Soukromí na internetu

DEFINICE V oblasti technologií zajišťujících soukromí na internetu se používá řada specifických pojmů, v nichž le...


DEFINICE V oblasti technologií zajišťujících soukromí na internetu se používá
řada specifických pojmů, v nichž leckdy nebývá snadná orientace. Následující
přehled je rozdělen do dvou částí první obsahuje běžně používané pojmy, druhá
pak související technické termíny.
V kontextu internetu se definice soukromí neustále vyvíjí. Obecně řečeno se
jedná o právo určité osoby na kontrolu nad tím, které informace o ní jsou
prozrazeny a komu a také jakým způsobem mohou ostatní s těmito údaji nakládat.
Nejedná se o stejný pojem, jako je tajemství, nicméně rozlišení je poněkud
mlhavé.
Soukromí není právem absolutním, často je omezováno zákony a vyššími
společenskými potřebami. Například orgány činné v trestním řízení mohou získat
povolení k odposlechu komunikace nebo prohlídce bytových a nebytových prostor,
což jsou činnosti jinak zakázané.

Anonymita
Existují situace, kdy jsme ochotni poskytnout osobní informace, ale pouze za
předpokladu, že nejsou přímo spojovány s naší osobou. Pokud například
vyplňujeme dotazník, nemusí nám vadit poskytnutí osobních údajů, jako je výše
příjmu a úroveň životního stylu, neboť věříme, že nebudou žádným způsobem
spojeny s naším jménem nebo jinými identifikujícími údaji. A existují také
situace, kdy je anonymita žádoucí například při nahlášení trestného činu.
Je možné využít on-line stránky, které umožňují přeposílání zpráv odeslaných z
vlastní adresy tak, aby došlo k zakrytí původce zprávy. Mají však pošramocenou
pověst, neboť jsou často využívány spammery (viz také anonymizér).

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů je v České republice upravena zákonem 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje
ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování
těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do
jiných států. Dohled nad jeho dodržováním vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány
územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby.
Nevztahuje se na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou
dále zpracovávány.
Osobním údajem se podle tohoto zákona rozumí jakýkoliv údaj týkající se
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený
nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či
nepřímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke
zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či
materiálních prostředků. Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o
národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v
odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné
činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.
Zákon stanoví práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a podmínky, při
jejich dodržení je dovoleno takové údaje zpracovávat.

Pseudonym
Pseudonymem se rozumí schopnost prokázat konzistentní identitu, aniž by bylo
odhaleno skutečné jméno; namísto tohoto jména se využívá přezdívka nebo
pseudonym. Pseudonym je kombinací mnoha výhod anonymity a známé identity.
Identita anonymu není známa, ale pseudonym je samostatnou, trvalou "virtuální"
identitou, která je spojována s určitou osobou, skupinou nebo organizací.
Takzvané "nym servery" přeposílají zprávy adresované na adresu pseudonymu na
jeho skutečnou e-mailovou adresu a umějí také přeposílat zprávy určené ostatním
tak, jako by pocházely z e-mailové adresy pseudonymu na serveru. Na rozdíl od
anonymních e-mailů mohou uživatelé odpovídat pseudonymnímu odesilateli a
pseudonym je schopen vytvořit si pověst v digitálním světě.

Utajení
Bez ohledu na absenci právního donucení většina z nás očekává, že přinejmenším
určité osobní údaje zůstanou utajeny. Pokud už je někomu poskytneme například
při žádosti o úvěr nebo pokud hledáme zaměstnání očekáváme, že druhá strana
přijme patřičná bezpečnostní opatření na jejich ochranu a nebude je sdílet s
dalšími osobami.
Termíny související
Anynomizér
Takzvaný webový anonymizér je služba, s jejíž pomocí může uživatel navštěvovat
webové stránky a přitom zabránit tomu, aby jejich provozovatelé shromažďovali
informace, které se ho týkají (například IP adresu, identifikaci prohlížeče a
operačního systému, údaje ukládané v cookies nebo informace o tom, které
stránky navštívil). Anonymizéry fungují obvykle jako proxy servery, které
zpracovávají HTTP požadavky.
Pokud uživatel klikne na odkaz nebo zapíše adresu, anonymizační server údaje
zpracuje a předá uživateli. Webové stránky, které si uživatel chce prohlédnout,
získají pouze informace o anonymizéru, nikoliv o počítači uživatele.
Anonymizéry dávají uživatelům lepší pocit soukromí, nicméně také brání
personalizaci, takže pak nelze přizpůsobit vzhled webových stránek vlastním
potřebám. Uživatelé také mohou být nuceni opakovaně zadávat identifikační údaje
(například při on-line nákupech).

