Současný stav na trhu mainframů

V současné době, kdy je vývoj informačních technologií stále více nasměrován k Network computingu, serverové integ...


V současné době, kdy je vývoj informačních technologií stále
více nasměrován k Network
computingu, serverové integraci a elektronickému obchodování, si svoji pozici
na trhu stále výrazněji upevňují produkty platformy S/390. Potřeba neustále
výkonnějších a bezpečnějších serverů, stejně jako narůstající objemy
zpracovávaných a uchovávaných informací, rostou strmě vzhůru a dosahují
donedávna těžko představitelných rozměrů. Při předpokládaném pokračování tohoto
trendu je právě platforma S/390 jednou z mála možností, kdy se uživatel nemusí
obávat nedostatečné výpočetní kapacity. Servery S/390 jsou totiž schopny růst
rovnoměrně s potřebami zákazníka až do rozměrů, které jsou z hlediska
praktického použití téměř neomezené.
Již dávno neplatí, že servery tohoto významu mohou být používány pouze úzkou
skupinou největších bank a průmyslových podniků. Charakter výpočetních
středisek se v posledních letech také výrazně změnil a velké sálové počítače
jsou dnes nahrazeny jednou nebo dvěma progresivně vyhlížejícími skříněmi. Spolu
se změnou výpočetních středisek se změnil i profil firem, které byly dříve
dodavateli mainframů a jejich periferíí. Dnes je nabízeno co možná
nejkomplexnější řešení potřeb zpracování informací a dodavatelé techniky se
mění v dodavatele komplexních řešení. Nabídku hardwaru a základního softwaru
doplňuje podpora pro počítačové sítě a pro jejich řízení, produkty pro
optimalizaci práce systému apod.
V dobách velkého rozkvětu sálových počítačů existovalo nepřeberné množství
různých firem, které nabízely své systémy. Avšak s nástupem osobních počítačů a
architektury klient/server většina z nich přešla na tyto technologie a
předpovídal se brzký konec mainframů. Počet nově instalovaných MIPS u sálových
počítačů začal od roku 1991 postupně klesat, v roce 1993 dosáhl svého minima a
vyvolal tak všeobecnou skepsi o vyhlídkách mainframů do budoucnosti. Dokonce se
vyrojily zaručené předpovědi jejich zániku, které udávaly, že poslední
mainframe bude připojen v březnu 1996. Proto dnes, když se myšlenka
centralizovaných výpočetních systémů vrací na pořad dne a nastává jejich
renezance, zůstalo jen několik firem, které určují další směr vývoje v této
oblasti. Kromě už zmiňované IBM je to Hitachi/ /Comparex (pro část Evropy a
Afriku), Amdahl (v české republice ji zastupuje ICL), Fujitsu a Siemens
Nixdorf. V oblasti periferních zařízení mají největší podíl StorageTek (páskové
záznamové jednotky) nebo EMC (diskové jednotky).
Produkty IBM S/390
Multiprise 2000
S rostoucími požadavky na výkon na straně jedné a se stále větším výkonnostním
rozsahem na straně druhé se tato platforma stala ideální i pro střední a menší
podniky. V současnosti nabízí IBM širokou škálu produktů, která začíná u PC
serverů P/390 či serverů RISC System 6000 R/390, přes servery s vnitřními disky
S/390 Multiprise 2000 až po nejvýkonnější řadu IBM S/390 Parallel Enterprise
Server Generation 4 s možností zapojení do paralelního sysplexu.
Aktuální nabídka řady S/390 Multiprise 2000 je 15 produktů, každý s vyšší
výkonností, než tomu bylo u předchozí řady. V nabídce se tak objevuje 7
jednoprocesorových, 3 dvouprocesorové modely, dále pak 2 modely se třemi, 2
modely se čtyřmi procesory a 1 pětiprocesorový model. Samozřejmá je libovolná
možnost upgradu v rámci řady Multiprise 2000. Nové modely vycházejí z předchozí
řady, mají však kromě výkonnosti zdokonalené i další parametry.
Interní disky dovolují efektivně využívat až 288 GB plně zrcadleného diskového
prostoru. Tímto způsobem je zajištěna neustálá dostupnost dat, a to i v případě
poruchy jednoho z disků. Internal Disk Fast Write je funkce umožňující interním
diskům serveru Multiprise 2000 výrazně zkracovat čas odezvy při běhu dávkových
souborů či během intenzivní zátěže při zapisování velkých objemů dat. Zároveň
výrazně zlepšuje průchodnost celého systému. Diskové pole je tvořeno disky
Ultrastar 2XP s kapacitou 9,1 GB, které lze do zmiňované maximální kapacity 288
GB přidávat s přírůstkem 18 GB.
