na lince.
Další schopnosti už se ovšem u konkrétních programů liší. U trochu
propracovanějšího programu nemůže chybět samostatné nastavení pro různá spojení
či BBS včetně telefonního čísla (někdy přímo i malý telefonní seznam). Častá je
také možnost počítání provolaných peněz, ta však vyžaduje nastavení platných
tarifů.
Zvláště u programů pod Windows se snadno realizuje taková užitečná drobnost
jako pamatování si staršího obsahu obrazovky (má ji třeba i Hyperterminál).
Místo nového natahování obrazovky s menu po modemu pak stačí jen přerolovat
několik obrazovek zpět. V DOSu celkem oblíbený Terminate má tak propracovanou
automatizaci, že bez aplikace nějakých složitých skriptů stačí uložit pro
jednotlivé spojení jméno, heslo nebo i další řetězce a program je sám při
přihlašování vyplní.

...a přístup k němu
Každý terminál je možno nechat puštěný s povoleným odpovídáním a z jiného
modemu se pak lze připojit. Některé terminály jako např. právě Terminate nebo
ZOC však umějí navíc i hostitelský režim, který funguje jako malá BBS a
dovoluje upload i download souborů ze zadaného adresáře. Navíc nechybí ani
autorizace pomocí předem definovaného hesla a uživatelská konta s různými právy.
Právě zmíněný ZOC (Zap o Communication) je jeden z nejkomplexnějších
terminálových programů pro Windows a OS/2. Ve Windows 95 a vyšších může
spolupracovat s modemy nainstalovanými ve Windows pomocí standardního rozhraní
TAPI, může i přímo přistupovat na sériový port, funguje i s ISDN a ke všemu
ještě i jako internetový klient Telnetu. Poslední vlastnost umožňuje třeba
jednotný přístup z různých prostředí na BBS dostupné po modemu i po Internetu
(jako u nás třeba Infima).
Zajímavou specialitu můžeme najít u windowsového programu Port české firmy
AION. Ta počítá s tuzemskou realitou a součástí instalace jsou TTF fonty pro
kódování Kamenických. V době největšího rozmachu BBS u nás totiž kraloval DOS a
toto kódování češtiny se pro své výhody zdálo velmi perspektivní. A právě u
některých BBS nebo FIDOnetových konferencí je čeština s diakritikou možná pouze
podle Kamenických.
Terminály dodávané k modemům jako jsou Delrina WinComm nebo COMit jsou o trochu
jednodušší. Často je také terminál jen součástí komplexního nástroje pro
ovládání všech funkcí faxmodemu. To platí např. pro SuperVoice, Trio Datasuite
nebo BitWare.

Faxování
Tím jsme se už dostali k nástrojům, které jsou potřeba pro využití faxových
služeb modemu. V této oblasti se DOSové programy téměř nevyskytují a již
dlouhou dobu se klade důraz na produkty pod Windows.
Faxové programy, i když neposkytují tolik funkcí jako leckterý terminál, jsou
vnitřně složitější. Potřebují umět dvě základní věci: Při odesílání převést
text, obrázky nebo jiné dokumenty na obraz formátu vhodného k odeslání faxem. A
při přijímání musí ze získaného signálu dekódovat původní obraz. A pro tyto
činnosti se prostředí DOSu skutečně příliš nehodí.
DOSový faxový program kromě vlastního posílání a přijímání faxů snadno zvládne
adresář nebo vyrenderování přímo zadaného textu do faxu. Zobrazení faxů však už
vyžaduje přejití do grafického režimu. Další funkce se musí řešit pomocí
rezidentních utilit, které zprostředkují přenos textu z jiných programů a
čekají na příjem faxu i v době, kdy uživatel pracuje s jinou aplikací. Jak ale
bylo zmíněno výše, dnes už jsou všechny dodávané faxové programy pro grafické
rozhraní Windows.
Ta díky multitaskingu dovolují nutným částem faxového softwaru běžet trvale,
grafický režim usnadňuje zobrazení náhledů a došlých faxů. Všechny programy
umožňují snadné posílání faxů z libovolných aplikací pomocí ovladače virtuální
tiskárny. Poslání faxu se tak od tisku na běžnou tiskárnu liší jen tím, že je
potřeba po "vytištění" ještě zadat faxové číslo, případně vybrat adresáta ze
seznamu.

