Softwarová diagnostika pro polovodičové prvky

Software určený pro diagnostiku nanopolovodičových produktů vyvinula společnost Samsung Electronics. Programy s názvem...


Software určený pro diagnostiku nanopolovodičových produktů vyvinula společnost
Samsung Electronics.
Programy s názvem ESCORT (Estimation of Chip Performance on Process Tolerance)
a SRSIM (Samsung Reliability Simulator) posuzují v raných stadiích návrh obvodů
polovodičových prvků z hlediska jeho případné chybovosti. K návrhu software
využívá metodu simulace a teprve po ověření bezchybnosti přechází návrh
produktů do stadia přípravy prototypu.
Dle informací společnosti dokáže aplikace ESCORT pomocí simulace návrhu
polovodičového prvku zvýšit výtěžnost křemíkových plátů. Software SRSIM potom
může odhalit obvody způsobující výkonnostní pokles navrhovaného produktu.
Využití novinky se neomezuje pouze na paměti, ale lze je nasadit i v oblasti
návrhu prvků pro řízení zobrazování ICs, světelných snímačů CMOS (CIS) a čipů s
implementovaným systémem. Od praktického zavedení softwaru si společnost
slibuje značné nákladové úspory související s vyšší efektivitou návrhu
polovodičů.
Doba návrhu polovodičů se tak může snížit až o 4 týdny, po které při
standardních vývojových postupech trvá příprava nového, opraveného řešení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.