Integrovaný řadič Open system adapter (OSA-2) umožňující přímé připojení do
standardních sítí Ethernet, Token Ring, FDDI a ATM je také nedílnou součástí
serveru Multiprise 2000. Komunikace v LAN sítích je uskutečňována pomocí
protokolu TCP/IP a SNA.
Servery řady P/390 R/390
Představují unikátní spojení dvou platforem v jednom zařízení, které umožňuje
pracovat v prostředí operačních systémů OS/390, MVS /ESA, VM/ESA, VSE/ESA
spouštěných pomocí speciálního softwaru přímo z OS/2, resp. AIX. Jako
hardwarová základna přitom slouží pouze PC server nebo server RS/6000. Systém
390 je v tomto případě reprezentován kartou S/390 vybavenou 32 nebo 128 MB
operační paměti, která je zasunuta přímo do volné pozice mateřského serveru.
Oba typy serverů jsou dodávány se standardní PCI sběrnicí. Takto připravený
systém je schopen dokonale nahradit starší servery systému S/370, nebo umožňuje
provozování aplikací určených pro velké systémy v lokálních pobočkách
společností bez nutnosti on-line spojení s centrální aplikací. Systém P/390,
resp. R/390 je velice výhodným řešením také pro vývoj aplikací, neboť nabízí za
velice příznivé ceny silný nástroj pro vývoj a testování nových či stávajících
aplikací určených pro velké systémy. Aplikace vyvinuté v tomto prostředí jsou
bez problémů provozovatelné na výkonnějších strojích v plném provozním
zatížení. Tento víceplatformový server může rovněž sloužit jako tiskový,
souborový, nebo Web server.
S/390 Parallel Enterprise
Server, Generation 4
Tímto názvem je označována skupina nejvýkonnějších serverů vybavených zcela
novými CMOS procesory, jež na ploše o rozměrech 17 x 17 mm integrují téměř 8
milionů tranzistorů. Server může být vybaven až 10 procesory taktovanými
frekvencí 370 MHz, což představuje dobu jednoho cyklu 2,7 nanosekundy. Tato
čtvrtá generace obsahuje až 16 GB operační paměti, 256 kanálových připojení
pomocí optických (ESCON) či paralelních kanálů a až 12 možných síťových karet
pro Token Ring, Ethernet, ATM nebo FDDI. Servery S/390 jsou vybaveny
dvěma záložními mikroprocesory, které jsou dokonalou zárukou pro chod těch
skutečně nejkritičtějších aplikací, jako jsou transakční procesy ve velkých
bankovních a pojišťovacích ústavech, stejně dobře se uplatní při řízení pohybu
transakcí pomocí kreditních karet či řízení systému rezervací leteckých či
hotelových společností. Standardní součástí dodávky se stal také kryptografický
koprocesor, jako pevný prvek hardwarového řešení serveru.
Virtuální diskové pole
RAMAC 2 Turbo svou koncepcí vneslo zásadní změnu do architektury a filozofie
diskových polí. Na rozdíl od většiny ostatních řešení, kde jsou jednotlivé
svazky pevně mapovány, virtuální architektura dovoluje oddělit logické a
fyzické mapování. Vzájemný vztah mezi logickými a fyzickými svazky je definován
prostřednictvím tzv. tabulek ukazatelů, kde je dynamicky uchovávána informace
popisující vzájemnou vazbu části logického svazku a jeho fyzického umístění v
diskovém poli. Celá tato strategie přináší řadu zásadních výhod:
lna jednom diskovém poli lze kombinovat několik formátů disků (např. 3380,
3390) a tento formát měnit za plného provozu (pro názornost si zjednodušeně
představme, že podobným způsobem by bylo možné u osobních počítačů za běhu
měnit formát např. z FAT na HPFS, příp. pomocí programu FDISK průběžně měnit
rozdělení disku),
lvelmi snadno a rychle lze vytvářet záložní kopie i kopie odpovídající danému
časovému okamžiku, podrobněji viz Snap Shot,
lukládaná data jsou rozprostřena po celém diskovém poli, což minimalizuje
nežádoucí stav "úzkého hrdla", soustředění mnoha dat na jedné mechanice a její
výkonnostní přetížení.
Veškerá data jsou komprimována již při svém zpracování v cache paměti. Kapacita
diskového pole se pohybuje zhruba od 160 do 726 GB, s krokem po 80 i 210 GB,
velikost cache paměti je 1 až 3 GB, pro připojení slouží 8 až 16 kanálů ESCON,
použité zabezpečení je typu RAID 6. Celý systém je umístěný v jediné skříni,
zabírající plochu asi 1 m2.
SnapShot neboli momentka je programové vybavení spolupracující s operačními
systémy OS/390 (MVS) a VM/ESA, které přímo využívá virtuální architekturu
diskového pole RVA2 a umožňuje získání kopií dat v daném časovém okamžiku.