...z Windows
Stejně jako u terminálů, také u faxu si uživatel může vybrat i program
Microsoft Fax, který je součástí Windows. Konkrétní vlastnosti se sice u
různých verzí tohoto operačního systému trochu liší, ale vždy jde o rozšíření
poštovního klienta systému MS Exchange. Kromě běžných možností tedy nabízí
integraci faxu s elektronickou poštou. Problémy mohou nastat při instalaci
Office 97. Řešením je pak správné pořadí instalace nejdříve MS

Fax a poté teprve Office.
Jak klesá počet faxmodemů bez hlasových funkcí, tak se méně vyskytují i
specializované faxové programy. Jako jejich příklady uveďme alespoň Symantec
WinFax (dříve od firmy Delrina) a FaxWorks firmy Global Village Communication.
Faxovou část s obdobnými funkcemi mají samozřejmě i kombinované balíky zmíněné
už u terminálů, ty popíšeme podrobněji v následující části.

Hlasové funkce
U nás prodávané modemy s hlasovými funkcemi jsou obvykle postaveny na čipové
sadě Rockwell a nejčastěji je k nim dodáván programový balík SuperVoice od
firmy Pacific Image Communications. U některých modemů se můžeme setkat s Trio
DataSuite od Trio Communications, ale i Cheyenne BitWare, Focal Point od Global
Village nebo QuickLink Message Center.
Takové balíky dovolují sjednotit přijímání faxových a hlasových zpráv do
jednoho "poštovního" programu. Základní možnosti jsou opět velmi podobné. Je
zde záznamník, ke kterému si lze nahrát vlastní zprávu, a příjemce faxů. Díky
tomu, že je vše integrováno v jednom produktu, nebývá problém v rozpoznání, zda
volá fax, modem nebo zda jde o běžný hovor. Pro odesílání faxů by neměl chybět
adresář a simulovaný ovladač tiskárny.
Složitější programy jako třeba SuperVoice mohou mít pro přicházející zprávy
nadefinovány uživatelské účty s hesly. V SuperVoice nebo BitWare pak lze
nastavit i celkem složité menu s různými zprávami, které se po telefonu ovládá
tónovou volbou. Tak lze nahrát na záznamník zprávu pro jednoho konkrétního
uživatele, poslat mu nějaký soubor či si vyžádat fax.
U SuperVoice se dá jednoduše spustit režim malé BBS, který funguje obdobně jako
hostitelský režim některých terminálů. Jiné podobné programy zase mají vestavěn
skriptový jazyk pro zvládání takových složitých nastavení.
K programu SuperVoice je nutno připomenout ještě jednu věc: jako jeden z mála
má i českou verzi, kterou dodává ke svým modemům firma Peret. Nejčastěji je
tento program (bez ohledu na jazykovou variantu) dodáván na disketách v
16bitové verzi, u některých značek faxmodemů však zákazník nalezne CD, na němž
je navíc i 32bitová verze pro Windows 95/98 a NT a některé jazykové mutace
(čeština však nikoliv).

...a ještě něco navíc
Novější hlasové modemy disponují i dalšími zajímavými funkcemi. Mezi ně patří
hlasitý telefon. Výrobky s touto schopností jsou obvykle dodávány se sluchátky
a mikrofonem, v externí verzi často mají mikrofon a dostatečně hlasitý
reproduktor integrovány. Hlasitý telefon neznamená nic jiného, než že modem
může přímo přenášet samotný hlas a nahradit tak klasický telefonní přístroj.
Ovšem musí být zapnutý počítač a běžet příslušný software.
Ve specializovaných programech jako jsou zmíněné BitWare a SuperVoice je
využití telefonu zabudováno. Stačí vytočit číslo a dříve než se modem pokusí
spojit kliknutím na jedno tlačítko převzít hlasový výstup. Pokud někdo volá,
tyto programy vyvolají okno s nabídkou, zda telefonát převzít, přijmout fax
nebo nechat vše na předdefinovaném nastavení. Bohužel, telefon (dialer), který
je součástí Windows 95 a 98, neumí předat řízení hlasové části modemu a je tedy
k němu potřeba ještě aparát.
Vyšší kategorií hlasových funkcí, jež není vždy implementovaná, je současný
přenos hlasu a dat často označovaný zkratkou SVD. Při něm je přenosové pásmo
rozděleno pro hlas a data. Datové spojení je pak pomalejší, ale současně lze
vést hovor pomocí mikrofonu a sluchátek připojených k modemu. Přitom kvalita
přenášeného hlasu není moc snížená. Tato možnost přijde vhod třeba při hraní
her po modemu. Prakticky jsme si to vyzkoušeli na Warcraftu II, ale i jiným
hrám by mělo pro komunikaci stačit omezené pásmo kolem 10 Kb/s. Prakticky se
tento režim spouští speciálním inicializačním řetězcem před zahájením spojení.

