Software v novém: Titanium, Outlook 11 a také .Net Server 2003

Podrobnosti o produktech společnosti Microsoft plánovaných pro příští rok zazněly na konferenci Microsoft IT Forum 200...


Podrobnosti o produktech společnosti Microsoft plánovaných pro příští rok
zazněly na konferenci Microsoft IT Forum 2002, která se na konci listopadu
uskutečnila v dánské Kodani. Největší zájem přitahovaly .Net Server 2003, nová
verze MS Exchange s kódovým označením Titanium a Outlook verze 11. Řeč však
samozřejmě byla nejen o nich.
Jedním ze stěžejních témat konference byla bezesporu bezpečnost. Microsoft v
průběhu roku podle zveřejněných údajů investoval přes sto milionů dolarů do
svého programu bezpečnosti (nazvaného Trustworthy Computing Initiative). Na
začátku roku 2002 došlo podle představitelů firmy ke zmrazení vývoje všech
systémů Windows a byla zkontrolována každá řádka kódu a každý používaný
vývojový nástroj z hlediska bezpečnosti. V rámci programu byly také modelovány
potenciální bezpečnostní hrozby, vytvářeny metodiky pro audity a prováděny
příslušné testy.

.Net Server 2003
Pokud jde o plánované produkty, největší pozornost pořadatelů i účastníků
konference byla věnována serverovému softwaru .Net Server 2003. Jeho logo
zdobilo na konferenci pulty přednášejících i desktopy PC pro účastníky, bylo mu
věnováno přes 20 z celkových více než 200 přednášek a v průběhu akce byla
uvolněna rovněž jeho verze RC2 (Release Candidate 2, poslední verze před
vydáním). Produkt by se měl na trhu objevit v dubnu příštího roku, a to ve
verzích Standard Edition určené pro obvyklé serverové úlohy, Enterprise Edition
pro střední a velké firmy, Datacenter Edition pro kritická podniková řešení a
Web Edition určené speciálně pro hostování webů (tato verze se nebude běžně
prodávat koncovým uživatelům). Varianty Enterprise a Datacenter budou k
dispozici jak ve 32bitové, tak v 64bitové verzi (server je schopen běžet na až
64procesorových serverech s procesory Intel Itanium 2).
Nový serverový operační systém se může pochlubit mj. vylepšeným systémem Active
Directory (bez limitu na 5 000 členů jedné skupiny, s možností přejmenovat
doménu nebo s LDAP s dynamickými záznamy), zlepšenou správou paměti i sdílením
úloh, výrazně zrychleným průběhem Chkdsk, vylepšeným DFS (Distributed File
System), podporou tiskových clusterů, či snapshotů sdílených disků. (.Net
Server tak např. umožňuje obnovení uživatelských souborů z jejich předchozích
verzí. Systém Volume Shadow Copy Restore z hlediska uživatele funguje prostě
tak, že se pravým tlačítkem klikne na soubor v Průzkumníku a ve vlastnostech se
vybere ta předchozí verze, ze které se má obnovovat.) Nechybí podpora IPv6,
integrovaný .Net framework a vylepšený IIS, Terminal Server nebo Windows Media
Services.
Systém .Net Server má být podle představitelů firmy také dosud nejrychlejším
serverem od Microsoftu podle zveřejněných testů s až dvojnásobným výkonem pro
většinu druhů zátěže oproti svým předchůdcům.

