Soutěž krásy o UMTS u sousedů bez poradců

Výběrové řízení na třetího mobilního operátora pro sítě GSM a UMTS bude na Slovensku vypsáno až v lednu tohoto r...


Výběrové řízení na třetího mobilního operátora pro sítě GSM a UMTS bude na
Slovensku vypsáno až v lednu tohoto roku důvodem je zastavení jednání s
poradenskými firmami.
Slovenská vláda neuvolní peníze na financování privatizačního poradce pro
výběrové řízení na udělení licencí pro sítě GSM a UMTS, což má za následek
zdržení celého procesu. Jak prohlásil předseda Slovenského telekomunikačního
ústavu Milan Luknár, budou muset veškeré práce na přípravě tendru zajistit
pracovníci TÚ. Očekávané termíny tedy vypadají následovně: v lednu 2002 bude
vypsáno výběrové řízení, do konce března podají zájemci své nabídky, a
vyhlášení licencí by se tak mělo stihnout do konce června. Reálné poskytování
služeb na sítích 3G se předpokládá v druhé polovině roku 2003.
Mezi rozhodujícími kritérii "soutěže krásy" budou pokrytí, zkušenosti s
provozováním mobilních sítí, reference a nabízená cena. Vzhledem k neúspěšnému
výběru třetího operátora sítí GSM získá vítěz výběrového řízení kromě licence
UMTS také licence pro sítě GSM v pásmech 900 a 1 800 MHz. O licenci na
Slovensku zatím projevila zájem mateřská společnost Českého Mobilu Telesystem
International Wireless a norská telekomunikační společnost Telenor. Současní
provozovatelé mobilních sítí na Slovensku Globtel a Eurotel dostanou
příležitost ucházet se o licence UMTS teprve poté, co bude vybrán nový
operátor.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.