Software pro kouzla s fotografiemi

V Česku byly loni prodány řádově desetisíce digitálních fotoaparátů. Při různých příležitostech se můžeme p


V Česku byly loni prodány řádově desetisíce digitálních fotoaparátů. Při
různých příležitostech se můžeme přesvědčit, že v rukou českých fotografů jsou
vidět stále častěji. Ovšem většina aktivních uživatelů již byla konfrontována s
nemilou skutečností, že k nim dodávaný software k plné spokojenosti zákazníka
nestačí a že je potřeba dalších dodatečných nástrojů.

Testujeme 5 programů
V našem přehledu naleznete pět aplikací, tři programy pro prohlížení, snadnou
editaci a tisk obrázků ACDSee 5.0, Olympus Camedia Master 4.0 a Zoner Media
Explorer 5.0. a dva specializované produkty Adobe Photo Elements 2.0 pro
retušování a PhotoImage 1.2 (Elsys Engineering) pro katalogizaci snímků.

CW Excellent
Nejvíce se líbil tuzemský produkt Zoner Media Explorer 5, který nabízí širokou
škálu funkcí, bohatá tisková nastavení s možností exportů např. do formátu PDF
nebo webové galerie, a co je nejdůležitější, za velmi příznivou cenu. Další
zajímavou aplikací přehledu byl PhotoImage Digital 1.2, speciální program pro
katalogizaci.

Informace z EXIFu
V okamžiku zachycení situace na digitální fotoaparát si s sebou snímek nese
něco navíc. Jde o tzv. EXIF, speciální nepovinné záhlaví v obrázcích ve formátu
JPEG, které bylo vytvořeno právě pro potřebu digitální fotografie. Toto záhlaví
nese informaci o pořízení snímku a o použitých parametrech expozice.

Za poslední rok nelze vysledovat u programů určených ke správě a editaci
fotografií zásadní změny, které bychom mohli označit za revoluční. Firmy se své
programy snaží periodicky vylepšovat jak po stránce grafické, tak i co do
nabídky funkcí. Rovněž se usilují, aby zákazník měl co možná nejmenší problémy
s jejich ovládáním a aby si jejich pracovní plochu mohl co nejvíce přizpůsobit
svým potřebám (např. rozložení oken apod.). Patrně nejzásadnější novinkou
posledních několika měsíců je možnost zadání výroby "papírových" fotografií
prostřednictvím internetu přímo z programu. V našem přehledu je touto funkcí
obdařen pouze Zoner Media Explorer 5, který spolupracuje s firmou FotoStar. V
praxi to vypadá tak, že si v programu jednoduše označíte libovolný počet snímků
a přes volbu Nová zakázka pro fotosběrnu zobrazíte okno Centra zakázek. Zde si
určíte formát, dobu zpracování nebo místo vyzvednutí a v závislosti na zadaných
parametrech je zde zobrazována také cena zakázky.

Okruhy programů
Ačkoli se to na první pohled zdá podivné, většina uživatelů se bude velmi brzy
poohlížet po kvalitním prohlížecím programu. Standardně dodávaný software
vesměs neumožňuje prohlížet fotografie "přes celou obrazovku", pohodlně v nich
zoomovat a listovat.
Druhý okruh činností, který budou uživatelé digitálních fotoaparátů potřebovat,
je software pro úpravu a retušování fotografií. Opět i zde jsou možnosti
standardně dodávaného softwaru více než omezené obvykle nabízí pouze tvorbu
výřezů, základní barevné úpravy a případně otáčení. Na třetí skupinu programů
si vzpomenete, když vaše sbírka fotografií překročí stovky snímků. A proto
budete potřebovat katalogizační software. Pro precizní správu sbírky je dále
důležité fotografie třídit podle kategorií a pracovat s jejich náhledy, i když
nemáte právě CD se snímky vložené ve své mechanice. Podle katalogizačních
informací je také možné sbírku CD prohledávat, a získat tak přehled obrázků
určité kategorie byť jsou rozptýleny na několika médiích.
Ačkoliv jsme zde doposud hovořili o třech typech programů, v praxi se tyto
činnosti navzájem dosti prolínají. Proto si obvykle s jedním programem
nevystačíte a bude zapotřebí je kombinovat.

