Spatřete vlastní hlasy aneb Monitoring VoIP služeb

Hlasový provoz v IP sítích má mnohá specifika. Navzdory rozšířeným pověrám není ani tak náročný na šířku pá...


Hlasový provoz v IP sítích má mnohá specifika. Navzdory rozšířeným pověrám není
ani tak náročný na šířku pásma jako spíš na krátkodobá zhoršení kvalitativních
parametrů sítě. Problémy může způsobovat zpoždění, a to již od pouhých 50
milisekund, ale třeba též fázové kolísání. K tomu, aby bylo možno VoIP síť
zodpovědně navrhnout a poté důležité parametry efektivně monitorovat, je vhodné
použít specializovaných nástrojů.
Správci sítí tvrdí, že byste při návrhu VoIP sítě měli začít u síťových prvků a
nástrojů pro správu, které podporují ethernetové QoS (Quality of Service)
standardy pro prioritizaci hlasového provozu, a s takovým softwarem, který je
schopen provádět monitorování obou konců hlasového provozu po LAN či WAN v
reálném čase. Administrátoři by měli rovněž provést otevřené zhodnocení
vlastních sítí, aby se ujistili, že budou schopni zvládnout VoIP. Také by si
měli dávat pozor na drobné problémy, které sice nemají vliv na datové aplikace,
ale znamenají spoušť v oblasti kvality hlasu.
Hlasový provoz není náročný na šířku pásma, ale na konvergované síti může
padnout za oběť neočekávanému krátkodobému zahlcení sítě, způsobenému třeba
uživatelem, který spustí aplikaci pro streamování videa. Jedním z klíčových
údajů, který je nezbytné sledovat, je zpoždění. Prodleva pouhých 50 ms může při
hovoru způsobovat ozvěnu, zatímco zpoždění přesahující 250 ms může znamenat, že
jeden z volajících mluví ve stejné chvíli jako druhý.
Dalším problémem je fázové kolísání (jitter), odchylka v čase doručení
hlasových paketů, které by měly být doručeny současně. Jedním ze způsobů, jak
fázové kolísání snížit, je ukládání dříve dorazivších paketů do chvíle, než
dorazí pakety zbývající. Nicméně pokud je použitý jitter buffer příliš velký,
může sám o sobě způsobovat prodlevy při zpracování hlasových paketů a zhoršovat
kvalitu hovoru.
Návrháři VoIP sítí musejí vyhodnotit síť a ujistit se, že bude schopna
zvládnout požadavky VoIP provozu. Měli by také věnovat pečlivou pozornost
údajům o výkonu sítě, které v běžnějším světě datového provozu nepovažovali za
důležité. K tomu ale skutečně potřebují specializované nástroje.

V praxi
Když například Kevin Lopez, manažer pro telekomunikace globální auditorské a
účetní firmy Grant Thornton, přede dvěma lety začínal prostřednictvím nového
systému pro IP telefonii s přenosem hlasových hovorů přes IP datovou síť, neměl
k dispozici žádný způsob, jak monitorovat hlasový provoz a udržovat jeho
kvalitu. "Co se týče hlasu, neměli jsme žádný specializovaný monitoring, což
znamená, že jsme byli zcela odkázáni na nástroje z oblasti běžných datových
sítí," říká.
Situace se ale za poslední měsíce výrazně změnila. VoIP systémy nyní v jeho
síti používá na 3 500 zaměstnanců a monitoring prostřednictvím specializovaných
nástrojů je takřka nezbytností. S využitím softwaru Integrated Management od
firmy Avaya je nyní Lopez schopen nakonfigurovat softwarový telefon aplet,
který umožňuje PC fungovat jako telefon tj. navázat hovor mezi libovolnými
dvěma body na síti a slyšet kvalitu hlasu, zatímco na obrazovce sleduje metriky
sítě. "Funguje to téměř jako otáčkoměr," vysvětluje Lopez. "Zobrazuje červeně,
žlutě a zeleně, jak hovor vypadal z hlediska ztráty paketů nebo jakýchkoliv
dalších chyb, které nastaly." Nástroj je rovněž schopen vrátit se zpět a
diagnostikovat podmínky v síti ve chvíli, kdy uživatel zaznamenal potíže.
VoIP stále vyžaduje speciální nástroje a znalosti. Hlasový provoz je totiž
mnohem citlivější na běžné problémy, jako jsou zahozené nebo zpožděné pakety.
Spolu s vývojem nástrojů pro správu VoIP provozu začínají Lopez i další správci
VoIP konečně věřit tomu, že budou schopni spravovat také rozsáhlá nasazení VoIP
komunikačních systémů na konvergovaných hlasových a datových sítích.
Při zpětném pohledu na možnosti nástrojů pro správu, které měl k dispozici v
době, kdy poprvé nasazoval VoIP, Lopez říká: "Život je nyní o mnoho snazší.
Jsme schopni lokalizovat a odstraňovat veškeré problémy a přesně víme, co se
děje."

