Software602 očekává rok Intranetu

"Příští rok bude rokem Intranetu," říká Richard Kaucký, ředitel firmy Software602. A jeho firma nespí na vavřínech...


"Příští rok bude rokem Intranetu," říká Richard Kaucký, ředitel firmy
Software602. A jeho firma nespí na vavřínech, ale připravuje se na to, co
přijde. K nabízeným novinkám patří systém pro integrovaný messaging 602Pro
Office Server, databázový server WinBase602 SQL Server 5.1 a v neposlední řadě
také na této databázi
postavená aplikace internetového katalogu 602WebCatalog. Další novinky se
chystají v rámci kancelářského balíku 602proPC k nejzajímavějším bude patřit
návrhář šablon, včetně návrhu šablon dynamických HTML stránek.
Systém pro integrovaný messaging 602Pro Office Server je postaven na
technologii komunikačního systému Mail602. Tento nový produkt umožňuje
doručování různých typů elektronických zpráv lokální pošty, internetových
zásilek, faxů, hlasové pošty, SMS zpráv, nebo zásilek zprostředkovaných službou
Mail600 přes sítě LAN/WAN do jediné schránky, kde je možné s použitím fulltextu
informace průběžně indexovat. Pomocí SMS zpráv lze také zajistit trvalý přehled
o nových informacích v poštovní schránce prostřednictvím mobilního telefonu. K
dalším službám patří šifrování dat posílaných přes Internet, centrální
odesílání a příjem faxů a také funkce telefonního záznamníku. 602Pro Office je
možno získat buď samostatně, nebo v kombinaci s příslušně vybaveným počítačem
značky BRAVE jako tzv. BRAVE Messaging Server.
Nová verze databázového serveru WinBase602 SQL Server 5.1 v sobě zahrnuje téměř
kompletní implementaci standardu SQL 2 Intermediate, ze standardu SQL 3 je zde
implementován jazyk PSM pro psaní triggerů a procedur uložených na serveru.
Nově je také umožněna distribuce databází na CD-ROM, přičemž k takovéto
databázi lze vytvořit na pevném disku počítače soubor změn, který obsahuje
aktualizace provedené uživatelem.
Pro firmy, které chtějí vystavit své zboží přehledným způsobem na Internetu, a
také pro providery, kteří mohou vytvoření a správu takového katalogu nabízet
jako službu, je určen soubor nástrojů 602WebCatalog. Jedná se o parametrizovaný
systém respektující specifické požadavky uživatelů. Nejde přitom jen o řešení
části viditelné na Internetu, ale především o nástroje pro správu systému
(různé kategorie cen, slevy, vlastnosti jednotlivých položek apod.). Data této
aplikace spravuje výše zmíněný WinBase602 SQL Server.
Poslední zpráva od Softwaru602 hovoří o podepsání smlouvy s Ministerstvem
vnitra ČR o neomezené multilicenci na kancelářský software 602proPC. Jak při
této příležitosti Richard Kaucký zdůraznil, tento software obstál v důkladných
testech a Software602 tímto krokem odstartoval své aktivity na poli státní
správy.
(Maf)
8 1525 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.