Specializovaný Webhosting

Webhosting je chápán jako placené poskytnutí virtuálního serveru s omezeným prostorem. Služba webhostingu dále m...


Webhosting je chápán jako placené poskytnutí virtuálního serveru s omezeným
prostorem.


Služba webhostingu dále může podporovat skriptovací jazyky PHP nebo ASP a
případně ji lze provozovat s databází MySQL, Microsoft SQL apod. Vedle těchto
parametrů ovšem existuje i mnoho dalších podob webhostingu.
Jeden z častých problémů, které musejí webhostingové společnosti řešit, vychází
ze skutečnosti, že jeden fyzický server sdílí několik stovek až tisíců
virtuálních serverů. Jejich provoz by se vzájemně neměl ovlivňovat, nicméně
technicky vzniká poměrně často potíž, jak je od sebe zcela izolovat. Jedno z
možných nebezpečí má podobu zahlcení nebo přetížení jednoho z virtuálních
serverů, které může lavinovitě ovlivnit i činnost všech ostatních.
Webhostingové firmy se samozřejmě různými úpravami webserverů snaží toto
nebezpečí eliminovat. Některé projekty jejich zákazníků ovšem vyžadují
zvládnutí opravdu velkého náporu uživatelů. To vše musí proběhnout bez výpadků
a problémů ze strany poskytovatelů webhostingu. Občas tedy webhosteři musejí
hledat pro podobné projekty alternativní řešení.

Rychlý download
Mezi nejčastěji využívané webové servery patří produkty Apache a IIS. Oba
podporují velké množství funkcí, přičemž v reálném provozu se ani zdaleka
všechny nevyužívají. Obecně lze tvrdit, že čím méně funkcí webserver podporuje,
tím je jeho rychlost a odezva vyšší a zatížení paměti a procesoru nižší. Z toho
vyplývá, že jednodušší webový server zvládne v praxi za silného provozu
obsloužit daleko více požadavků uživatelů.
Právě tohoto jevu se využívá pro masivní stahování statických souborů. Jde
například o aktualizace antivirových programů, demoverze nebo multimediální
soubory. Funkce "primitivních" webserverů se tedy v podstatě omezují pouze na
zasílání statických souborů, výjimečně také na autorizování uživatelů. Naopak
velký důraz je u nich kladen na možnosti různých nízkoúrovňových nastavení,
práci s pamětí a na využití vyrovnávací paměti pro stahované soubory.
Často používané zástupce jednoduchých webových serverů určených pro rozsáhlé
stahování reprezentují například freewarové produkty thttpd a mathopd. Podle
zkušeností z reálného provozu zvládne webserver mathopd na jednoprocesorovém
x86 systému bez větších problémů obsloužit až několik tisíc požadavků na
stažení souborů současně.

Pro velké soubory
Specifickým typem hostingu je FTP hosting (File Transfer Protocol). Od výše
popisovaných jednoduchých přenosů se podstatně liší, přestože oba mají společný
cíl. Ten tkví v co nejrychlejším přenosu dat. Ovšem FTP hosting navíc umožňuje
spravovat a nastavovat práva v přístupu k datům, delegovat práva na jiné
uživatele, omezovat rychlost přenosu dat či zřizovat časově omezené přístupy k
datům. Typicky se nasazuje například v DTP studiích, kde slouží pro výměnu
velkých grafických souborů.
Výhoda FTP hostingu oproti provozu vlastního FTP serveru vychází ze
skutečnosti, že webhostingová společnost zpravidla disponuje několikanásobně
rychlejším připojením k internetu než firma, která FTP služby potřebuje
využívat.

Programovací jazyky
Větší webhostingové společnosti nabízejí podporu méně obvyklých programovacích
jazyků.
Mezi speciální jazyky patří například Cold Fusion MX od společnosti Macromedia.
Jeho konkurenční výhoda souvisí s těsným provázáním na další firemní produkty.
V prvé řadě jde o prostředí Macromedia Flash, jež se používá pro vývoj
multimediálních aplikací, videokonferencí a komunikačních řešení. Nevýhodou je
vyšší pořizovací cena nástrojů na vývoj aplikací a současný nedostatek
vývojářů.

Hosting pro firemní portály
Jen málo webhostingových firem nabízí hostování aplikací pro správu firemních
portálů. Mezi tento typ produktů patří například Microsoft Windows Sharepoint
Services. V podstatě jde o hotové řešení pro sdílení informací a dokumentů mezi
jednotlivci a celými týmy. S jeho pomocí lze poměrně jednoduše vytvořit a
spravovat intranetové a extranetové firemní portály obsahující dokumenty,
adresáře anebo události s řízeným nastavováním práv.
Vzhledem k rychlosti odezvy a potažmo práce s takovými systémy je ideálním
místem pro provoz podnikových portálů výkonný server webhostera umístěný na
páteřní síti. Samozřejmě za předpokladu, že firma podobným typem připojení sama
nedisponuje.

Erotika hýbe internetem
Značná část internetového byznysu se zaměřuje na erotický obsah. Webhostingoví
poskytovatelé v naprosté většině provoz podobných webů nedovolují, alespoň ne
za standardních podmínek. Důvodem zvláštního režimu jsou především časté útoky
na takové servery a značná provozní zátěž, která navíc přichází nárazově, což
může ovlivnit provoz dalších virtuálních serverů webhostera.
Existují proto speciální nabídky webhostingu, které poskytovatelé upravili
právě pro tyto účely. Ceny za podobné služby jsou samozřejmě vyšší. Speciální
režim provozu nabízený výhradně k erotickému hostingu (adult hosting) zahrnuje
například serverovou podporu pro znemožnění zrcadlení webů (mirroring) nebo pro
zamezení odkazování na obrázky a videa.

Publikační systémy
Speciálním druhem hostingu je rovněž hostování publikačních systémů. Ty
uživatelům slouží ke snadnému vytváření a úpravám webu, beze znalosti
příslušných programovacích jazyků.
Jedním z CMS systémů (Content Management System, systém pro správu obsahu či
publikační systém) je například poměrně rozšířené Mambo a nově také Joomla
(vychází z produktu Mambo).
Uživatelé a firmy stojící před rozhodnutím, zda programovat snadno
spravovatelné webové stránky na míru nebo využít již hotový software, mohou
najít v CMS užitečného spojence. Díky existenci mnoha hotových modulů lze
zprovoznit webové stránky velice rychle. Internetové publikační systémy obvykle
obsahují například moduly pro administraci oprávnění uživatelů, reklamní
systém, RSS kanály, SEO optimalizaci, WYSIWYG editor, statistiky, šablony a
mnoho dalších funkcí.

Nejen prostor na stránky
Webhosting může nabízet celou řadu naprosto odlišných služeb, určených pro
různé požadavky uživatelů. Nejedná se tedy ani zdaleka pouze o prázdný webový
prostor na serveru.
Autor je jednatelem společnosti Ignum.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.