Základní požadavky
Prvním požadavkem VoIP je, aby libovolný nástroj pro správu sítě podporoval
QoS. Sean McRae, viceprezident a CIO realitní firmy Prudential Network
Properties, využívá monitorovací software Network Supervisor společnosti 3Com.
Ten podle jeho slov umožňuje dohled nad WAN provozem mezi všemi servery a
směrovači tak, aby byla zajištěna nejvyšší priorita hlasových paketů.
Druhým požadavkem je schopnost monitorování v reálném čase, což je nutné k
tomu, aby byli administrátoři schopni odhalit krátkodobé problémy, jež zhoršují
kvalitu hlasu. Další běžnou a užitečnou funkcí je zobrazení stavu sítě v tom
časovém okamžiku, kdy uživatel hlásil problém.
Správci sítě potřebují také nástroj, jenž umí monitorovat všechny ty síťové
prvky na cestě hovoru, které by mohly ovlivnit jeho kvalitu. Například Lopez
chce mít k dispozici varovná hlášení, která se netýkají pouze pobočkových IP
ústředen, ale také přepínačů nebo jakýchkoliv dalších prvků, které selhávají
nebo jsou přetíženy.
Mezi výrobce odpovídajících nástrojů patří ti, kteří vyrábějí síťové prvky,
jako jsou směrovače a přepínače, stejně jako dodavatelé systémů pro IP
telefonii.

Dostupné nástroje
Centralizovanou správu a řízení QoS napříč celou sítí nabízejí například
produkty Optivity Policy Services a Optivity Network Management System od firmy
Nortel Networks. Nástroj eHealth Voice Quality Monitor od společnosti Concord
Communications slouží k vyhodnocování připravenosti sítě a průběžnému sledování
kvality hlasu. A na management VoIP se zaměřují i další výrobci softwaru pro
správu.
Uvedené nástroje ale nebývají levné; třeba cena základního systému eHealth
začíná na 6 000 dolarech a komplexnější balík, který spravuje QoS a síťovou
infrastrukturu na úrovni koncových zařízení, lze pořídit od 150 000 dolarů výše.
Vivinet Manager Suite společnosti NetIQ nabízí proaktivní monitorování sítě a
systémů a automatické varování. K dispozici má integrované monitorování IP
telefonie, zpracování zpráv a video aplikací. Tento balík rovněž pomůže
správcům sítě stanovit, zda jsou problémy s hlasem způsobeny na úrovni
hardwaru, operačního systému nebo aplikací. Cena se liší podle prostředí
jednotlivých zákazníků, přičemž systém schopný správy Cisco CallManager
instalace se stovkou telefonů se dá pořídit za zhruba 6 000 dolarů.
Mezi další aplikace firmy NetIQ patří Vivinet Diagnostics v ceně 5 000 dolarů.
Jde o nástroj zjišťující zdroj potíží s kvalitou hlasu, identifikuje a
prioritizuje příčiny, kombinuje zjišťování zařízení v síti, syntetické
transakce a monitorování LAN, WAN a síťových zařízení.

