Sonar slouží pro rychlou analýzu stavu podniku

Jednou z podmínek úspěšného pořízení informačního systému je detailní znalost výchozího stavu podniku. Znalost t...


Jednou z podmínek úspěšného pořízení informačního systému je detailní znalost
výchozího stavu podniku. Znalost tohoto stavu a určení oblastí, které bude
potřeba změnit, jsou důležité pro stanovení výše investic a parametrů systému.
Osoba zodpovědná za výběr podnikového systému, se nachází v situaci, kdy má buď
přehled o stavu ve firmě a nebo, což je častější, musí hledat způsoby, jak to
provést. Předmětem této analýzy by přitom neměl být jenom stav informačních
technologií, ale i zmapování podnikové struktury a základních podnikových
procesů (vývoj, nákup, distribuce, výroba, marketing, finance, personalistika
atd.).
Možností se nabízí několik od kompletní inventury vlastními silami, přes audit
informačních technologií ve firmě až po využití služeb dodavatelů podnikových
systémů. V posledním uvedeném případě se však jedná většinou o službu, která je
prováděna už jako předimplementační fáze vybraným dodavatelem.
Informační Sonar
Co však dělat, pokud chceme mít analýzu k dispozici už před samotným výběrem
dodavatele a podle ní se rozhodnout pro nejvhodnější systém? Jednou ze
zajímavých možností je využití manažersko-softwarového nástroje Sonar od
společnosti Intentia. Od tohoto švédského dodavatele informačního systému Movex
je nabídka podobného nástroje vskutku zajímavým počinem. Provedení vstupní
analýzy není vázáno na zakoupení informačního systému Movex, i když Intentia
bude mít samozřejmě zájem na tom, aby byl nakonec vybrán právě jejich software.
Sonar je nástroj, jehož pomocí lze definovat, jaké změny v konkrétním podniku
vyvolá zavedení informačního systému a jaká zlepšení tento krok přinese.
Samotná analýza je prováděna konzultanty společnosti Intentia a zahrnuje popis
výchozího stavu, zjištění existujících problémů a možných rizik a návrh, jakým
směrem a jakým způsobem by se měly změny ubírat.
Systém Sonar se skládá ze 3 modulů. První Zpráva o možném zlepšení přináší
údaje o aktuálním stavu podniku a identifikuje obchodní a výrobní procesy,
které je možné zlepšit. Doba potřebná k provedení analýzy a vypracování zprávy
je 4 až 8 týdnů.
Druhý modul konfigurační software Movex Visual Enterprise navrhuje způsob
zlepšení stávajících procesů a je schopen modelovat zcela nové procesy. Visual
Enterprise pracuje na běžném PC a využívá procesy definované ve Zprávě o možném
zlepšení.
Výpočet možných přínosů
Třetí modul je asi nejzajímavější, protože umožňuje vyčíslit přínosy IS, které
se projeví např. ve snížení skladových zásob, snížení rozpracované výroby,
zmenšení pohledávek, zlepšení cash flow a logistiky nebo zkrácení dodacích
lhůt. Vyčíslení konkrétních finačních přínosů se však neobejde bez znalosti
údajů o firmě a to minimálně za poslední 3 roky. Patří k nim např. výsledovka a
rozvaha, úvěry a úroky, výše pohledávek a zboží na skladě, mzdové náklady apod.
Výpočet možných přínosů může sloužit jako nejdůležitější vstupní informace pro
rozhodování o zavedení IS. Avšak sám o sobě nezaručí, že se očekávaný efekt
dostaví. K tomu je nutná
úzká spolupráce mezi dodavatelem a uživatelem IS, přerůstající ve strategické
partnerství.
(ram)
8 2670 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.