SpectorSoft zjednodušuje sledování

Firma SpectorSoft nabízí dvojici produktů, které umožňují IT oddělením sledovat prakticky veškeré aktivity na jed...


Firma SpectorSoft nabízí dvojici produktů, které umožňují IT oddělením
sledovat prakticky veškeré aktivity na jednotlivých pracovních stanicích.
Spector Professional Edition a e-Blaster 3.0 nabízejí nenákladnou cestu k
monitorování akcí a dat procházejících klávesnicí a obrazovkou počítače.
Všetečnost může být obchodu prospěšná. I když pracovní soukromí se stalo pro
mnohé organizace a skupiny bojující za práva zaměstnanců horkým tématem.
Organizace ale mají mnoho legitimních důvodů pro to, aby chtěly vědět, co se
děje na jejich počítačích. Od průmyslové špionáže po sabotáž a případy
obtěžování na pracovišti.
První ze zde recenzovaných produktů Spector Professional (dále jen Spector
Pro) umožňuje administrátorům dívat se prakticky "přes rameno" uživateli
pracovní stanice a prohlížet snímky jeho nebo její obrazovky, což z něj činí
skvělý nástroj pro monitorování chování podezřelého zaměstnance. Naproti tomu
e-Blaster 3.0 je ideálním nástrojem pro sledování síťové komunikace obecně na
straně zaměstnance a slouží jako kanál pro DEW (Distant Early Warning vzdálené
včasné varování).

Pohled na uživatele
Spector Pro je navržen pro provoz na pracovní stanici koncového uživatele a
pro sledování celé palety jeho nebo jejích aktivit. V základním nastavení
aplikace monitoruje prohlížení webu, poštu a internetové "chatování". Jsou zde
možnosti pro podrobnější sledování navštívených webových stránek, odeslané a
doručené pošty a rozhovorů s jinými uživateli. Dále může Spector Pro
zablokovat přístup ke specifikovaným webovým stránkám.
Program také sleduje každý stisk klávesnice bez ohledu na aplikaci. Lze jej
přitom konfigurovat tak, aby vyrozuměl administrátora e-mailem, pokud uživatel
obdrží nebo napíše určité klíčové slovo, navštíví určitou webovou stránku,
určitý jedinec se zapojí do chatu nebo když uživatel napíše určité slovo do
jakékoliv aplikace.
Konečně Spector Pro snímá obrazovku v pravidelných přednastavených
intervalech. Výsledkem je důkladný přehled o aktivitách na počítači přehled,
o němž uživatel ani nemusí vědět.
Administrátoři mohou program nainstalovat nepozorovaně, bez ikon na pracovní
ploše, bez instalačního souboru a bez jakékoliv známky toho, že se software
aktivuje při startu počítače. Mohou pak k němu přistupovat prostřednictvím
určité přizpůsobitelné kombinace kláves a pro větší bezpečnost lze přidat i
heslo.
Administrátoři mohou dále v programu nastavovat impozantní počet
monitorovacích parametrů včetně grafického formátu používaného pro ukládání
snímků obrazovky, frekvenci snímání a samozřejmě kolik místa na disku se
použije pro ukládání různých snímaných souborů.
Výstupní stránka programu Spector Pro umožňuje administrátorům procházet
záložkami, které ukazují navštívené webové stránky, e-mailovou aktivitu, chaty
(rozhovory provedené po internetu), stisknuté klávesy a snímky obrazovky.
Snímky obrazovky jsou prezentovány současně s časovým údajem a lze je
postupně pouštět jako film.
Pokud se administrátor zajímá jen o jeden aspekt chování sledovaného PC, je
snadné zaměřit se na požadovaný detail, ale všechny informace jsou (pokud se
na ně bude chtít administrátor podívat) stejně k dispozici. Spector Pro má
svá omezení. Nejvýznamnějším je podpora klientů pro chat. Pokud vaše
organizace používá Yahoo Messenger nebo AIM, pak máte štěstí. Nicméně program
nerozeznává Microsoft Messenger, Trillian a mnohé další klienty. Data posílaná
nebo přijímaná nepodporovanými klienty nezachytí. Další důležité omezení se
týká webových prohlížečů, které podporuje. V případě prohlížeče Internet
Explorer bude zaznamenána plná informace o URL adresách. Zjistili jsme, že
aktivity prohlížeče Mozilla byly také zaznamenány přesně, i když prohlížeč
nebyl rozpoznán. Ale například Opera byla pro Spector Pro neviditelná.
Funkce zaznamenávání e-mailu pracuje s programy Outlook, Eudora a s většinou
klientů POP3/SMTP. Tato funkce zaznamenává většinu podnikové pošty, ale nic
moc nedokáže udělat s tím, co zaměstnanec provádí s účtem privátního e-mailu
umístěného v internetu.
Nicméně i v případě nepodporovaných klientů a programů Spector Professional
zaznamenává stisknuté klávesy. Zde samozřejmě v případě chatu ztrácíte kontext
při pohledu na jednu stranu rozhovoru, ale pokud někdo posílá podniková
tajemství za firewall, budete o tomto činu mít důkaz.

Kontroluje e-mail
Mezi programy e-Blaster 3.0 a Spector Pro existuje mnoho podobností. Stejně
jako Spector Pro lze e-Blaster instalovat nepozorovaně. Spustitelný soubor
programu e-Blaster lze vlastně poslat na klienta po síti. Oba zaznamenávají
e-maily, rozhovory, prohlížení webu a aktivitu klávesnice v různých aplikacích.
Ačkoliv e-Blaster nemá funkci pro snímání obrazovky, je lépe vybaven pro
sledování webového e-mailu, s kompletním informováním o odeslaných a přijatých
položkách. Administrátoři si mohou zvolit, jestli chtějí dostávat zprávy s
kompletním obsahem e-mailu, výtahu podstatných faktů či pouze o jejich
hlavičkách.
Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma řešeními tkví ve způsobu, jakým každý z nich
vytváří a posílá reporty administrátorovi. Zatímco Spector Pro upozorní
administrátora pouze v případě, pokud zjistí určitá klíčová slova, e-Blaster
automaticky vytvoří zprávu a doručí ji přes e-mail pomocí SMTP e-mailového
serveru SpectorSoftu. Posílá upozorňující e-maily v pravidelných intervalech,
v hodinovém až denním rozmezí, které poskytují detailní informace o aktivitách
předem zvolených aplikací.
Administrátoři mohou nastavit druh výstupní zprávy (text nebo HTML), aplikace,
frekvenci výstupních zpráv a jiné proměnné v konfiguračním menu, které se
stejně jako menu programu Spector Pro vyvolává kombinací kláves. Konfigurace
obou produktů je snadná pomocí jednoduchých zaškrtávacích polí a
nekomplikovaných možností pro každý typ aplikace.
Ačkoliv Spector Professional a e-Blaster 3.0 jsou si programy dosti podobné,
jejich odlišné schopnosti a druhy výstupních zpráv z nich činí spíše doplňky
než nadbytečnou dvojici. E-Blaster je určen pro denní sledování uživatelů, je
jakousi "bezpečnostní kamerou", která poskytuje ujištění oběma zaměstnancům i
administrátorům. Spector Pro je lepší pro podrobnější sledování podezřelé
pracovní stanice, pro doručování snímků obrazovky administrátorovi například
každou minutu.
Bylo by pěkné si myslet, že produkty, jako je Spector Professional či
e-Blaster 3.0 nebudou nikdy potřeba. I když v dnešním světě obchodu může každý
z nich dopadnout jako investice s vysokou mírou návratnosti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.