Souboj o firemní klientelu

Na čem stavět informační systém? Operační systém unixového typu nevisí ve vakuu. Zákazník si jej zpravidla pořiz...


Na čem stavět informační systém?
Operační systém unixového typu nevisí ve vakuu. Zákazník si jej zpravidla
pořizuje jako součást rozsáhlejšího řešení zahrnujícího provoz podnikových
aplikací. A i zde tedy vyvstává otázka: Linux/Unix/Windows kdo je vlastně s kým
a kdo proti komu? Je Linux konkurentem Windows, anebo kope hrob naopak systémům
unixového typu? Kromě názoru vlastních dodavatelů unixových řešení je tedy
zajímavý i pohled z trochu jiné strany: Jak vidí hypotetický souboj Unix versus
Linux dodavatelé informačních systémů? O co mají zájem jejich zákazníci,
přejdou houfně na Linux, nebo vydrží u stávajících unixových systémů?
Zmíněné hledisko má navíc tu zajímavost, že dodavatelé informačních systémů
jsou na výsledku do jisté míry nezávislí a jsou navíc téměř nuceni svá řešení
dodávat pro více platforem, tj. včetně těch, které jim na jiném poli konkurují.
Je to již přibližně dva roky, co nabídku svého řešení na Linuxu oznámila firma
SAP, která dnes uvádí, že na Linuxu již její zákazníci provozují i řadu
kritických aplikací R/3 a mySAP.com. Brzy se přidali i ostatní velcí dodavatelé
IS. Za všechny odpovídá představitel společnosti Oracle Petr Paukner (Director
Technology Solutions u Oracle Czech). V této souvislosti stojí za to
připomenout, že CEO Oraclu Larry Ellison nedávno přímo prohlásil, že smrt
velkých unixových řešení a přechod zákazníků na platformu Intel/Linux vidí
pouze jako otázku času.
Předpokládáte, že vaši zákazníci budou mít tendenci přejít ze stávajících
unixových systémů na Linux, a pokud ano, v jakém časovém horizontu?
Ano, předpokládáme, že někteří zákazníci budou mít zájem na Linux přejít. Zatím
máme ale signály spíše od zákazníků, kteří mají svá řešení na platformě Intel a
chtějí na ní setrvat. Takže lze očekávat, že změna bude spíše na úkor starších
verzí Unixu na Intelu (SCO apod.) a Windows NT. Klíčem k úspěchu Linuxu může
být kvalita aplikací a řešení, která budou dostupná na platformě IA64. Nutnou
podmínkou pro úspěch Linuxu je však rozsah a kvalita poskytované podpory. Pokud
bude zajišťována na srovnatelné (nebo lepší) úrovni, jako je tomu u ostatních
systémů, nemusí mít Linux o svoji budoucnost obavy.
Zaznamenáváte u nových zákazníků zájem o provoz vašeho řešení na linuxové
platformě?
Naši zákazníci, kteří provozují své aplikace v prostředí Linuxu, pocházejí
především z oblasti veřejné správy, zdravotnických zařízení a internetových
firem. V jejich případě se často jedná o velmi komplexní řešení s vysokými
nároky na spolehlivost a dostupnost. Linux často využívají i zákazníci, pro
které budujeme podnikové portály. Firma Oracle poskytuje pro své produkty na
Linuxu stejnou formu a kvalitu podpory jako pro jiné platformy a na platformu
Linux přenášíme i provoz části vlastních interních systémů.
Pokud srovnáte řešení, která nabízíte na "komerčních" Unixech a na Linuxu, jaké
vidíte hlavní rozdíly (cena, funkčnost, stabilita, typ zákazníků)?
Cena a funkčnost našich řešení je stejná, bez ohledu na platformu. Stabilita je
podle našich dosavadních poznatků také stejná. Liší se možná jen typ zákazníků
obecně lze říci, že naši současní zákazníci na Linuxu se nebojí udělat
netradiční rozhodnutí, hledají úspornou architekturu z hlediska provozu a
chtějí alternativu k ostatním operačním systémům.


Jaký velký Unix je ten pravý?
Smyslem následujícího článku je pomoci čtenářům zorientovat se v nabídce
unixových řešení na českém trhu. Kde vidí přednosti svého řešení jednotliví
dodavatelé, jak se současné "velké" Unixy od sebe odlišují? Jaký hardware
jednotlivé systémy podporují a jak je to s plány na další vývoj systému?
Splynou všechny stávající Unixy i Linux postupně do nějakého jednotného
prostředí? Obávají se dodavatelé unixových řešení nástupu Linuxu?

