Software pro vládu

V posledních dnech se opět začalo živě diskutovat na téma nasazení open source softwaru ve státní správě impulzem b...


V posledních dnech se opět začalo živě diskutovat na téma nasazení open source
softwaru ve státní správě impulzem byly zprávy o tom, že německé i britské
vládní orgány o přechodu na něj intenzivně uvažují.
Před několika dny uzavřelo německé ministerstvo vnitra dohodu se společností
IBM o dodávce linuxových systémů do spolkových, státních a lokálních úřadů,
čímž se Německo připojuje ke skupině zemí, do níž patří např. Finsko či
Francie, které se rozhodly pro podporu otevřených standardů. Na serverech IBM
bude předinstalována linuxová distribuce SuSE. Podpora open source má několik
důvodů: snižování nákladů omezením závislosti na jediném dodavateli softwaru,
ale také snahu o dosažení vyšší míry bezpečnosti. Open source software totiž
Němci považují za odolnější vůči virům, bugům a selhávání systému, navíc
heterogenní IT infrastruktura je výhodnější v krizových situacích (jakou bylo
např. 11. září v USA). V Německu se dokonce hovoří o patentové ochraně softwaru
při dodržení 2 podmínek: otevřenost zdrojového kódu a omezení doby trvání
patentové ochrany na 5 let.
Britská vláda při změnách své "softwarové politiky" sledovala víceméně výlučně
finanční stránku věci. Poté, co se zjistilo, že platby za licence se u různých
vládních resortů značně liší, rozhodla se v dalších jednáních s Microsoftem
vystupovat jako jediný celek a po březnovém uzavření licenční smlouvy s
výrobcem uvedla, že v následujících 3 letech ušetří daňoví poplatníci zhruba
100 milionů liber (hodnota kontraktu zveřejněna nebyla). Významnou změnou je
však to, že vládní organizace mají poprvé možnost si svobodně zvolit i
"nemicrosoftí" řešení např. software od firem Sun Microsystems, IBM, Lotus
Software Group atd. Zatímco např. při jednání s Microsoftem nelze očekávat, že
se dotkne i možností využití open source aplikací, u Sunu tomu bude spíše
naopak. Britská vláda je z některých stran kritizována za to, že při těchto
aktivitách nejde k jádru věci: O open source softwaru mluví údajně jen proto,
že jde o trendovou záležitost, ale např. se vůbec nezabývá otázkami
bezpečnosti, s nimiž se nyní potýká.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.