Použijeme-li opět analogie s osobními počítači, pak tento požadavek znamená
fyzické zkopírování dat na jiné místo na disku, pásce apod.
V případě virtuální koncepce se stejného výsledku dosáhne zkopírováním
příslušné části tabulky ukazatelů. Jedná se tedy o velmi rychlé elektronické
kopírování tabulky a navíc jde o čistě interní záležitost diskového pole,
nezatěžující ani procesor, ani komunikační kanály. Operační systém "vidí" tato
data jako 2 různé kopie, přestože až do změny těchto dat tyto "dva různé
pohledy na jednu kopii" zabírají na disku místo odpovídající pouze velikosti
původních dat.
Amdahl Global Server Millennium
Americká firma Amdahl, kterou na českém trhu zastupuje společnost ICL, je
tradičním dodavatelem mainframových systémů. Jak Amdahl, tak ICL jsou
nezávislými členy seskupení FUJITSU Group.
Firma Amdahl se v poslední době změnila z prakticky výlučného výrobce IBM
kompatibilních S/390 procesorů na společnost zaměřenou na dodávky komplexních
řešení. V oblasti superserverů S/390 nabízí systémy
Millennium 400, 500 a nejnověji i 700, založené na technologii CMOS a disková
pole Spectris, vyvinutá ve spolupráci s Fujitsu.
Na našem trhu jsou dnes dostupné Millennium Global Servery řady GS-500 určené
pro velké zákazníky, které v konfiguraci s 3 až 8 procesory disponují výkonem
120-300 MIPS, pamětí až 4 GB a maximálně 256 kanály ESCON. Naproti tomu menší
GS-400, určené pro střední organizace, mají 1 nebo 2 procesory, výkon 45-85
MIPS, až 2 GB hlavní paměti a max. 128 kanálů ESCON. Samozřejmostí je i možnost
duální konfigurace v případě větších nároků na bezpečnost a podpora Parallel
Sysplexu.
Nedávno oznámený superserver Millennium GS-700 je postavený na dvanácti
procesorech CMOS, každý s výkonem 80 MIPS, až 192 paralelních kanálech (celkový
počet kanálů až 512) a max. 16 GB paměti. Tento systém má být, podle prohlášení
firmy, dostupný v nejbližší době.
Diskové pole SPECTRIS je paměťový subsystém založený na technologii RAID-A,
která umožňuje řádové snížení příkonu a zastavěné plochy ve srovnání s
klasickými zařízeními s přímým přístupem. Základním stavebním prvkem je
inteligentní pole tvořené zdvojenými řadiči a pamětmi. Redundantní svazky jsou
k dispozici pro všechna uživatelská data o maximální kapacitě 45 GB a podle
požadavků se mohou modulárně skládat. Přístup k paritním informacím i k datům
je společný a využívá se zde dynamické vyrovnávání zatížení s využitím
alternativních cest. Vyloučení prodlev při čtení a zápisu parity a vysoký
stupeň paralelismu při přístupu k datům umožňují rekonstruovat havarovaný disk
za provozu s velkou rychlostí, při minimálním ovlivnění regulérního přenosu.
Minimální konfigurace SPECTRIS je 45,4 GB (jedno inteligentní pole) a maximální
s 16 poli je 726,4 GB.
COMPAREX M200 C2000
Dalším důležitým hráčem na poli mainframů je společnost COMPAREX, která pod
svým jménem prodává na africkém a části evropského trhu produkty Hitachi.
COMPAREX je největším evropským dodavatelem mainframů a periferií
kompatibilních se standardy IBM a jeho současná nabídka zahrnuje v oblasti
hardwaru veškeré vybavení výpočetních středisek.
Nejvýkonnějšími systémy nabízenými na českém trhu jsou ACE (Advanced CMOS ECL)
superservery 3. generace M2000, které tvoří řada jedno až desetiprocesorových
modelů. Největší z těchto modelů, založených na hybridní technologii, se zatím
uplatňují jen ve velkých výpočetních střediscích v západní Evropě.
Krokem kupředu ve využití technologií CMOS bylo uvedení řady C2000, která
zahrnuje systémy s 1 až 10 procesory. Jedná se o řešení využívající CMOS
technologie výroby procesorů a paměťové moduly a kanály vycházející z předchozí
řady M2000. Jednotlivé modely mají 256 MB až 16 GB paměti, až 6 vstupně/
výstupních procesorů a maximálně 256 kanálů (z toho max. 96 paralelních nebo
256 ESCON). Je zajištěna podpora operačních systémů OS/390, MVS/ESA, VM/ /ESA,
VSE/ESA .
