Spása našeho školství?

V pondělí 26. ledna ve 21:34 přistál na ruzyňském letišti v Praze soukromý speciál, na jehož palubě byl i William H...


V pondělí 26. ledna ve 21:34 přistál na ruzyňském letišti v Praze soukromý
speciál, na jehož palubě byl i William Henry Gates III., zakladatel, předseda
představenstva a hlavní softwarový architekt společnosti Microsoft a současně
nejbohatší člověk planety.
Hlavním cílem návštěvy Billa Gatese v České republice bylo představení
mezinárodního programu Partneři ve vzdělávání (Partners in Learning).
Ministryně školství Petra Buzková, generální ředitel Microsoftu ČR a Slovensko
Jiří Devát a Bill Gates stvrdili partnerství podpisem Memoranda porozumění
(Memorandum of Understanding).

Škola `a la Microsoft
Program má za cíl podpořit využívání informačních technologií ve vzdělávání.
Dosažení tohoto cíle je rozvrženo do tří kroků (programů). V prvním kroku je
nutné odstranit problémy s darovanými počítači, které do škol přicházejí zcela
bez softwaru. Na základě Memoranda bude možné potvrdit vlastnictví licencí
operačních systémů na těchto darovaných počítačích. Škola se do programu Fresh
Start může zapojit prostým vyplněním přihlášky na webu a obratem získá zdarma
licence a instalační CD.
Další krok, nazvaný PiL School Agreement, je určený školám z ekonomicky slabých
regionů ČR s vysokým počtem rodin pobírajících sociální dávky. Školy z těchto
regionů mohou získat operační systém Windows XP zdarma a Microsoft Office XP
Professional za cenu v řádu desítek korun ročně na jeden počítač. Celkem chce
Microsoft nabídnout tyto zvýhodněné podmínky 15 % základních a středních škol
registrovaných v síti škol ČR.
Třetí krok PiL granty je sestaven z řady samostatných projektů, které jsou
přímo financovány společností Microsoft. Celková investice během 5 let má činit
zhruba 30 milionů Kč.
V rámci těchto navržených kroků chce Microsoft rozšířit síť škol, jež poskytují
profesionální vzdělání v oboru zvýšit počet členů programu Microsoft IT Academy
(nyní 8 škol), kde studenti a pedagogové získávají certifikát Microsoft
Certified Professional nebo Microsoft Office Specialist.
Microsoft chce napomoci rozšíření skupiny pedagogů, kteří nasazují ICT i při
výuce předmětů, jež s IT nesouvisejí (například dějepis a zeměpis) za pomoci
e-learningu, multimediálních nástrojů, encyklopedií. Takoví učitelé by se pak
měli stát vzorem pro ostatní.
K dalším cílům spolupráce s ministerstvem školství patří spoluúčast
prostřednictvím partnerů na výrobě e-learningových výukových kurzů, dostupných
v univerzálně přenosných otevřených formátech. Zájem je i o podporu mladých a
nadaných vývojářů a o poskytování pomoci při budování portálu, týkajícího se
českého školství a zkušeností ze zahraničí. Diskutována je také spoluúčast při
budování centra technické pomoci, které řeší technické problémy s ICT na
jednotlivých školách takzvaný Program technické podpory pro školy.
Bill Gates ovšem své peníze nerozhazuje samoúčelně. Microsoft proto bude
každoročně monitorovat dopad realizovaných programů na české školství.

Klíč od Prahy
Úterní program Bill Gates zahájil setkáním s primátorem hlavního města Prahy
Pavlem Bémem, který mu předal symbolický klíč od hlavního města Prahy.
V dopoledních hodinách Bill Gates zahájil odbornou konferenci Microsoft
Security Summit, kde přednesl hlavní projev. Představil zde připravované
produkty, technologie a zejména novou dlouhodobou strategii firmy zaměřenou na
vytváření a udržování bezpečného softwarového prostředí.
Konferenci zakončil předáním ocenění nejmladšímu a nejstaršímu odborníkovi na
technologie společnosti Microsoft v České republice. Nejmladším držitelem
certifikátu Microsoft Certified Professional (MCP) se stal čtrnáctiletý Jiří
Zavadil. Naopak nejstarším odborníkem na technologie společnosti Microsoft je
osmdesátiletý Antonín Zítka z Ústavu pro informace ve vzdělávání.
Odpoledne se Bill Gates setkal s českými podnikateli a manažery. Po této
schůzce následovala schůzka se zástupci Konta Bariéry, se kterými Microsoft již
několik let spolupracuje na projektu Počítače proti bariérám. V rámci tohoto
setkání Bill Gates představil celosvětovou iniciativu Potenciál bez hranic
(Unlimited Potencial), jež je zaměřena na podporu lokálních charitativních
projektů.
V závěru dne Bill Gates odcestoval na Slovensko, kde se krátce setkal s
premiérem Mikulášem Dzurindou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.