Soužití bez problémů

Požadavek na používání více operačních systémů na jednom počítači již dnes není jen výstředním nápadem. Řa...


Požadavek na používání více operačních systémů na jednom počítači již dnes není
jen výstředním nápadem. Řada programátorů aplikací, administrátorů či
bezpečnostních specialistů se zdaleka nemůže omezit na jedinou platformu, a
proto je jednou z možností volba správného správce zavádění několika OS, tedy
tzv. boot manageru. Rádi bychom vám v následujícím textu představili nástroj OS
Selector.
Jak je patrné z názvu produktu, tvůrci připravili aplikaci především pro správu
zaváděcí sekvence, během níž je rozhodováno o tom, který z operačních systémů
bude spuštěn. Hned v úvodu bychom však rádi upozornili, že kromě očekávané
funkcionality obdržíte navíc velmi slušného správce diskového prostoru.

Linux spolu s Windows
Hlavním úkolem OS Selectoru je čekat na spuštění počítače a nabídnout své
služby. Po instalaci se usídlí v místě původního MBR (Master Boot Record,
hlavní zaváděcí záznam) pevného disku, na němž jsme jej nainstalovali v běžném
prostředí, třeba ve Windows. Jakmile posléze spustíme startovní sekvenci, místo
přímého zavedení OS je aktivován právě OS Selector a prostřednictvím
komfortního grafického rozhraní nás nechá vybrat, do čeho že vlastně
"nabootujete". Těžko asi prověříme, zda lze opravdu dle tvrzení tvůrců nasadit
až stovku platforem, ale v našem případě jsme si bez potíží poradili se třemi
instancemi Windows (2x verze 2000 Professional a 1x verze 2000 Advanced
Server), instalovali jsme dále také Mandrake Linux 9 a FreeBSD. U Windows lze
navíc dosáhnout zajímavého modelu např. dvě instance lze přes sebe nasadit jako
multiboot `a la Windows, a tu třetí pak zcela nezávisle, k čemuž postačí
využití možnosti ukrývání a opětovného zviditelňování některých oddílů tak, aby
měl operační systém při instalaci pocit, že je na počítači osamocen.
OS Selector dokáže samozřejmě vyhledávat a rozpoznat různé platformy, a navíc
lze díky důkladnému zálohování původních MBR dočasně aplikaci deaktivovat,
potřebujete-li např. dále nerušeně instalovat. Nasadíte-li např. Linux a
zaváděcí záznam umístíte do jednoho z určených oddílů (namísto MBR pro celý
disk), ten je automaticky rozpoznán a po restartu jej naleznete přímo v
bootovacím menu jako jednu z položek. O něco málo složitější to bylo třeba s
Windows 2000, neboť ta se "derou" do hlavního zaváděcího záznamu, ale právě
pomocí zmíněného triku s ukrýváním oddílů můžete vše hravě zvládnout.

Intuitivní ovládání
Práce s OS Selectorem se odehrává na několika úrovních. Prvotní režim nabízí
hlavní zaváděcí menu zobrazuje jednotlivé OS jako položky a v zásadě si zde
můžete pouze vybrat, kam povede dále vaše cesta. Pokud nepokračujete
bootováním, lze vstoupit do další úrovně pro editaci zaváděcího procesu. Zde
můžete vyhledávat operační systémy na discích či konfigurovat menu, a opravdu
zajímavou možností je instalace Windows 95/98/Me systémem "pod dohledem". Tato
funkce je velmi užitečná, neboť právě tyto platformy mohou být jinak zdrojem
potíží.
Jednoznačně příjemná byla naše zkušenost se třetí úrovní ovládání, správcem
diskových oddílů (Disk Administrator). Ten nabízí vytvoření oddílů (partitions)
s většinou běžných souborových systémů (FAT, NTFS, linuxové ext2, ext3 či swap
atd.), ale také je dokáže nedestruktivně zvětšovat či zmenšovat tedy alespoň
při těchto úkonech na námi instalovaných Windows 2000 Advanced Server (NTFS) se
tvářil, že je vše v pořádku. Pokud se o totéž pokusíte na souborovém systému s
Linuxem, jste korektně upozorněni a varováni, že to může mít následky, ale také
se vám dostane podrobného návodu jak postupovat, aby vše zase po změně
fungovalo normálně.
Další užitečnou funkcí OS Selectoru je duplikace oddílů včetně jejich obsahu, k
dispozici jsou akce jako skrývání či aktivace partitions. Pokud se znalostně
cítíte na výši (nebo je vaše zoufalství maximální), můžete sáhnout k práci na
úrovni čtvrté. Jedná se o nejhlubší úroveň hexadecimální editor disků, s jehož
pomocí lze např. upravit hlavní zaváděcí záznam (MBR).

Další možnosti
Podívejme se ještě zpět ke způsobu práce OS Selectoru. Po spuštění počítače
předá BIOS řízení prostřednictvím MBR právě této aplikaci, a ona dle vaší volby
předá řízení samotnému operačnímu systému. V této fázi máte k dispozici až
neuvěřitelné možnosti program totiž nejen spouštěcí proces přesměruje na
vybranou platformu, ale dokáže mu rovněž podstrčit důležité soubory či složky.
Tušíte správně, do jediného oddílu lze např. nainstalovat dvě instance týchž
Windows, a OS Selector v pravou chvíli ze své zálohy nakopíruje např. systémový
adresář WIN NT tak, aby se vše bezvadně rozeběhlo. Pokud je vám i toto málo,
máte k dispozici běžný textový editor, s jehož pomocí hravě upravíte soubory, s
nimiž systém při startu pracuje.
O promyšlenosti celého produktu svědčí řada drobných detailů. Při instalaci
jste např. vyzváni k vytvoření nouzových startovacích disket. Bootovací manažer
lze kdykoliv dočasně deaktivovat rozhodnete se pouze, který operační systém
bude posléze prvotní, a předáte mu řízení. Kdykoliv se nabootováním z
aplikačního CD můžete opětovnou aktivací k aplikaci vrátit. Vstup do zaváděcího
menu lze stejně jako administraci chránit heslem a samozřejmostí je korektní
odinstalace programu.
Abychom však nepěli jen chválu, musíme poznamenat, že jsme měli potíže s
detekcí klávesnice, ačkoliv práce s myší byla bezproblémová. Naopak mezi velkou
výhodu řadíme kompletní lokalizaci programu a obsáhlý, cca 150stránkový manuál
v češtině na CD.

Acronis OS Selector 8 CZ
+možnosti správy diskových oddílů, lokalizace, dokumentace
-problémy s detekcí klávesnice
Poskytl: Zebra systems, www.zebra.cz
Cena (bez DPH): 1 417 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.