Software sleduje kroky petrolejářského obra

Představitelé brazilské státní olejářské společnosti Petrobras zajásali, když její zaměstnanci před několika ro...


Představitelé brazilské státní olejářské společnosti Petrobras zajásali, když
její zaměstnanci před několika roky objevili několik nových a velmi rozsáhlých
podmořských ropných polí v oblasti Campos Basin, daleko od jihovýchodního
pobřeží Brazílie. Stál však před nimi problém: mít přesný přehled a důkladně
znát terén mořského dna bylo velmi důležité, protože Campos Basin byl přeplněn
zařízením Petrobrasu používaným pro už probíhající těžbu.
Zdejší mořské dno se začalo plnit už v roce 1980, kdy v oblasti začala těžba
nafty. Překážky, které se tu časem objevily, zahrnovaly potrubí, elektrické
kabely, kotvy, bloky betonu, ztroskotané lodě a množství dalšího haraburdí.
Campos Basin je plný haraburdí
V současné době je podle Joaa Batisty de Andrade Neta, ropného inženýra a
kartografa geodetického oddělení Petrobrasu, v Campos Basinu, jenž je hlavní
oblastí těžby nafty v Brazílii (70 % produkce), 45 podmořských naftových polí,
s 45 platformami pro těžbu a vrty, více než 1 350 vrtů a přes 4 000 kilometrů
ohebných potrubí i neohebných rour.
Aby mohli bezpečně a účinně využívat nově nalezená pole, potřebovali
zaměstnanci Petrobrasu nějaký vhodný nástroj pro pravidelné a úplné mapování
mořského dna a přesné určení místa, kde se nacházejí přírodní i jiné překážky.
Až dosud společnost užívala různé mapovací procedury a zařízení, která nemohla
vytvořit přesnou a souhlasnou představu o mořském dně.
Pomohl software SGO
Proto Petrobras přišel s lodí vybavenou mapovacím systémem a Geodetic
Department téže společnosti vyvinul softwarový program k řízení a analyzování
sebraných dat, jemuž se říká Obstacle Management System a jehož akronym v
portugalštině je SGO. Výsledky tohoto spojení byly vynikající, říká Andrade
Neto.
"Pokládání rour a jejich umisťování se stalo mnohem bezpečnější díky
dostupnosti aktualizovaných a přesných informací na palubě lodí," řekl. SGO je
instalován na palubě lodí užívaných pro pokládání a obnovu potrubí.
Představitelé Petrobrasu se zúčastnili na palubě těchto lodí těsně po instalaci
školení. Uskutečnil se metodický pětidenní kurs a doposud bylo proškoleno 60
lidí.
"Od té doby, co používáme SGO, jsme neměli žádné nehody s kotvami a potrubími.
To znamená, že nevznikly žádné škody na životním prostředí, což se zdá být
hlavní předností systému," tvrdí Andrade Neto.
Od ponorky k Microstationu
Původně Petrobras přišel v lednu 1995 s lodí vybavenou systémem, který mapuje
mořský povrch a mořské dno kombinovaným užitím Dynamic Global Positioning
Systemu a akustiky. Systém zahrnul podmořské vozidlo, jakousi malou ponorku
řízenou na dálku, která má zkratku ROV. Ta je schopna potápění až do hloubky 1
500 metrů.
V březnu 1996 Geodetic Department Petrobrasu začal vyvíjet SGO, aby pomohl
analyzovat data sesbíraná lodí. Je založeno na produktu Microstation od
společnosti Bentley Corp. Microstation Andrade Neto popisuje jako "inspirativní
CAD s přátelským rozhraním".
Software SGO může být přizpůsoben zákazníkovi tím, že využívá vlastní vývojový
jazyk (MDL) a rovněž pracuje se širokou paletou souborů. SGO byl vyvinut za
použití jazyků MDL a C a je to v podstatě CAD systém spojený s DBMS, v tomto
případě s databází FoxPro.
Zatím pět modulů
Systém tvoří nyní 5 modulů. První, kterému se říká program pro práci v moři
(Program for Work in the Sea) a má portugalskou zkratku PTM, slouží ke
koordinaci vykonání každé činnosti vyvolané pohybem překážky v Campos Basin,
sbírá všechna data žádaných prací a odhalí možné konflikty. Druhý modul,
Processing, se stará o filtrování a načtení dat sesbíraných lodí. Třetí modul,
Query, nechá uživatele, aby si různými způsoby "došel" pro data. Čtvrtý modul,
Mapping, je určen pro vytvoření map a zacházení s nimi. A konečně pátý modul,
Utilities, slouží pro zobrazení palety získaných informací na obrazovce.
SGO má být opravdu všude
SGO se má postupně stát integrální částí prací v Campos Basin. "Dokončili jsme
instalaci na všech lodích pokládajících potrubí a máme plány udělat totéž na
platformách a na výzbroji," tvrdí Andrade Neto. "SGO už slouží účelu, pro který
byl vytvořen. Doufáme, že nové moduly do SGO přidáme už v blízké budoucnosti,
hned, jak získáme poznatky od jeho uživatelů."
(jam)
8 0777 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.