Prohlížení fotografií
Pokud jde o programy na prohlížení fotografií, je potřeba v prvé řadě
upozornit, že jednoduché prohlížení obrázků umožňují všechny testované
programy. Umí to ostatně operační systém Windows sám o sobě. Většina uživatelů
si nicméně chce prohlížet fotografie přes celou obrazovku jejich prohlížení v
prostředí různých oken většinou estetickému dojmu příliš nepřidá.
Prohlížecí program by se měl umět asociovat k typům obrázků, které je schopen
prohlížet (např. JPEG, TIFF pod.), aby bylo možné prohlížeč nastartovat pouhým
kliknutím na soubor s obrázkem v prostředí Windows.
K prohlížení také patří tisk. Prohlížecí program by měl umět tisknout několik
obrázků na jeden list papíru současně a to umístěných podle potřeb uživatele,
aby se tím usnadnilo jejich případně rozřezávání. Ačkoliv jde o funkci na první
pohled triviální, není úplně obvyklou součástí všech programů.

Programy na retuše
Programů pro retušování fotografií je k dispozici poměrně hodně. Podle toho se
také liší jejich cena od velmi levných (bezplatných) až po velmi drahé. Cena je
v podstatě dána rozsahem funkcí.
Funkce těchto programů můžeme rozdělit v zásadě na několik skupin. V prvé řadě
jde o základní manipulaci s obrázkem, jako je vytváření výřezů, rotace,
zvětšování a podobně. Dále by v retušovacím softwaru neměly chybět funkce pro
barevné korekce (úpravy barevných složek RGB), úprava jasu, kontrastu a gammy,
odstraňování barevného šumu, doostřování a rozostřování a případně funkce na
vyvážení bílé. Další skupinou funkcí, které bývají v retušovacích programech k
dispozici, jsou klasické kreslicí funkce pro kreslení základních útvarů.
Poslední skupinou typických funkcí jsou různé efekty počínaje kaleidoskopickým
efektem přes solarizaci až po "olejomalbu". V praxi tyto efekty nemají příliš
velké použití, nicméně hravý uživatel si přijde na své.
U retušovacích programů může být také důležitá funkce dávkových úprav
(provedení jedné úpravy automaticky na mnoho fotografií najednou).

Katalogizační programy
Programů na kvalitní katalogizaci obrázků je poměrně málo. Většina
katalogizačních programů má jednu podstatnou nevýhodu implicitně předpokládá,
že uživatelé uchovávají všechny své obrázky na svém pevném disku. To si však
může dovolit jen relativně málo uživatelů (a ti pak ostatně žádnou velkou
katalogizaci ani nepotřebují). Robustní katalogizační programy předpokládají,
že ukládáte své snímky na různé druhy výměnných médií (CD, Zip, DVD) a ne že by
pevný disk ignorovaly s fotografiemi na nich si poradí úplně stejně.
Základní funkcí každého katalogizačního programu musí být vyhledávání a
přehled, co je na kterém médiu k dispozici a naopak. Při vyhledávání je potřeba
obrázek nějakým vhodným způsobem identifikovat (názvem, datem pořízení apod.).
Druhou základní funkcí je doplňování uživatelských popisů obrázků, podle
kterých půjde obrázek v budoucnu lépe vyhledat a identifikovat.
Katalogizační programy také většinou umějí pracovat s informacemi v záhlaví
EXIF (viz vložený článek). Do katalogu je tak tedy možné zahrnout i informace o
expozici snímku.
Pokud má být katalogizace skutečně efektivní, je potřeba do katalogu ukládat
také náhledy jednotlivých obrázků. Ale pozor ukládáním náhledů velikost
katalogu značně narůstá. Pokud hodláte katalog přenášet mezi počítači po
internetu (nebo snad disketách), velmi snadno jeho velikost díky náhledům
přeroste únosnou mez. Pokud naopak katalog nikam přenášet nepotřebujete, mohou
přijít vhod větší náhledy, na kterých můžete lépe rozeznat i menší detaily.
Lepší programy mají proto možnost si vybrat, jak velké náhledy se mají
generovat. Velikost náhledů potom záleží na vašich potřebách.
Pokud vám postačí jen velmi jednoduchý způsob katalogizace pomocí malých
náhledů vložených do lokálně uložené webové stránky, můžete použít i programy
na generování náhledů pro tvůrce webů. Výsledkem těchto programů je webová
stránka s určitým počtem náhledů, které se odkazují na obrázky s plnou
velikostí. Jeden takový program (i když ne zrovna nejšikovnější) dodává zdarma
Microsoft k Windows XP je ke stažení v rámci balíku Power Toys.

