Softwarové firmy soupeří o vývojáře

Open source technologie nutí firmy dodávající vývojové nástroje, aby se lépe staraly o programátory pracující na je...


Open source technologie nutí firmy dodávající vývojové nástroje, aby se lépe
staraly o programátory pracující na jejich platformě. Vývojáři už nejsou
automaticky nuceni kupovat drahé krabice pokud používají volně šířená IDE,
neznamená to automaticky nižší produktivitu a už vůbec ne nutnost dávat také
výsledky své práce k dispozici zdarma. Dodavatelé komerčních vývojových
nástrojů ovšem zatím nástupu open source úspěšně čelí.
Aktuální dění dobře demonstruje průběh vývojářských konferencí JavaOne a TechEd
Europe. Firmy Microsoft i Sun si uvědomily, že vývojářům musejí nabídnout vyšší
přidanou hodnotu než dosud. Kromě toho Microsoft i Sun přejímají některé prvky
open source světa. Sun uvolňuje (nebo se chystá tak učinit) část svých produktů
přímo pod open source licencí, u Microsoftu byla zase odstartována iniciativa
nabízející lepší možnosti sdílení kódů mezi vývojáři (projekt CodeZone).
Následovat bude i vstřícnější licenční politika u chystaných Windows CE 5.0,
které budou moci dodavatelé hardwaru upravovat a dodávat vlastní verze systému.
Obecně lze říci, že směrem k otevřenosti se ubírají především základní
platformy firmy pak realizují své příjmy zejména prodejem různých rozšíření
nebo konkrétních implementací. Dosavadní ohlasy vývojářů a IT manažerů na tyto
snahy svědčí o tom, že otevřenost systémů (dostupnost specifikace rozhraní,
eventuálně i souvisejících zdrojových kódů) je pro ně často důležitější než
konkrétní podoba licence. K tomu se samozřejmě přidávají i konkurenční hrátky,
kdy se firmy navzájem vybízejí k uvolnění té či oné technologie.
Jako další trend lze vyzdvihnout triumf myšlenky webových služeb. Konferencím
TechEd Europe a JavaOne bude věnována dnešní Cover Story.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.