Soutěž pro multimédia

V únoru letošního roku byla vyhlášena evropská soutěž kreativity pro multimediální producenty EuroPrix MultiMediaArt...


V únoru letošního roku byla vyhlášena evropská soutěž kreativity pro
multimediální producenty EuroPrix MultiMediaArt 98. Soutěže se mohou zúčastnit
producenti se sídlem v Evropské unii, ve státech EFTA a v zemích, které
zažádaly o členství v EU. Cílem soutěže má být podpora nejlepších evropských
producentů a jejich děl.
Uzávěrka soutěže je 30. června 1998. První prezentace této soutěže, kterou
pořádá DG XIII Evropská komise a rakouské ministerstvo hospodářství, proběhla
11. června v Rakouském kulturním institutu v Praze. Na otázku, proč byla
prezentace této akce pořádána krátce před uzávěrkou soutěže, jsme bohužel
nedostali uspokojivou odpověď.
Soutěžní dílo (multimediální aplikace na CD-ROMu, CD-I, programy na ZIP, služby
off-line i on-line) je možné přihlásit do některé ze šesti kategorií: Vědomosti
a vynálezy, Uplatnění evropské kultury, Podpora malých a středních podniků na
trhu, Více demokracie s multimédii, První kroky s multimédii a Ceny pro
studenty. Tři nejlepší produkty každé kategorie budou prezentovány a vystaveny
v říjnu na frankfurtském knižním veletrhu. Vítězové budou vyhlášeni v prosinci
1998 na slavnostním předávání cen ve Vídni. Registrační poplatek této soutěže
činí 1 000 rakouských šilinků či 75 ECU. Další informace a přihlášku najdete na
http:// www.europrix.org.(kat)
8 1377 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.