Pošta na druhou
Součástí nového balíku MS Office s kódovým označením Office 11, který má být
uveden na trh v polovině příštího roku, bude i nová verze (nejen) poštovního
klienta MS Outlook 11. Na první pohled v něm zaujme nové rozložení oken složky,
seznam e-mailů i jejich náhled jsou umístěny v oddělených oknech vedle sebe
přes celou výšku Outlooku. Vše lze samozřejmě vrátit do původní podoby, ale
řada uživatelů si na novou podobu zřejmě brzy zvykne. Velkou roli hrají v
Outlooku 11 barvy. E-maily lze barevně označovat například podle toho, kdy je
třeba je zpracovat (volba kritéria je ovšem plně v moci uživatele) a pak je
nechat řadit do virtuálního seznamu úloh. K dispozici je rovněž přehledné
barevné zobrazení časových plánů jednotlivých členů pracovní skupiny (při
využití nové verze MS Exchange). Druhým významným produktem z oblasti
komunikace, který se v polovině roku 2003 dočká nové verze, je MS Exchange.
Produkt zatím nese kódové označení Titanium a nabízí mj. vylepšený webový
přístup (s prostředím takřka shodným s tím, na které budou uživatelé zvyklí z
Outlooku 11), lepší podporu mobilních uživatelů (je zde integrována podpora
technologií iMode, cHTML a WAP 2.0), vyšší bezpečnost (prostřednictvím
opatrnějšího standardního nastavení, autentizace prostřednictvím cookies nebo
zdokonaleného VSAPI Virus-Scanning API) a škálovatelnost (např. díky
technologii Volume Shadow Copy, která umožňuje rychlé zálohování, čímž ruší
jednu z praktických hranic většího počtu uživatelů na jednom serveru). Některé
vlastnosti Titania lze využít pouze ve spojení s novými verzemi dalších
produktů. Spolu s Outlookem 11 nabídne nový Exchange rychlejší synchronizaci
(díky vyšší kompresi dat a synchronizaci od bodu posledního rozpojení) nebo
připojení přes http/https. Na platformě .Net Server pak umožňuje vytvořit až
8nodový cluster. Exchange Titanium nabízí také nové aplikační rozhraní jeho XSO
(managed API, tedy API vhodné pro volání z managed aplikací) umožňuje vytvořit
komplexní aplikace na platformě .Net. Účastníci konference mohli spatřit např.
prezentaci, v jejímž rámci si uživatel objednal na webu letenku na určitý
termín a aplikace využívající XSO zapsala automaticky plánovanou cestu do jeho
kalendáře a do poštovního klienta nastavila pro příslušná data automatickou
odpověď uživatele v nepřítomnosti.
Na trhu by měl být nový Exchange v polovině příštího roku. Mimochodem jeho
následovník zatím nese kódové označení Kodiak a jeho úložný systém bude založen
na technologii vyvinuté pro MS SQL Server s kódovým označením Yukon.

Infrastruktura v podniku
Na konferenci byl představen také nový projekt s kódovým názvem Jupiter. Jeho
cílem je podle představitelů firmy zjednodušení komplikovaných proprietárních
infrastruktur ve firmách, jejich propojení a usnadnění analýzy dat, která se v
nich nacházejí. V praxi jde o vytvoření balíku komponent, jenž bude integrovat
e-business servery Microsoftu, Visual Studio .Net a Office. Nebude chybět plná
podpora webových služeb včetně BPEL4WS (Business Process Execution Language for
WebServices). První skupina technologií Jupiteru má být dostupná v druhé
polovině příštího roku, přičemž bude obsahovat např. služby podporující
automatizaci procesů, řízení workflow nebo různé integrační technologie. Další
skupina přijde na trh přibližně o půl roku později a bude zahrnovat komponenty
pro správu obsahu, správu a analýzu webu nebo jeho personalizaci.
V souvislosti s řízením podnikové infrastruktury byla řeč rovněž o SMS 2003
(Systems Management Server, verze 2003 byla dříve známa pod kódovým označením
Topaz). Tento produkt umožňuje provádět například automatický soupis hardwaru a
softwaru (který je nainstalován, případně aktivně používán), distribuci
softwaru, diagnostiku i vzdálenou správu systémů. Typický zákazník SMS má ve
své firmě podle představitelů Microsoftu desítky tisíc PC, největší uživatel
disponuje 200 tisíci PC v 18 tisících různých lokalit. Systém je ale podle nich
použitelný i pro uživatele se stovkami stanic.
Hlavními novinkami oproti předchozí verzi jsou výrazná podpora mobilních
klientů, integrace s Active Directory/Windows 2000 (ke své práci však Active
Directory striktně nevyžaduje), lepší sledování softwaru a zlepšení bezpečnosti
(např. prostřednictvím nového Advanced Security Modu). Nechybí integrovaná
správa záplat (patch management) založená na Value Packu pro SMS 2.0, která
skenuje všechny systémy na chybějící záplaty, downloaduje je a aplikuje.
Pokud jde o zvýšenou podporu mobilních klientů, SMS 2003 bere při spojení
client/server v úvahu šířku pásma a umí pokračovat v přerušených přenosech,
zvládne situace, kdy uživatelé roamují mezi různými podsítěmi, umožňuje
download aplikací i jejich spouštění ze sítě. Přibližně půl roku po uvedení
ostré verze má následovat feature pack s podporou kapesních zařízení (Windows
CE, Windows XP Embedded a Windows Powered Pocket PC).