ACDSee 5.0
Program ACDSee je z dob dávno minulých v myslích mnoha uživatelů zaznamenán
jako jednoduchý prohlížeč obrázků. Tento software však od té doby trochu
povyrostl a byl doplněn i o editační a retušovací funkce.
Ve skutečnosti jde o celý balík programů. Samotné ACDSee je stále "jen"
prohlížeč. K němu je základním doplňkem FotoCanvas, který je jednoduchým
editorem obrázků. Funkce nejsou v tomto případě nijak pokročilé jde opravdu jen
o základní ořezávání, otáčení, barevné úpravy apod. Pro tvorbu slide show a
spořičů obrazovky lze použít další doplněk FotoAngelo. Zde si jednoduše
vyberete obrázky, jak mají jít za sebou, nastavíte prodlevy mezi nimi a
doplníte případně efekty pro přechod jednotlivých snímků a slide show nebo
screensaver jsou hotové. Posledním doplňkem je mPowerTools což jsou vlastně jen
drobné nástroje, které rozšiřují prostředí Windows o lepší práci s obrázky. Při
kliknutí na obrázek v průzkumníku pravým tlačítkem myši se v kontextovém menu
zobrazí náhled obrázku a možnosti, jak jej pomocí balíku ACDSee dále
zpracovávat. Součástí tohoto balíku je i lišta "Media Bar", která se objevuje
na okraji obrazovky a která umožňuje procházet multimediálními soubory, které
jsou v počítači uloženy. S obrázky tam lze zacházet stejně jako v okně běžného
průzkumníku.
Tiskové možnosti programu jsou jen základní a nelze provádět tisky
uživatelských sestav více obrázků na jednom listu papíru. Celkově lze o
programu říci, že těžiště jeho funkcí je právě v oblasti jednoduchého a
flexibilního prohlížení a v dobré integraci s operačním systémem Windows.
Retušovací funkce jsou jen základní a pro vážnější práci si s nimi nevystačíte.
Oproti tomu za dobrý nápad považuji generování spořičů obrazovky.
Program podporuje také základní katalogizaci a doplňování komentářů k obrázkům.
Bohužel, není možné listovat v náhledech obrázků na výměnných médiích, pokud
zrovna není médium vloženo do počítače.

Adobe Elements 2.0
Adobe je velmi zvučnou značkou mezi výrobci grafických programů. Jde čistě o
retušovací software, který se nesnaží obrázky nějak katalogizovat či pohodně
prohlížet. Retušování však zvládá na výbornou.
Ze zde popisovaných programů nabízí Photoshop Elements spolehlivě nejširší
nabídku dostupných funkcí. Nejsem si ale jist, jestli to je pro běžného
uživatele digitálního fotoaparátu opravdu výhoda laik se v této relativně
široké nabídce snadno ztratí a profesionál zde bude naopak leccos postrádat.
Pro běžné české uživatele by také mohlo být překážkou, že program je k
dispozici pouze v angličtině.
Nabídka kreslicích nástrojů, štětců a práce s barevnou paletou jsou prakticky
identické s profesionálními kreslicími programy. Dlouholeté zkušenosti autorské
firmy s grafickými nástroji se zde nezapřou. Méně obvyklou funkcí je
panoramatické spojování několika obrázků do jednoho. Photoshop Elements
podporuje také dávkové úpravy obrázků.
Specialitou, kterou bychom zde rádi vypíchli, jsou nástroje pro barevnou
substituci. Prakticky to znamená, že si vyberete barvu, kterou chcete na snímku
nahradit a vyberete si, čím ji chcete nahradit. Druhým milým nástrojem je
označení výřezu v obrázku pomocí "lasa" (lze vybrat libovolný tvar) anebo
pomocí kouzelnické hůlky, která sama vytipuje oblast možného označení (např.
obličej apod.).
Neobvyklou funkcí mezi programy této kategorie je funkce na vyjmutí jednoho
snímku z videosekvence. Takto můžete získat jednotlivou fotografii z vašeho
videozáznamu a tu dále upravovat.
Pro tisk obrázků si můžete vytvořit "Picture Package" a naaranžovat je tak, jak
mají být rozloženy na stránce při tisku. Specialitou je také vytváření slide
show pro program Adobe Acrobat. Výhodou těchto slide show je, že k jejich
prohlížení postačí relativně běžně dostupný Acrobat Reader, který je k
dispozici pro každého zdarma.