Na první pohled panují ve vztazích Unix-Linux poměry až idylické. Obecně lze
říci, že všichni dodavatelé Unixu dnes v té či oné formě podporují i Linux.
Nejpatrnější je to dnes u IBM, (s jejími známými investicemi do vývoje i
miliardami vloženými do reklamních kampaní propagujících Linux), ale k
dodavatelům linuxových řešení patří díky akvizici firmy Cobalt i jinak zcela
"protiintelovsky" orientovaný Sun (třebaže projekt Solaris pro Intel byl naopak
zastaven). Na druhé straně však firmy Compaq, Hewlett--Packard, IBM, SGI a Sun
věří, že minimálně po jistou dobu ještě Linux není řešením pro každého a
pokračují také v nabídce vlastních unixových řešení. V tuto chvíli na jedné
straně podporují Linux na straně low-end serverů či pracovních stanic, ale
vesměs jej nevnímají jako přímé ohrožení své pozice na poli high-end serverů.
Obvykle uvádějí, že Linux a Unix mohou ještě dlouho existovat vedle sebe,
protože každý z těchto systémů je zatím určen pro jiný segment trhu.

Unix vs. Linux
O vztahu dodavatelů unixových systémů k nástupu Linuxu svědčí následující
výroky:
Compaq: Přímý tlak ze strany našich stávajících, ani potencionálních zákazníků
na nutný přechod z Tru64 Unixu na Linux zatím nepociťujeme. V současné době je
jejich názor na Linux běžící na centrálních databázových serverech a podobné
jeho nasazení jasný. Je totiž jistější spolehnout se na ověřenou a robustní
platformu.
IBM: Pro kritické databázové transakční aplikace s vysokými požadavky na výkon
a dostupnost bude vhodnější volbou AIX. Pro řešení aplikačního serveru s nízkou
cenou, s požadavkem na flexibilitu ohledně použité platformy a s možností
horizontální škálovatelnosti může být výhodné zvolit Linux. Tlak na opuštění
našeho Unixu (AIX) jsme ze strany našich zákazníků nezaznamenali.
Hewlett-Packard: Linux je určen pro jiné segmenty trhu než HP-UX. Je vhodný
zejména pro oblasti, jakými jsou vývoj, webová konektivita a pro aplikace s
menší škálovatelností (do 8 CPU). Linux v žádném případě nevnímáme jako
ohrožení své pozice na trhu, je integrální součástí naší strategie jednotné
hardwarové platformy podporující operační systémy HP-UX, Linux i Windows.
SGI: Tlak na opuštění Irixu jsme ze strany zákazníků nezaznamenali. Linux
přijala naše společnost přede dvěma lety. Vidíme jej jako příležitost, která
nám otevře nové trhy díky spojení našich technologií a velkého množství
aplikací.
Jistý tlak ze strany Linuxu připouští pouze firma Sun: Tento tlak je vidět u
low-end systémů a zejména pracovních stanic, kde není požadována vysoká
škálovatelnost, případně realizace systémů s vysokou dostupností. Významnou
roli také hraje skutečnost, že investiční náklady na systémy Sun jsou vyšší než
náklady na systém založený na procesorech Intel a Linuxu i když posléze často
provozní náklady cenu v mnoha případech obrátí. Vedle produktů řady Cobalt
připravujeme tedy i další obchodní aktivity související s operačním systémem
Linux. V oblasti low-end serverů a pracovních stanic je Linux platformou, se
kterou o tento trh soutěžíme, nicméně v současné době Linux ukrajuje více z
trhu systémů Wintel.

