Souboj nad tvorbou webových stránek

Když je vývojář nucen prezentovat výsledky dolování dat z ERP systému na webovém serveru, dostane se přesně tam, kd...


Když je vývojář nucen prezentovat výsledky dolování dat z ERP systému na
webovém serveru, dostane se přesně tam, kde nechtěl být. Na každý datový výstup
se mu dostane vrchovatě připomínek o fontech, barvách, pohyblivých a nejlépe
animovaných tlačítcích. Kdo by přece chtěl rozlišovat webového vývojáře od
webového designéra?
Nejhorší je, že připomínky jsou formulovány výhradně na pocitové úrovni a
vývojářovo vzdělání v oblasti webového designu nebo plakátové reklamy je menší
než žádné. Výběr fontu z nabídky MS Wordu i jen pro tento článek jej naplňuje
zoufalstvím a není si jist, že fonty ještě nezmění. Musí najít cestu ven.
Prostuduje si a následně nepoužije několik postupů, jakými prý lze realizovat
spolupráci designéra s vývojářem. Hlavním kritériem pro designéra je možnost
vytvářet aktivní stránky stejně jako pasivní. Nejlépe pomocí intuitivního
nástroje MS Front Page. Hlavním kritériem pro vývojáře je vytvářet stránky
pomocí osvědčeného dolovače dat MS Excelu. Vždyť navrhovaná část webu nemá být
příliš interaktivní, má jen pravidelně aktualizovat svůj obsah, třeba jednou za
hodinu zobrazit aktuální tržby nebo stav nedokončené výroby. Požadavky jsou
tedy dány. Která technologie jim vyhoví?

Správná volba
Z boje jsou ihned vyřazeny technologie ASP, JSP i PHP. Náš designér nebude
nikam psát žádná procenta. Vývojář tedy chvíli koketuje s moderní transformací
XML pomocí XSL, ale designér se rozhoduje, že nebude psát žádná transformační
pravidla. Vývojářovo rozčarování je obrovské, žádná z věhlasných technologií
nesplňuje zadaná kritéria!
Příručky typu "kouzla na webu" jsou plné rotujících obrázků, měnících se fontů,
kaskádových stylů a všemožných kouzel. Příklady skriptů nesmyslně měnících
obsah nesmyslných stránek v prohlížeči vedou vývojáře k závěru, že nějaká cesta
existovat musí. Jestliže je možné měnit stránku dynamicky v prohlížeči, proč by
nemělo být možné takto změněnou stránku také uložit? Nyní se zdá, že hlavním
nástrojem vývojáře se tedy stane běžný prohlížeč Internet Explorer.

Konkrétní řešení
Celé řešení by mohlo vypadat následovně. Designér vytvoří stránku. Vyšperkuje
ji všelijakými hejblátky, aktivními roletovými menu a ještě aktivnějšími
tlačítky nebo třeba skákajícími lyžaři. Otráveně si přizná, že stránka musí
obsahovat také nějaké ty informace a umístí do ní prvky, které mají tyto
informace obsahovat. Tyto prvky musí rovněž pojmenovat. Stránku umístí do
dohodnutého adresáře šablon, ukáže ji vývojáři a laskavě mu sdělí, jaké
informační prvky stránka obsahuje a jak se jmenují. Tím je vše podstatné a
důležité hotovo. Zbývá naplnit dohodnuté informační prvky správnými
informacemi. To už je jen nepatrný detail, jehož realizace leží na zoufalém
vývojáři. Ten měl původně představu, že již hotové krásné tabulky zpracované v
MS Excelu pouze uloží jako HTML a vše bude hotovo jaksi samo bez velkého mrhání
jeho úsilím. Nyní je mu již jasné, že život není ani zdaleka tak hezký, jak by
byl, kdyby všichni chápali jeho problémy.
Po přečtení několika tlustých knih se vývojář rozhoduje. Pro manipulaci se
stránkou použije MS Internet Explorer a rozhodne se jej ovládat jako ovládací
prvek COM z MS Excelu. Algoritmus je jednoduchý. Externí časovač aktivuje MS
Excel s dolovací procedurou. Ta vydoluje data z ERP systému. Následně aktivuje
Internet Explorer, a ten načte designérovu stránku. Projde strom DOM dokumentu
a pomocí dohodnutých názvů vyhledá příslušné předem dohodnuté prvky s
informacemi. To mohou být tabulky nebo jen označené texty. Prvky naplní
požadovanými informacemi. Z DOM vygeneruje novou, tentokrát již daty a
informacemi naplněnou stránku a uloží ji do aktivní veřejné části intranetového
portálu.

Problémy
Vývojář je přesvědčen, že je vše OK a vygenerovaná stránka je funkční. Avšak
přestože původní šablona dodaná designérem funkční je, nová vygenerovaná
stránka obsahuje dvakrát roletové menu vytvářené pomocí JavaScriptu. Jak se to
mohlo stát?
Zdá se, že skript generující menu modifikuje samotnou stránku. Za tohle by byl
vývojář vyhozen od zkoušky, ale kouzla na webu dnes zjevně vyžadují nové
přístupy a jim se musí přizpůsobit i on. Ještě jednou provede test. Zdání se
mění v jistotu. IE při načtení šablony stránky provede všechny skripty a
samotnou stránku modifikuje. Nyní již není jiné cesty. Vývojář se rozhoduje
okamžitě. Jde za designérem a dohodne jiný adresář pro umístění šablony. V
šabloně přestanou platit cesty vedoucí ke skriptům. Vývojář se modlí, aby IE
nehavaroval, když skripty nenajde. Tomu je to jedno, nejsou skripty, nebude nic
dělat. Vygenerovaná stránka je umístěna tak, aby na skripty zase "viděla" a
nyní vše funguje k plné spokojenosti.
Od té doby designér mnohokrát změnil vzhled stránky, kompozici, barvy, fonty,
strukturu menu, firemní logo, záhlaví, zápatí a vývojář se o tom ani nedozvěděl.
Autor si dovoluje na závěr poznamenat, že podobnost osob designéra a vývojáře s
jakýmikoli reálnými osobami je čistě náhodná. Designérem se může cítit každý,
kdo umí pomocí průvodce vygenerovat html stránku z MS Front Page. Běžným
vývojářem pak každý, kdo umí vytvořit sestavu umožňující provést kusovou
inventuru nedokončené výroby přímo na dílně z běžného nadnárodního ERP systému.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.