Olympus Camedia Pro 4.0
Ačkoliv Camedia Master Pro 4.0 pochází z dílen firmy Olympus, celkový dojem z
něj byl spíše zklamáním. Tento program spadá do kategorií prohlížečů a editorů
katalogizační funkce prakticky nepodporuje. Camedia Master Pro je orientován
spíše na elegantní grafické provedení než na rozsah funkcí.
Editační funkce jsou zde jen základní redukce červených očí, otáčení, vkládání
textů, skládání panoramatických fotek, doostřování a barevné úpravy. Poměrně
zdařile je řešen tisk obrázků z tohoto programu. Tisknout je možné do mnoha
předpřipravených formátů. Program umožňuje také generování webových galerií.
Jedinou neobvyklou vlastností je možnost editace videa z digitálního
fotoaparátu ve formátu Quick Time. Video je možné editovat podobně jako obrázky
otáčet s ním, upravovat barvy apod. Bohužel se nemůžeme zbavit dojmu, že
ačkoliv jde o placený program, nehodí se díky omezené funkcionalitě na víc než
pro správu maličké domácí sbírky s několika stovkami fotografií.

PhotoImage Digital 1.2
PhotoImage Digital je jediným skutečným katalogizačním programem našeho
přehledu, který si poradí s výměnnými médii. Zároveň jde také o program, který
poměrně dobře pokrývá i ostatní zmiňované okruhy funkcí prohlížení a tisk
obrázků a jejich základní retuše. Za zmínku také stojí dodat, že jde o původní
český produkt firmy Elsys.
Prvotním zájmem autorů bylo vytvořit katalogizační produkt a proto filozofie
práce s tímto programem je trochu odlišná. Vše vychází z toho, že chcete
vytvářet katalog obrázky z výměnných médií (např. z pevného disku) tak
přenášíte do fiktivní struktury složek (kategorií), která odpovídá vašim
potřebám. Nicméně obrázky zůstávají stále na původním místě. Jeden obrázek může
být zařazen i do více složek. Obrázky je možné doplňovat textovým i hlasovým
komentářem a klíčovými slovy. Poměrně dobře je zde řešeno zobrazování obrázků
přes celou obrazovku a možnost slide show. Škoda jen, že nelze skrýt zobrazenou
nástrojovou lištu. Pokud jde o editační funkce, tento program se nezaměřuje na
kreslení podporuje pouze rotace, změnu velikosti, úpravy barev, jasu,
kontrastu, gammy a konverzi mezi formáty. K dispozici je také poměrně dobrý
tisk obrázků v uživatelsky definovaných sestavách.
Pro zajímavost uvádíme, že katalog se ukládá do tabulek databázového systému
Paradox. Ačkoliv nám tento systém k srdci příliš nepřirostl, může být
otevřenost tohoto datového formátu někdy ku prospěchu.
Je jen škoda, že cena za program je poměrně vysoká. K programu také uvedu dvě
drobné výhrady velikost náhledů je fixní (a nedá se tudíž měnit) a informace ze
záhlaví EXIF se neukládají do databáze.