Z Unixu na Windows
Microsoft v rámci své strategie oslovení středních a velkých firem věnuje
velkou pozornost také přechodu z Unixu na Windows. Už v rámci jedné keynote
(klíčové prezentace) byla realizována demonstrace, v jejímž rámci zástupci
Microsoftu spustili v .Net Serveru Korn Shell, přeložili aplikaci pro Unix a
spustili ji. Následně z ní tabulkový kalkulátor MS Excel převzal data a na
jejich základě vykreslil graf.
V oblasti migrace z Unixu na jiná prostředí Microsoft pociťuje podle svých
představitelů určitou hrozbu ze strany Linuxu. Zákazníci, kteří nyní uvažují o
opuštění svých starých unixových strojů, podle nich často považují migraci na
Linux za snazší (je to vlastně také Unix) než na Windows. Microsoft se je
samozřejmě snaží přesvědčit, že tomu tak není, a nabídnout jim příslušné
nástroje.
Proto nabízí produkt Services for UNIX 3.0 určený pro prostředí .Net Server,
Windows 2000 i NT. V jeho rámci jsou řešeny problémy interoperability prostředí
Unix a Windows i portabilita aplikací. Konkrétně jde např. o řešení problémů
jako je společný přístup k souborovému systému nebo jednotná správa. K
dispozici je rovněž řada nástrojů třetích stran (firem jako MigraTEC nebo
Interop Systems).
Na platformě .Net Serveru budou také k dispozici mnohé produkty, na které jsou
správci zvyklí z Unixu. Velký důraz je podle Jasona Zionse, Solution Architekta
Microsoftu pro migraci z Unixu, kladen i na to, aby byly všechny vlastnosti
.Net ovladatelné z příkazové řádky tedy na vlastnost, kterou podle něj unixoví
správci striktně vyžadují. Podpora pro migraci je i v novém Visual Studiu .Net
2003 (dříve známého pod kódovým názvem Everett), jehož finální betaverze byla
uvolněna těsně před zahájením IT Fora na Comdexu v Las Vegas. Další informace o
migraci z Unixu na Windows lze naléztna adrese www.microsoft.com/win
dows2000/migrate/unix. Pro snadnější rozhodnutí, kterým směrem se vydat, může
posloužit také Unix Application Migration Guide, který je zdarma dostupný
na adrese http://msdn.microsoft.com/library/enus/dnucmg/html/ucmglp.asp.
Zájemci v něm najdou nejen popis rozdílů v architektuře obou systémů, ale i
podrobný popis způsobu migrace. Nechybějí ani vzorky kódu.

Chytré telefony
Takřka současně se zahájením konference Microsoft IT Forum 2002 se v Evropě
začaly prodávat smartphony, mobilní telefony s operačním systémem z rodiny
Windows. Stávají se tak alternativou k tzv. MDA, které jsou dostupné i na
tuzemském trhu. Liší se od nich především celkově menšími rozměry a nižší
váhou, menším nedotykovým displejem a částečně také použitým grafickým
uživatelským rozhraním. Smartphony byly k vidění i k vyzkoušení na doprovodné
výstavě produktů. Zde se (spolu s novými modely Tablet PC) setkaly s velkým
zájmem účastníků.
Konference se zúčastnilo více než 2 500 IT odborníků, kteří zde měli k
dispozici komunikační síť CommsNet, v jejímž jádru pracovaly servery HP
Proliant pod operačním systémem Windows .Net Server 2003. Delegáti mohli
pracovat na dvou stovkách pracovních stanic, celé konferenční centrum
pokrývala, jak už je ostatně v poslední době běžné, bezdrátová komunikační síť
(WLAN). 2 2019 /.

Microsoft a Linux
Poměrně bouřlivou výměnu názorů vyvolala na konferenci akce (záměrně se zde
vyhýbáme označení přednáška, protože téma bylo už předem určeno k diskusi)
zaměřená na porovnání a možnosti koexistence systémů Windows a Linux. Z názorů,
které zde zazněly, vybíráme:
Windows ve srovnání s Linuxem představují kompletní a přitom všem srozumitelné
řešení.
My ale chceme vědět, co se uvnitř systému děje! Když chceme webový server,
chceme webový server a ne navíc ještě souborový server, poštovní server a další.
Linux plní dobře své funkce, když máte dost času, lidských a informačních
zdrojů. Windows jsou řešením "out of the box". Navíc jsou skutečně inovativní.
Na Linuxu se tři lidé domluví, napíšou kód a novinky tam tedy mohou být
implementovány dříve, než u Microsoftu padne nějaké rozhodnutí.
Většina lidí stejně nepoužívá nejnovější věci, ale ty, které jsou prověřené,
ty, o kterých ví, že jsou stabilní a spolehlivé. Windows navíc nabízejí systém,
který vám poradí, kdy nainstalovat jakou záplatu. U Linuxu to musíte hlídat
sami. Výhoda Linuxu nesporně spočívá v široké komunitě uživatelů, kteří si
vzájemně radí, upravují kód apod.
Firmy přecházejí často na Linux, protože se lidé zodpovědní za IT bojí, aby v
serverové sféře nedošlo ke stejné monopolizaci, jako u desktopů s MS Office.
Office je vlastně nyní jedinou alternativou a Microsoft tak nemá důvod snižovat
jeho cenu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.