Souhlas s e-governmentem

Agentura TNS Factum provedla výzkum, jehož cílem bylo zmapovat potřeby a zájem českých podnikatelů v souvislosti s e-g...


Agentura TNS Factum provedla výzkum, jehož cílem bylo zmapovat potřeby a zájem
českých podnikatelů v souvislosti s e-governmentem.
Z výzkumu vyplynulo, že velmi dobré nebo dobré zkušenosti s elektronickým
stykem s orgány státní správy má 60 % podnikatelů (51 % dobré, 9 % velmi
dobré). Stejný podíl dotázaných (60 %) je názoru, že v činnosti firmy
neexistují překážky, které by bránily elektronické komunikaci se státní správou.
Překážky a bariéry v oblasti elektronického styku s orgány státní správy v tuto
chvíli existují pro 22 % firem, respektive podnikatelů.
Uvedený výzkum byl realizován ve spolupráci s Ministerstvem informatiky,
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Dotazník vyplnilo
zhruba 650 respondentů, přičemž téměř dvě třetiny dotázaných byli představitelé
firem s 1-9 zaměstnanci nebo individuální podnikatelé.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.