Comparex, jako součást koncernu BASF, má dobré postavení na trhu paměťových
médií. V jeho nabídce je celá škála výrobků od rychlých polovodičových pamětí,
přes disková pole a klasické diskové jednotky až po páskové jednotky a
automatický archiv magnetopáskových kazet. Důležitým produktem z této oblasti
jsou disková pole Tetragon 2000 využívající technologie RAID-5 a RAID-1. Jejich
koncepce umožňuje provádět údržbu, rozšiřování, výměnu komponent nebo
aktualizaci mikrokódu bez přerušení provozu. Maximální rychlost přenosu dat je
17 MB a maximální disková kapacita 1 634 GB.
Mainframy firmy Siemens Nixdorf
V tomto případě se nejedná o klasické mainframy plně kompatibilní se standardy
IBM, protože i když částečně používají architekturu S/390, běží např. na jiném
operačním systému a jsou osazovány nejenom procesory CMOS.
Systémy řady Business-Server pracují pod operačním systémem BS2000/OSD (Open
System Dimension) a obsahují procesory CMOS (S110 a S130) nebo RISC (SR2000).
Řada S110 je osazena 1 až 4 procesory CMOS, až 1 GB paměti a max. 32 kanály.
Výkonnější řada S130 disponuje až 8 procesory CMOS, až 8 GB paměti, 8-96 kanály
typu 2 a 0-24 kanály typu S. Udávaná hodnota výkonu je 100 až 350 MIPS. Pomocí
technologie klastrování HIPLEX mohou být tyto systémy konfigurovány až na
výkony okolo 2 500 MIPS, při 8 klastrovaných systémech.
Superservery ICL Trimetra
Servery Trimetra od společnosti ICL mají z IBM kompatibilními mainframy
společného také opravdu málo. Používají totiž odlišnou architekturu i operační
systém. Ale protože používají CMOS procesory Fujitsu a svým výkonem patří do
kategorie mainframů, tak aspoň krátkou informaci. Jedná se o systémy s CMOS
procesory běžícími pod operačním systémem OpenVME a procesory Pentium Pro na
operačním systému UnixWare. Nabízejí výkony 30 až 500 MIPS.
Je jisté, že tento výčet firem nabízejících alternativy k mainframům S/390 není
úplný. Dnes existuje řada firem nabízejících vysoce výkonné systémy, na různých
platformách a s využitím různých technologií, což je ale spíše námět pro další
článek.
Trendy a další směry vývoje
superserverů
Platforma S/390 hraje velice důležitou roli v současné strategii Network
computingu. Svou výkonností a dostupností je o značný krok dále v možnostech
uspokojit tisíce současně připojených uživatelů než jakákoli jiná platforma.
Její výhodnost se bude nadále ještě více zvětšovat, neboť ve snaze maximálního
zeštíhlení na straně klienta (např. Network Station) se nutně bude obrovské
zatížení stěhovat směrem k výkonným serverům.
Network Station (chcete-li síťový počítač) je termín skloňovaný v poslední době
stále ve více pádech. Je tedy logické, že i IBM přišla se svým řešením, které v
sobě spojuje nejlepší charakteristické rysy tradičních terminálů a osobních
počítačů. Například barevné grafické uživatelské rozhraní a bezpečné řízení dat
umístěných na výkonném serveru. Dochází také ke značné úspoře práce systémových
inženýrů při zavádění nových verzí aplikačních programů, protože stačí zavést
vyšší verzi pouze na server, nikoli na všechny pracovní stanice, jako tomu bylo
doposud.
Nejnovější verze operačních systémů pro platformu S/390 již v současné době
podporují připojení síťových počítačů. Nejvýznamnějším prvkem této podpory je
"Network Station Manager", který umožňuje mimo jiné z jednoho místa řídit jak
vlastní síťové stanice, tak nastavení pro jednotlivé uživatele bez ohledu na
to, se kterou stanicí chtějí právě pracovat.
Servery S/390 mohou sloužit jako zdroj, ze kterého se síťový počítač zavádí,
stejně dobře jako server, na kterém probíhá vlastní aplikace. IBM Network
Station může podporovat Java aplikace, vlastní prohlížeče, či emulace
terminálu. Zde se náhrada starých neprogramovatelných terminálů a tedy spojení
se servery S/390 jeví jako velice výhodné a moderní řešení.
Ať už to vypadá s mainframy jakkoliv, jisté je, že doba, kdy se mluvilo o
jejich konci, je už minulostí. Stále více firem si začíná uvědomovat potenciál,
který se v této oblasti skrývá. V dnešní době je stále hodně velkých
společností, které budou potřebovat vysoce výkonné a hlavně maximálně
spolehlivé systémy a to je právě oblast uplatnění mainframů. A snad už dnes,
když se jejich rozměry zmenšily na nepatrnou část kdysi monstrózních zařízení a
jejich vzhled je také na první pohled progresivnější, se můžou právem nazývat
superservery.
8 0389 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.