Interoperabilita
"Jelikož je správa VoIP z hlediska standardů stále poněkud méně vyspělou
oblastí, než by bylo záhodno, nástroje pro správu dodávané výrobci systémů pro
IP telefonii, jako jsou firmy Nortel, Cisco Systems a Avaya, fungují nejlépe s
vlastními produkty těchto výrobců," upozorňuje Robert Rosenberg, prezident
Insight Research. Některé funkce pro správu nemusejí fungovat se zařízeními
jiných výrobců.
"To může představovat problém, neboť většina zákazníků využívá VoIP technologie
od celé řady firem," vysvětluje Darrell Epps, manažer technické podpory firmy
NextiraOne, zabývající se systémovou integrací a poskytováním správy služeb.
Nicméně během uplynulých 12-18 měsíců pokročilo několik nezávislých výrobců
softwaru pro správu při vytváření nástrojů schopných spravovat VoIP prvky více
výrobců. Mezi takové společnosti patří například NetIQ a Concord, stejně jako
firma Micromuse, která nabízí systém s názvem Netcool for VoIP.
Někteří výrobci zařízení také spolupracují na vytvoření nástrojů pro správu,
které nejsou vázány na jediného dodavatele, s dalšími firmami. Kupříkladu
Nortel nabízí NetIQ Vivinet Management jako součást vlastního balíku Enterprise
Network and Service Management. "Aplikace pro správu výkonu Visual UpTime
Select od firmy Visual Network Operations se dodává spolu se směrovači Cisco,
lze ji ale integrovat s nástroji pro správu systémů a sítě, jako je OpenView
firmy Hewlett-Packard," říká Naresh Kannan, ředitel pro produktovou strategii
společnosti Visual Networks.
A mnozí výrobci VoIP nástrojů pracují na kombinaci VoIP funkcí s produkty pro
správu datových sítí, ať už vlastními, nebo od jiných dodavatelů, aby tak mohli
nabídnout jednotný pohled jak na datový, tak na hlasový provoz v konvergované
síti. Například IP telefony firmy Nortel podporují monitorování hovorů v
reálném čase a odesílání varování. Tato varování jsou odesílána do stejných
aplikací, které správci sítě využívají k monitorování datového provozu, a
upozorňují na problémy, jež by mohly ovlivnit kvalitu hovoru. Tím se snižuje
počet konzolí pro správu, které musí zákazník zaplatit a sledovat, současně se
usnadňuje vyhledávání a náprava problémů. McRae rovněž využívá nástroj Network
Supervisor k monitorování jak datových, tak hlasových aspektů sítě.
Bruno Battochio, komunikační specialista těžařské firmy Falconbridge, využívá
kombinaci softwaru pro správu Optivity od Nortelu a tradičního analyzátoru
paketů. Tímto způsobem monitoruje výkon IP telefonů připojených k systému
Nortel Business Communications Manager, který se nalézá v hlubinném dole.
"Nemíchali jsme zařízení různých výrobců," říká Battochio a dodává, že se
chtěli vyhnout situacím známým z minulosti, kdy dodavatelé namísto nápravy
problémů sváděli vinu jeden na druhého.

Proaktivní řízení
Do budoucna chtějí výrobci nabídnout samoopravné (self-healing) sítě s
nástroji, které budou nejen proaktivně vyhledávat problémy, ale také je
automaticky odstraňovat. Firma Nortel podle Clive Foremana, viceprezidenta
vývoje pro správu sítí a služeb, například doufá, že bude v roce 2005 dodávat
verzi Optivity, jež bude schopna automaticky řešit problémy s kvalitou hlasu
pomocí resetování síťových portů nebo předefinováním QoS nastavení
implementovaných na přepínači.
John Montgomery, viceprezident a CTO firmy Embarcadero Systems, která je zhruba
na polovině cesty při migraci 1 000 uživatelů na systém pro IP telefonii firmy
Cisco, chce, aby nástroje pro správu uměly automaticky přesměrovat hlasové
pakety, pokud dojde ke zpomalení v části sítě. To je totiž v současné době
podle jeho slov vysoce manuální proces. "I když každý upgrade CiscoWorks
přináší další funkce, nástroje pro proaktivní vyhledávání a odstraňování
problémů se objevují jen pomalu," říká.
Navzdory některým omezením dostačuje podle většiny pozorovatelů dnešní software
pro správu VoIP pro účely rozsáhlých VoIP instalací. Jeho cena se pohybuje od
25 až po stovky dolarů za uživatele a rok, v závislosti na jejich počtu a
rozsahu vyžadovaných funkcí.
"Nástroje pro správu dostupné v současné době jsou navrženy pro instalace
desítek, ne-li stovek tisíc uživatelů," říká McRae. Ale volba správného
nástroje a jeho využívání vyžaduje pochopení nového světa VoIP.

Šest způsobů, jak vylepšit VoIP provoz
1. Zhodnoťte stav sítě a ujistěte se, že veškeré její prvky zvládnou jak hlas,
tak data.
2. Příslušné nástroje pro správu byste měli mít připraveny ještě předtím, než
zrealizujete první hovor.
3. Nastavte síťové QoS funkce a dejte hlasovému provozu nejvyšší prioritu.
4. Spravujte hlas i data pomocí společného balíku nástrojů.
5. Provádějte monitorování kvality hlasu mezi koncovými zařízeními v reálném
čase.
6. Proškolte jak zaměstnance, kteří mají na starosti hlas, tak ty, kteří se
starají o data, aby navzájem chápali potřeby toho druhého.
Zdroj: Concord Communications

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.