Vzdálený přístup
Dalším druhem aplikací, které umí pracovat přímo s modemem, jsou programy pro
vzdálený přístup a vzdálené ovládání počítače. Do této kategorie patří např.
Symantec PCanywhere nebo CarbonCopy od Microcomu. Pro používání takových
programů musí být spuštěny na obou stranách, ale na jedné v hostitelském režimu.
Pak lze po připojení druhého počítače stahovat a kopírovat soubory, chatovat a
hlavně v okně programu je celá plocha hostitelského počítače a lze si na něm
tedy pouštět programy a vůbec dělat cokoli na dálku. Toto se hodí pro dálkovou
správu, pro konzultace různých softwarových problémů. Carbon Copy podporuje i
školní režim, kdy vyučující ze svého počítače ovládá to, co se děje na
počítačích žáků.
Samozřejmě, programy jako PCanywhere a Carbon Copy nejsou určeny jen pro modem,
ale podporují různé další způsoby spojení. Z nich dnes aktuální jsou především
sítě LAN a Internet. Aby byla zajištěna bezpečnost hostitelského počítače, je
možno nastavit autentizaci heslem.
Elektronická pošta
E-mail je důležitým fenoménem doplňujícím jiné způsoby mezilidské komunikace,
jako poštu, telefon nebo fax. Dnes však většina poštovních systémů používá
internetové technologie a modem slouží jen jako prostředek pro připojení k
Internetu.
Všechny poštovní a groupwarové systémy, počínaje Mail602 a Lotus CC:Mail až po
Lotus Notes nebo MS Exchange, mají nějaký způsob, jak přijímat a posílat poštu
pomocí modemu. Software 602 také do svého systému zahrnul i možnosti faxu a
hlasové pošty. Poslední verze samostatného klienta Mail602 tak mohou fungovat i
jako faxový software a záznamník. Oproti specializovaným programům je však
stále ještě i poštovním klientem. Součástí jejich kancelářského balíku je také
vlastní OCR program primárně určený pro rozpoznávání obsahu došlých faxů.
Poštovní technologie specializované pro modemy lze najít u pošty a konferencí
dnes už málo známé sítě FIDO. S rozvojem Internetu v poslední době upadá FIDO v
zapomnění a používané programy moc nepokračují ve vývoji. Zásadní nevýhodou
těchto programů je náročnost konfigurace, protože celý systém je dost
propracovaný a značně komplikovaný.
Identifikace volajícího
S modemem lze používat i další zajímavé utility. Některé při příchozím hovoru
vypíší číslo, ze kterého je voláno, případně rovnou podle vlastního seznamu
určí jméno. Tak je možno si
vybrat, s kým budeme mluvit a s kým nikoli. Tyto programy ale vyžadují, aby
modem (což u novějších bývá pravidlem) i telefonní společnost (náš Telecom jen
u nových digitálních ústředen) podporovaly funkci Caller ID. Tuto funkci znají
majitelé mobilních telefonů GSM, složitější telefonní přístroje připojené na
pevnou digitální ústřednu to umí také.
Internet
V odstavci o poště padla zmínka o připojení k Internetu. To je dnes zřejmě
nejčastější využití modemu a uplatní se při něm velké množství dalšího
softwaru, který je určen pro Internet obecně. Informace o něm se vztahují k
modemům jen nepřímo. Příkladem jsou např. nejrůznější internetové prohlížeče,
klienti FTP apod.
Existují ale i utility, které jsou při komutovaném připojení téměř nezbytností.
Lze si doinstalovat vylepšený dialer, který nejen vytočí číslo k poskytovateli,
ale opakuje vytáčení, pokud je obsazeno a navíc počítá náklady podle délky
připojení. Protože připojení modemem není vždy spolehlivé, hodí se i nějaký
program, který ukazuje aktuální průtok dat např. DU Meter, a určitě nástroj na
obnovení přerušených downloadů třeba Go!Zilla nebo GetRight. Podobných utilit
lze najít mnoho na různých sbírkách sharewaru.

Závěr
Hovoříme-li v posledním odstavci o sbírkách sharewaru, pak máme na mysli
především ty, které najdete na Internetu. Okruh se tak uzavírá ten správný
software pro svůj modem si stáhnete, jak jinak, prostřednictvím svého modemu.
8 3050 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.