Soutěživé zpravodajství poprvé v Praze

Pojmy Competitive Intelligence a Knowledge Management. Tato dvě sousloví se objevují na stránkách tisku se stále větš


Pojmy Competitive Intelligence a Knowledge Management. Tato dvě sousloví se
objevují na stránkách tisku se stále větší frekvencí. A objevila se také v
názvu konference, která se minulý týden uskutečnila v pražském Parkhotelu.
Společnost EuroIntelliTech, která konferenci zorganizovala, si v jejím letošním
prvním ročníku uložila za cíl definování přesného obsahu pojmů Competitive
Intelligence a Knowledge Management i vysvětlení praktického použití těchto
nástrojů.
Jak uvedl Steven Slatern, analytik mediální firmy EuroIntelliTech, je
zaměňování termínu Competitive Intelligence za klasickou špionáž společným
omylem všech neinformovaných. Competitive Intelligence podle něj představuje
nepřetržitý cyklus, při kterém firmy shromažďují, zpracovávají, analyzují a
využívají informace týkající se aktivit jejich konkurentů a událostí v rámci
tržního prostředí s cílem se uvědoměleji rozhodovat, dosahovat specifických
cílů a zlepšovat své konkurenční postavení.
(jaf)
9 2449 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.