Opt-in/Opt-out
Důležitým rozlišením v debatách týkajících se soukromí jsou podmínky, při
jejichž dodržení mohou firmy prodávající zboží prostřednictvím e-mailu
kontaktovat uživatele. (Máme na mysli legitimní firmy, nikoliv spammery, kteří
ignorují etické i právní požadavky.) Firmy pracující v režimu opt-in zasílají
e-maily pouze lidem, kteří s takovou formou komunikace výslovně souhlasili a k
odběru informací se přihlásili například na webových stránkách.
Princip opt-out upřednostňují firmy, které chtějí zasílat e-maily všem s
výjimkou těch, kteří projevili s takovou komunikací výslovně svůj nesouhlas.
Spammeři využívají opt-out odpovědi na e-maily k ověření existence e-mailové
adresy. Novela zákona o regulaci reklamy z roku 2002 (138/2002 Sb.) zakazuje
šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta
obtěžuje; její aplikace příslušnými živnostenskými úřady však dosud nahrává
spíše spammerům.

Politika ochrany soukromých údajů
Některé webové stránky detailně popisují, jakým způsobem využívají osobní údaje
a jakým způsobem chrání soukromí uživatelů.

P3P
Zkratka pro Platform for Privacy Preferences Project, standardní XML formát
schválený W3C (World Wide Web Consortium), který na webových stránkách slouží
ke kódování politik na ochranu soukromí. P3P doporučuje postupy, které
uživatelům umožňují definovat a sdílet osobní informace s webovými servery
podle svého přání. Pomocí softwaru, který odpovídá doporučením P3P, si mohou
uživatelé vytvářet osobní profily a tyto profily nebo jejich části zpřístupnit
podle svého uvážení webovým stránkám.

RFID
Radio Frequency Identification Tags jsou nástrojem, který se rychle šíří v
obchodních řetězcích. Spolu s tím, jak se snižuje jejich cena a zmenšuje
velikost, objevují se otázky týkající se ochrany soukromí. Nemusí trvat dlouho,
a podobné identifikační čipy budou součástí jednotlivých kusů zboží (jako
například oděvů), nikoliv pouze palet se zbožím. To by za určitých okolností
umožňovalo bezprecedentním způsobem monitorovat zvyky a chování lidí i místo,
kde se nacházejí.

Spyware
Libovolná technologie, která slouží ke sbírání informací o osobách či firmách
bez jejich vědomí. Spyware je software, který je tajně nainstalován na počítači
uživatele, shromažďuje o něm údaje a ty pak zasílá inzerentům nebo dalším
osobám. Spyware se může na váš počítač dostat v podobě viru nebo jako
překvapivý výsledek instalace nového programu. Programy, které sbírají data s
vědomím uživatele, za spyware nepovažujeme, a to za podmínky, že uživatel plně
chápe rozsah shromažďovaných informací a ví, s kým budou sdíleny. Pokud na svém
počítači naleznete spyware, měli byste vědět, že se jedná o živý server, který
na vzdálené místo odesílá informace o vašich zvycích při prohlížení webu.

Webové štěnice
Takzvané "web bugs", typicky jediný průhledný pixel, pro uživatele neviditelný,
slouží s pomocí cookies ke sledování návyků návštěvníků webových stránek.
Uživatelé mohou nastavit svůj prohlížeč tak, aby akceptoval nebo naopak odmítal
cookies, nicméně webová štěnice je pouze další grafickou součástí webové
stránky, kterou prohlížeč stáhne. Vypnutí cookies zamezí sledování specifických
činností, ale stále jsou zaznamenávány například návštěvy z vaší IP adresy.
Webové štěnice se typicky využívají k centralizovanému sledování velkého počtu
různých stránek. Lze je využívat i pozitivním způsobem, například ke sledování
porušování autorských práv na webu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.