Unix vs. Unix
Tolik ke srovnání Unix-Linux. A jak vybírat mezi jednotlivými Unixy? Co uvádějí
jejich dodavatelé, aby přesvědčili budoucí zákazníky?
Opět abecedně postupováno, jako první se ke slovu dostává Compaq. Podle tvrzení
představitelů Compaqu patří k hlavním výhodám systému True64 Unix vlastnosti
jako load balancing cest k diskovým subsystémům, možnost agregace ethernetových
připojení do skupin a load balancing uvnitř skupiny, funkce přidávání a
odebíraní procesorů za provozu serverů a mixování různých typů procesorů na
úrovni nejmenšího stavebního bloku. Důraz kladou představitelé Compaqu také na
clusterové technologie. Např. pro velké výpočetní systémy s tisíci procesory je
používána SC cluster technologie, nasazovaná především ve vědecké oblasti.
Velice podrobný popis výhod svého systému uvádějí představitelé společnosti
Hewlett-Packard. Největší pozornost věnovali spravovatelnosti svého systému. Do
této kategorie spadají např. následující nástroje, technologie a vlastnosti:
ServiceControl Manager centrální management více systémů (až 1 024), který
pokrývá oblast workload managementu, fault managementu a configuration
managementu; Ignite/UX umožňuje natažení zrcadla operačního systému po síti;
Software Distributor SD/UX je určen pro centrální distribuci aplikací a
softwaru, případně jejich update prostřednictvím sítě; Event Monitoring Service
(EMS) monitoruje a reportuje zvolenými kanály (e-mail, SMS, pager apod.)
všechny problematické systémové události; System Configuratin Repository
udržuje parametry systémových konfigurací pro případnou analýzu.
Podle odpovědi představitelů IBM se AIX po celou dobu své existence odlišoval
od ostatních implementací Unixu především dynamickou konfigurovatelností. V
současné době mezi důležité charakteristiky AIXu patří např. Linux Affinity a
JFS2. Linux Affinity jsou představována linuxovými API s header soubory, GNU
nástroji a s grafickým prostředím KDE nebo GNOME. Technologie Linux Affinity
umožňuje velmi snadným způsobem kompilovat a provozovat linuxové aplikace pod
OS AIX. Když vezmete aplikaci, kterou kompilujete a zprovozňujete v prostředí
jedné z distribucí Linuxu, měla by být její přenositelnost pod AIX velmi
snadná . Druhou devizou AIXu je pak JFS2, žurnálovací souborový systém nové
generace, který poskytuje robustní, rychle restartovatelný filesystém,
využívající transakčních postupů a vytváření logů.
Naší devizou je stabilita a spolehlivost, uvádí představitelé SGI. Do IRIXu
jsou začleněny systémy pro zotavování se z různých druhů chyb, odblokování
vadných hardwarových součástí a zrcadlení důležitých dat. K výhodám patří i
výkon, který je dosahován doladěným multithreadingem, vylepšením správy
virtuální paměti, zdokonaleným časovým plánováním a zejména sladěním možností
operačního systému s architekturou NUMAflex.
Společnost Sun tvrdí, že její unixové řešení převyšuje konkurenci po technické
stránce: škálovatelností (zejména lineární nárůst výkonu i při větších počtech
procesorů) a binární kompatibilitou operačního prostředí přes všechny modelové
řady. Třetí generace systémů dynamických domén na serverech řady SunFire
3800-6800 a SunFire15000 umožňuje realizovat několik instancí operačního
systému na jediném serveru a za provozu přesunovat zdroje (procesory a paměť)
mezi jednotlivými doménami.


Petr Paukner (Director Technology Solutions u Oracle Czech): "Nutnou podmínkou
pro úspěch Linuxu je rozsah a kvalita poskytované podpory."

Vladimír Dočkal, Presales Technology Consultant, Compaq:
"Stále se rozšiřující procento nasazení Linux serverů není zatím přímo
ohrožujícím faktorem postavení Tru64 Unixu a platformy AlphaServerů."

Konstantin Selucký, Value Channel Manager, Hewlett-Packard:
"Za naši společnost můžu říci, že budoucnost směřuje k jednotné hardwarové
platformě na bázi IA-64 a třem standardním masivně rozšířeným operační systémům
HP-UX 11, Linux a Windows. Tyto systémy budou využívat společné nástroje,
utility a vývojové prostředí."

Petr Havlík, SSU Manager IBM Česká republika:
"Linux rozhodně nevnímáme jako ohrožení naší pozice, spíše naopak. Může běžet
na všech našich serverech s tím, že např. v případě mainframů se používá k
serverové konsolidaci."

Lubor Mára, Marketing Manager SGI pro Českou republiku a východoevropský region:
"Je obtížné předpovědět, zda všechny odrůdy Unixů splynou v jedinou. Jistě by
to bylo výhodou v letitém boji s platformou Windows, ale podle mého názoru se
toho v horizontu deseti let nedočkáme."

Jan Malina, obchodní ředitel pro public segment, Sun Microsystems:
"Linux má šanci získat výrazný podíl na trhu high--end systémů pouze v případě,
že budou vyřešeny problémy se škálovatelností, tj. možnost realizovat velké
systémy s větším počtem procesorů. To je ale velmi složité, protože právě
těchto vlastností lze dosáhnout jen díky velmi těsnému vývoji systému jako
celku (operační systém i vlastní hardware)."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.