Zoner Media Explorer 5
Slovo Zoner v názvu indikuje, že jde o program českého původu. Pochází tedy od
známé firmy Zoner software, která stojí za několika českými grafickými balíky.
Hlavním mottem při tvorbě tohoto programu bylo "kouzlo je v jednoduchosti".
Tento program si rozhodně neklade za cíl překvapit uživatele celou řadou
funkcí. Hlavní výhodou programu je jednoduchost použití těch několika
základních. Z tohoto důvodu může po Media Exploreru sáhnout občas i
profesionální zákazník, který v něm základní úpravy obrázku provede rychleji
než v profesionálních softwarech.
Media Explorer se soustředí pouze na základní editační funkce ty však zvládá s
úžasnou jednoduchostí. Podporováno je otáčení, změna velikosti obrázku, redukce
červených očí, doostřování, upravení lichoběžníkového zkreslení a úpravy barev
nastavení jasu a kontrastu, upravení histogramu a barevné teploty. Na
fotografie je také možné aplikovat obvyklé efekty černobílá a sépiová
fotografie, olejomalba, kresba tužkou apod.
Media Explorer obsahuje i katalogizační funkce bohužel ale neumožňuje pracovat
s obrázky, které jsou uloženy na výměnných médiích (nejsou tedy v počítači). Je
to myslím velká škoda a tyto funkce by Media Explorer posunuly o obrovský krok
dále (je to v postatě jeho jediný vážný koncepční nedostatek). Program pracuje
s informacemi v záhlaví EXIF a toto záhlaví neporušuje ani při úpravách obrázků.
Zoner si poměrně vyhrál s tiskem nabízí 190 předpřipravených šablon pro obvyklé
typy tisku obrázků. Specialitou je export tiskové sestavy do formátu PDF (Adobe
Acrobat), podporováno je také generování webových galerií obrázků. To jsou
webové stránky, které obsahují náhledy obrázků a odkazy na velké originály.
Program se dodává ve dvou baleních Home a Professional. Posledně jmenovaná
verze přitom navíc umožňuje stahování obrázků z internetu, export do PDF,
vytváření galerií v HTML (stránek s náhledy), FTP přenos a podporu některých
(vesměs vektorových) grafických formátů.

Zoner Media Explorer 5
Ocenění obdržel tuzemský produkt Zoner Media Explorer 5, který nabízí širokou
škálu funkcí od retušovacích, až po bohatá tisková nastavení (k dispozici jsou
desítky šablon) a možnost exportů, např. do formátu PDF, nebo schopnost
vytvářet webové galerie. Program je prodáván za sympatickou cenu 1 450 Kč
(verze Professional). Umožňuje také nafocený materiál jednoduše odeslat ke
zpracování (on-line po internetu) do firmy FotoStar.

Informace o snímku poskytuje EXIF
EXIF je nepovinné záhlaví v obrázcích ve formátu JPEG, které bylo vytvořeno
speciálně pro potřebu digitální fotografie. Toto záhlaví nese informaci o
pořízení snímku a o použitých parametrech expozice. Podporováno je fotoaparáty
značek Canon, Olympus, Nikon, Kodak, Fuji a jistě i mnohých dalších. Co všechno
je v tomto záhlaví uvedeno závisí na typu fotoaparátu. Obvykle zde naleznete
např. informace o datu a času pořízení snímku, použité cloně a rychlosti
závěrky, o vzdálenosti, na kterou bylo ostřeno, o vyvážení bílé, ohniskové
vzdálenosti objektivu (úrovni zoomu), použitém fotoaparátu apod. V tomto
záhlaví často jsou i informace, které váš fotoaparát určuje automaticky a které
jinak neumíte zjistit nebo nastavit. Pokud váš software pro retušování a úpravy
neumí pracovat s EXIT záhlavím, dojde ke ztrátě těchto informací po první
úpravě snímku. Pro prohlížení těchto informací můžeme doporučit například volně
dostupný EXIFRead, který lze stáhnout na adrese http://www.tawbaware.com.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.